DIAKOM, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 143 750120 230140 738128 16057 296
Bankové úvery 10 45710 34714 91114 91119 014
Bežná likvidita III. stupeň 1,581,522,422,511,91
Bežné bankové úvery 10 45710 34714 91114 91119 014
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000391,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5005-0,2838-1,22-0,5462-0,7463
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,81690,70923,232,235,48
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,75650,54750,55430,42010,7368
Celkové tržby 104 572123 643161 254145 8590,0000
Celkový dlh 61 91042 53750 18937 91324 140
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 507-11 703-95 538-34 380-5 440
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 96422 050110 44949 29124 454
Čistý cash flow 40 96422 050110 44949 29124 454
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 79524 88141 10740 1267 470
Čistý zisk 4 14718 71531 57131 2686 107
Čistý zisk v minulom roku 18 715125 16331 26827 82911 635
Cudzie zdroje -81 840-77 693-90 549-90 247-32 765
Daň z príjmov 1 6486 0398 9618 8480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 0390,00008 8488 5910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6486 0398 9618 8480,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 196,04123,6818,43108,6987,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 158,11112,09-5,3988,8274,03
Doba obratu aktív 517,04362,32318,56320,71237,10
Doba obratu pohľadávok 196,04123,6818,43108,6987,71
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000056,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 180,3693,6977,3455,2718,47
EBIT v minulom roku 24 881125 73840 12637 49412 961
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 79524 88141 10740 1267 470
EBITDA 15 27639 50754 92358 23319 105
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 27639 50754 92358 23319 105
Finančná páka 1,761,551,551,421,75
Finančné účty 40 96422 050110 44949 29124 454
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5693-0,6462-0,6434-0,7042-0,5719
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56930,64620,64340,70420,5719
Hrubá marža 0,65270,70300,64370,69980,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 65138 17054 39558 03718 034
Krátkodobé pohľadávky 54 50441 0418 14443 43421 196
Krátkodobé záväzky 50 14431 09134 16922 0884 463
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 15 41714 23712 89410 8200,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000311,0895,525 82314,02
Nákladové úroky 0,0000127,00575,0010,001 363
Nákladové úroky v minulom roku 127,00575,0010,001 0741 326
Náklady na predaný tovar 33 22934 19757 45643 79228 802
Neobežný majetok 48 28257 13922 14535 43511 646
Obežný majetok 95 46863 091118 59392 72545 650
Obrat aktív 0,70591,011,151,141,54
Obrat neobežného majetku 2,102,127,284,127,57
Obrat obežného majetku 1,061,921,361,571,93
Odpisy 8 85613 28913 28917 94710 565
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 85613 28913 28917 94710 565
Osobné náklady 54 91349 13048 39742 9230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 625,001 337528,00196,001 071
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 00332 00444 86049 21516 672
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,28500,18340,78480,38460,4268
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80460,56520,46630,42050,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,39170,17830,68490,33790,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,06
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,772,142,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,391,681,685,62
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,40370,18210,68490,33790,2772
Pohľadávky z obchodného styku 43 95837 194-2 38235 49517 891
Pohotová likvidita II. stupeň 1,581,522,422,511,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,00-3,52-0,8198-1,83-1,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000173,62192,094 92917,94
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,75650,54750,55430,42010,7368
Pridaná hodnota 68 25086 923103 798102 06759 403
Primárna platobná neschopnosť 0,35070,3828-5,410,30480,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,67600,53212,251,331,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,051,080,91380,65111,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,051,080,91380,65111,26
Služby 14 62311 50940 07923 86714 262
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 143 750120 230140 738128 16057 296
Spotreba materiálu… 18 60622 68817 37719 92514 540
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 45710 34714 91114 91119 014
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 101 479121 120161 254145 85988 205
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 101 479121 120161 254145 85988 205
Účtovný cash flow 40 96422 050110 44949 29124 454
Úročený dlh 10 45710 34714 91114 91119 014
Úrokové krytie 0,0000195,9171,494 0135,48
Vlastné imanie 81 84077 69390 54990 24732 765
Všetky záväzky 61 91042 53750 18937 91324 140
Výsledok hospodárenia 6 42026 21841 63440 2868 540
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 42026 21841 63440 2868 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 14718 71531 57131 2686 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 715125 16331 26827 82911 635
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 79524 75440 53240 1166 107
Záväzky 61 91042 53750 18937 91324 140
Záväzky z obchodného styku 15 41714 23712 89410 8200,0000
Zisk pred zdanením 5 79524 75440 53240 1166 107
Zmena EBIT 0,23290,19791,021,070,5763