AR park, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 520 211521 222612 8910,00000,0000
Bankové úvery 2,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 110,82102,36147,180,00000,0000
Bežné bankové úvery 2,000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2155-0,205218,730,00000,0000
Celkový dlh 4 6945 0923 5490,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64 377-65 390-66 4900,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64 37965 39066 4900,00000,0000
Čistý cash flow -1 011-1 04566 4900,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -53,00-90 646-72,000,00000,0000
Čistý zisk -613,00-91 606-72,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -91 6061 702-62,000,00000,0000
Cudzie zdroje -515 517-516 130-609 3420,00000,0000
Daň z príjmov 560,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 560,00960,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000647 6930,00000,0000
EBIT v minulom roku -90 6462 662-62,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -53,00-90 646-72,000,00000,0000
EBITDA -2,00-90 559-2,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2,00-90 559-2,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -10,57-0,01060,00000,00000,0000
Finančná páka 1,011,011,010,00000,0000
Finančné účty 64 37965 39066 4900,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9910-0,9902-0,99420,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99100,99020,99420,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -53,00-90 646-72,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 455 832455 832455 8420,00000,0000
Krátkodobé záväzky 4 6925 0923 5490,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2,000,00002,000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,000090 5590,00000,0000
Obežný majetok 520 211521 222522 3320,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 51,0087,0070,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 823,00823,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -613,00-91 606-72,000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 70 72670 72670 7260,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 110,82102,36147,180,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 509,91493,90-9,160,00000,0000
Pridaná hodnota -2,000,0000-2,000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 13,7212,8418,730,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2 347-0,0562-1 7750,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2 347-0,0562-1 7750,00000,0000
Služby 2,000,00002,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 520 211521 222612 8910,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -1 011-1 04566 4900,00000,0000
Úročený dlh 2,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 515 517516 130609 3420,00000,0000
Všetky záväzky 4 6945 0923 5490,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2,00-90 559-2,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2,00-90 559-2,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -613,00-91 606-72,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -91 6061 702-62,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -53,00-90 646-72,000,00000,0000
Záväzky 4 6945 0923 5490,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 823,00823,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -53,00-90 646-72,000,00000,0000
Zmena EBIT 0,0006-34,051,160,00000,0000