GRIMED, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 697 489574 046510 109380 651200 532
Bežná likvidita III. stupeň 63,69105,2511,9323,5421,02
Časové rozlíšenie aktív 850,00331,00384,00957,001 240
Časové rozlíšenie pasív 200,000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,256,380,64250,27413,87
Celkové tržby 264 971236 120230 715216 1060,0000
Celkový dlh 11 6986 33239 11913 72013 356
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -173 968-119 755-87 603-63 369-36 132
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 173 968119 75587 60363 36936 132
Čistý cash flow 54 21332 15224 2343 38436 132
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 153 132127 534137 792126 81653 595
Čistý zisk 117 87796 724104 05995 27253 056
Čistý zisk v minulom roku 96 724104 05995 27284 48343 269
Cudzie zdroje -685 591-567 714-470 990-366 931-187 176
Daň z príjmov 35 25530 29233 35631 5440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 30 29233 35631 54423 8510,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 35 25530 29233 35631 5440,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 682,26634,01573,71382,26338,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,5530,5128,8538,7739,99
Doba obratu aktív 960,80887,37808,73642,91427,48
Doba obratu pohľadávok 682,26634,01573,71382,26338,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00003 023102,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,227,7959,8020,8619,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000182,380,0000
EBIT v minulom roku 127 534137 792126 816108 36344 449
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 153 132127 534137 792126 81653 595
EBITDA 186 169160 599148 958127 00386 941
EBITDA marža 0,70260,68020,64560,58770,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 186 169160 599148 958127 00386 941
Finančná páka 1,021,011,081,041,07
Finančné účty 173 968119 75587 60363 36936 132
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9829-0,9890-0,9233-0,9640-0,9334
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98290,98900,92330,96400,9334
Hrubá marža 0,85610,85020,83820,80230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 185 998160 399148 747126 82385 851
Krátkodobé pohľadávky 495 285410 141361 870226 325158 950
Krátkodobé záväzky 10 3215 03837 71812 3489 344
Krytie dlhovej služby 930,85310,04395,110,0000161,30
Materiál 0,00000,00000,00000,0000112,00
Nákladové úroky 0,0000518,00377,000,0000539,00
Nákladové úroky v minulom roku 518,00377,000,000029,001 180
Náklady na predaný tovar 38 12935 36236 84542 73133 402
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00001 4910,0000
Neobežný majetok 27 38643 81960 25290 0004 098
Obežný majetok 669 253529 896449 473289 694195 194
Obrat aktív 0,37990,41130,45130,56770,8538
Obrat neobežného majetku 9,685,393,822,4041,78
Obrat obežného majetku 0,39590,44560,51220,74600,8772
Odpisy 32 86632 86610 9560,000016 368
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 43316 4335 4780,000016 368
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 43316 4335 4780,00000,0000
Osobné náklady 55 02454 11547 96844 9310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 171,00200,00211,00180,001 090
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 056162,00645,00745,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 150 743129 590115 01595 27269 424
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000116,284,13
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,123,714,033,860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,582,313,283,868,42
Pohľadávky z obchodného styku 24 35419 73418 19822 95318 757
Pohotová likvidita II. stupeň 63,69105,2511,9323,5421,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,65-17,66-19,44-108,43-5,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000062,0764,280,000067,04
Pridaná hodnota 226 842200 758193 380173 375137 819
Rýchla likvidita I. stupeň 16,5423,772,325,133,87
Služby 12 2228 4619 18610 20811 648
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 697 489574 046510 109380 651200 532
Spotreba materiálu… 25 90726 90127 65931 03221 754
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 264 971236 120230 225216 106171 221
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00003 0670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 264 971236 120230 225213 039171 221
Účtovný cash flow 54 21332 15224 2343 38436 132
Úrokové krytie 0,0000246,20365,500,000099,43
Vlastné imanie 685 591567 714470 990366 931187 176
Všetky záväzky 11 6986 33239 11913 72013 356
Výnosy budúcich období krátkodobé 200,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 153 303127 733138 002127 00370 573
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 153 303127 733138 002127 00370 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 117 87796 724104 05995 27253 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 96 724104 05995 27284 48343 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 153 132127 016137 415126 81668 945
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000112,00
Záväzky 11 6986 33239 11913 72013 356
Záväzky z obchodného styku 1 056162,00645,00745,000,0000
Zisk pred zdanením 153 132127 016137 415126 81668 945
Zmena EBIT 1,200,92561,091,171,21