2J Antennas, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 902 4618 448 7628 510 8626 377 7754 867 501
Bankové úvery 1 180 3711 393 788942 608365 743102 099
Bežná likvidita III. stupeň 1,941,373,773,842,54
Bežné bankové úvery 349 234561 094314 45383 076102 099
Časové rozlíšenie aktív 81 41412 82225 69830 71318 799
Časové rozlíšenie pasív 14 3880,00000,0000851,004 935
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62981,000,35460,29610,5984
Celkové tržby 12 554 3709 963 2477 948 7866 549 9010,0000
Celkový dlh 4 207 3074 232 2132 227 8471 456 8301 820 476
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 838 8931 285 274807 270109 94155 522
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 341 478111 622135 338255 80246 577
Čistý cash flow 229 856-23 716-120 464174 37346 577
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 207 9131 805 9711 795 3521 267 6851 008 478
Čistý zisk 2 478 3211 276 5791 362 920970 924989 689
Čistý zisk v minulom roku 1 276 5791 362 920970 924927 072933 862
Cudzie zdroje -6 680 766-4 216 549-6 283 015-4 920 094-3 042 090
Daň z príjmov 698 580503 827416 979278 9470,0000
Daň z príjmov v minulom roku 503 827416 979278 947272 6240,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 698 580503 827416 979278 9470,0000
Dlhodobé bankové úvery 831 137832 694628 155282 6670,0000
Dlhodobé pohľadávky 30 23614 55714 69313 9060,0000
Dlhodobý dlh 831 137832 694628 155282 6670,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,0589,87193,31147,83160,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,1169,4094,7662,6990,19
Doba obratu aktív 323,18315,32391,96356,69317,19
Doba obratu pohľadávok 105,9590,42193,99148,61160,15
Doba obratu zásob 58 0099 55614 35932 6693 957
Doba splácania záväzkov 82 38515 07514 34527 479140,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,5789,6752,7254,9478,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 40 7197 4606 26714 1260,0000
EBIT v minulom roku 1 805 9711 795 3521 267 6851 219 967958 291
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 207 9131 805 9711 795 3521 267 6851 008 478
EBITDA 4 324 5372 444 8972 337 5551 713 2241 595 276
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 324 5372 444 8972 337 5551 713 2241 595 276
Finančná páka 1,632,001,351,301,60
Finančné účty 341 478111 622135 338255 80246 577
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6128-0,4991-0,7382-0,7714-0,6250
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61280,49910,73820,77140,6250
Hrubá marža 0,51300,43800,51390,47110,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 281 5192 747 6582 347 7421 684 1741 571 862
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00003 1080,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 543 8712 408 1094 197 5352 643 3652 457 624
Krátkodobé záväzky 2 650 5242 402 5211 144 740982 3061 210 417
Krytie dlhovej služby 139,4595,63151,2791,7967,24
Materiál 1 864 1671 510 5471 131 0431 146 325810 047
Nákladové úroky 31 01225 56515 45317 81418 789
Nákladové úroky v minulom roku 25 56515 45317 81420 27124 429
Náklady na predaný tovar 5 854 3565 425 3843 835 7743 421 1403 143 209
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 74358 17229 12713 04875 601
Neobežný majetok 5 039 1564 378 6842 991 7172 266 1491 524 942
Obežný majetok 5 781 8914 057 2565 493 4474 080 9133 323 760
Obrat aktív 1,131,160,93121,021,15
Obrat neobežného majetku 2,442,232,652,883,67
Obrat obežného majetku 2,132,411,441,601,69
Odpisy 1 040 516522 238432 192450 920250 862
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 520 258261 119216 096225 460250 862
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 520 258261 119216 096225 4600,0000
Osobné náklady 2 758 3812 133 9941 937 1351 603 5490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 01829 99129 81329 05023 414
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 029 730721 638482 265504 9640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 518 8371 798 8171 795 1121 421 8441 240 551
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42830,48900,47430,51960,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 548,4475,02140,23236,500,7821
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,332,042,111,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,701,641,721,509,80
Pohľadávky z obchodného styku 1 892 9451 859 5682 057 5081 121 0071 383 979
Pohotová likvidita II. stupeň 1,320,85372,992,751,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -29,07177,7952,16-28,22-65,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,41-0,9277-7,809,792,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38590,50090,26180,22840,3740
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62981,000,35460,29610,5984
Pridaná hodnota 6 440 3544 363 9664 084 5213 085 8972 458 019
Primárna platobná neschopnosť 0,69210,63930,24310,45050,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,97291,730,95310,85031,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,97291,730,95310,85031,14
Služby 1 741 5741 851 1991 042 1711 156 609989 978
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 902 4618 448 7628 510 8626 377 7754 867 501
Spotreba materiálu… 4 090 7583 513 5962 755 9442 258 4432 077 164
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 180 3711 396 896942 608365 743102 099
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 313 1769 946 2317 945 5626 526 3975 601 228
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000166 37620 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 20 25190 21454 16028 33289 028
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 292 9259 689 6417 871 4026 498 0655 512 200
Účtovný cash flow 229 856-23 716-120 464174 37346 577
Úročený dlh 1 180 3711 396 896942 608365 743102 099
Úrokové krytie 103,4470,64116,1871,1653,67
Vlastné imanie 6 680 7664 216 5496 283 0154 920 0943 042 090
Všetky záväzky 4 207 3074 232 2132 227 8471 456 8301 820 476
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00002 533
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000851,002 402
Výsledok hospodárenia 3 284 0211 928 1381 903 4281 262 3041 344 414
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 284 0211 928 1381 903 4281 262 3041 344 414
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 478 3211 276 5791 362 920970 924989 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 276 5791 362 920970 924927 072933 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 176 9011 780 4061 779 8991 249 8711 294 026
Zásoby 1 866 3061 522 9681 145 8811 167 840819 559
Záväzky 4 207 3074 232 2132 227 8471 456 8301 820 476
Záväzky z obchodného styku 1 310 0271 188 876500 089504 9640,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 280 297467 23817 8240,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 176 9011 780 4061 779 8991 249 8711 294 026
Zmena EBIT 1,781,011,421,041,05
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -10 281-2 417-8 5326 960-466,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -10 281-2 417-8 5326 960-466,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000160 89721 9350,00000,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Výroba tovaru z plastov
Prenájom strojov a prístrojov
Masérske služby
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Výroba a montáž káblov a vodičov
Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu
Finančný leasing
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Baliace činnosti
Inzertná činnosť
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výroba jednoduchých drevených výrobkov
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových..
Výroba a montáž káblov a vodičov
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Výroba autoantén
Inzertná činnosť
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v rozsahu podnikania
Poradenská činnosť v rozsahu podnikania
Upratovacie práce
Faktoring a forfaiting
Vedenie účtovníctva
Výroba obuvi
Baliace činnosti
Prenájom strojov a prístrojov
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Výroba autoantén
Výroba tovaru z plastov
Výroba textilných výrobkov
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Reklamná a propagačná činnosť
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Faktoring a forfaiting
Vydavateľská činnosť
Prieskum trhu a verejnej mienky
Prenájom automobilov
Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných..
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných..
Reklamná a propagačná činnosť