CONDORNET SERVIS PP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142012
Aktíva 54 03757 49843 24348 70231 776
Bankové úvery 0,00000,00000,000029,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000094,5770,77157,6183,62
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000029,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,062,6239,216,87
Celkové tržby 10 51720 47013 5920,00000,0000
Celkový dlh 0,0000608,00611,00309,00380,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -876,00-1 255-1 601-10 951-2 609
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 876,001 2551 60110 9802 609
Čistý cash flow 876,001 2551 60110 9802 609
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 7932 8972 5777 7849 212
Čistý zisk -2 7932 2891 9667 7849 212
Čistý zisk v minulom roku 2 2890,00000,000013 4927 736
Cudzie zdroje -54 037-56 890-42 632-48 393-31 396
Daň z príjmov 0,0000608,00611,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 608,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000608,00611,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 8451 0031 1181 011598,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,3319,2457,7691,6267,19
Doba obratu aktív 1 8751 0251 1611 306651,95
Doba obratu pohľadávok 1 8451 0031 1181 011598,42
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000045,6530,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000010,8416,417,517,80
EBIT v minulom roku 2 8970,00000,000013 4927 736
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 7932 8972 5777 7849 212
EBITDA -2 5253 1612 89310 38711 666
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 5253 1612 89310 38711 666
Finančná páka 1,00001,011,011,011,01
Finančné účty 876,001 2551 60110 9802 609
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9894-0,9859-0,9937-0,9880
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,98940,98590,99370,9880
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 7932 8972 57710 06411 377
Krátkodobé pohľadávky 53 16156 24341 64237 72229 167
Krátkodobé záväzky 0,0000608,00611,00280,00380,00
Náklady na predaný tovar 12 41216 9479 1532 2394 494
Obežný majetok 54 03757 49843 24348 70231 776
Obrat aktív 0,19460,35600,31430,27950,5599
Obrat obežného majetku 0,19460,35600,31430,27950,5599
Ostatné náklady na finančnú činnosť 268,00264,00319,00323,00289,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00003,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 7932 2891 9667 7849 212
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00005,082,96
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,08330,06130,11780,80660,1467
Pohľadávky z obchodného styku 874,001 0792 1513 4173 275
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000094,5770,77157,6183,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -61,69-45,33-26,63-4,41-12,03
Pridaná hodnota -1 8953 5234 43911 37413 296
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,062,6235,536,87
Služby 12 41216 9479 1532 2394 494
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 03757 49843 24348 70231 776
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000029,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 51720 47013 59213 61317 790
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 51720 47013 59213 61317 790
Účtovný cash flow 876,001 2551 60110 9802 609
Úročený dlh 0,00000,00000,000029,000,0000
Vlastné imanie 54 03756 89042 63248 39331 396
Všetky záväzky 0,0000608,00611,00309,00380,00
Výsledok hospodárenia -2 5253 1612 89310 38711 666
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 5253 1612 89310 38711 666
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 7932 2891 9667 7849 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 2890,00000,000013 4927 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 7932 8972 57710 10911 492
Záväzky 0,0000608,00611,00309,00380,00
Zisk pred zdanením -2 7932 8972 57710 10911 492
Zmena EBIT -0,96410,00000,00000,57691,19