Parwan, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 194 350176 542154 119136 10977 515
Bankové úvery 6 2608 3450,0000880,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 8,8510,5525,507,553,72
Bežné bankové úvery 6 2608 3450,0000880,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000545,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-0,9018-0,7605-0,6843-0,8270
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,2020,8521,166,492,97
Celkové tržby 95 47187 223104 70396 0630,0000
Celkový dlh 27 35227 60424 13137 11023 876
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -161 698-125 965-98 860-66 861-44 361
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 167 958134 31098 86067 74144 361
Čistý cash flow 167 958134 31098 86067 74144 361
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 81524 51841 08845 33319 942
Čistý zisk 18 06018 38330 98934 66419 026
Čistý zisk v minulom roku 18 38330 98934 66410 69615 382
Cudzie zdroje -166 998-148 938-129 988-98 999-53 639
Daň z príjmov 4 6675 0479 03510 0670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 0479 03510 0673 2690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 6675 0479 03510 0670,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,3390,7672,0379,3356,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,3756,8454,1073,9756,01
Doba obratu aktív 743,03739,04546,30609,18408,57
Doba obratu pohľadávok 77,3390,7672,0379,3356,21
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000481,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,3426,9716,5646,7378,84
EBIT v minulom roku 24 51841 08845 33314 47416 896
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 81524 51841 08845 33319 942
EBITDA 38 44939 14057 05938 05234 848
EBITDA marža 0,40270,44870,54500,39610,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 44939 14057 05938 05234 848
Finančná páka 1,161,191,191,371,45
Finančné účty 167 958134 31098 86067 74144 361
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8593-0,8436-0,8434-0,7274-0,6920
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85930,84360,84340,72740,6920
Hrubá marža 0,73250,82360,82040,71420,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 20138 90456 79466 73034 531
Krátkodobé pohľadávky 20 22621 68020 32117 72410 664
Krátkodobé záväzky 14 9986 4424 67310 44014 957
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 10 5672 0112 0991 1300,0000
Krytie dlhovej služby 35,3435,9753,6363,2138,04
Nákladové úroky 1 0881 0881 064602,00916,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 0881 064602,00509,001 514
Náklady na predaný tovar 25 53615 35117 07312 94711 348
Neobežný majetok 6 16620 55234 93850 64421 945
Obežný majetok 188 184155 990119 18185 46555 025
Obrat aktív 0,49120,49390,66810,59920,8934
Obrat neobežného majetku 15,484,242,951,613,16
Obrat obežného majetku 0,50730,55900,86400,95421,26
Odpisy 14 38614 38615 7066 8978 745
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 38614 38615 7066 8978 745
Osobné náklady 26 89329 12526 53424 5510,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 248,00236,00265,00322,00317,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 44632 76946 69541 56127 771
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,86420,76080,64150,49770,5723
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,761,540,94420,70520,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00005,10
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,602,473,242,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,691,652,032,186,62
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,761,540,96010,83060,6406
Pohľadávky z obchodného styku 15 52913 57815 26216 52810 627
Pohotová likvidita II. stupeň 8,8510,5525,507,553,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9943-1,11-1,31-1,46-1,21
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 154,37123,4592,91112,5348,43
Pridaná hodnota 69 93571 84085 89868 60557 900
Primárna platobná neschopnosť 0,68050,14810,13750,06840,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,909,0821,165,982,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,71140,70530,42290,97520,6851
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,71140,70530,42290,97520,6851
Služby 13 3146 9609 4375 9105 803
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 194 350176 542154 119136 10977 515
Spotreba materiálu… 12 2228 3917 6367 0375 545
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 2608 3450,0000880,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 95 47187 191102 97196 05269 248
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000014 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 95 47187 191102 97181 55269 248
Účtovný cash flow 167 958134 31098 86067 74144 361
Úročený dlh 6 2608 3450,0000880,000,0000
Úrokové krytie 21,8922,5338,6275,3021,77
Vlastné imanie 166 998148 938129 98898 99953 639
Všetky záväzky 27 35227 60424 13137 11023 876
Výsledok hospodárenia 24 06324 75441 35345 65526 103
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 06324 75441 35345 65526 103
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 06018 38330 98934 66419 026
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 38330 98934 66410 69615 382
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 72723 43040 02444 73124 870
Záväzky 27 35227 60424 13137 11023 876
Záväzky z obchodného styku 10 5672 0112 0991 1300,0000
Zisk pred zdanením 22 72723 43040 02444 73124 870
Zmena EBIT 0,97130,59670,90643,131,18