SINTEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201420132011
Aktíva 46 03146 43176 4780,00000,0000
Bankové úvery 18 95817 94916 6060,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,981,841,290,00000,0000
Bežné bankové úvery 18 95817 94916 6060,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,31090,0605-0,76810,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,67-0,17500,30450,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,021,193,500,00000,0000
Celkové tržby 49 64147 9950,00000,00000,0000
Celkový dlh 23 20225 26859 4820,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 0671 0213 5520,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 02516 92813 0540,00000,0000
Čistý cash flow 7 097-1 28113 0540,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 1542 2236 5990,00000,0000
Čistý zisk 1 6651 7286 5990,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 72816 4679 8530,00000,0000
Cudzie zdroje -22 829-21 163-16 9960,00000,0000
Daň z príjmov 489,00495,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 495,0092,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 489,00495,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 161,81224,37145,260,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 161,81224,37145,260,00000,0000
Doba obratu aktív 338,46353,11226,350,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 161,81224,37145,260,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000133,950,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,2155,66126,900,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 22316 5599 8530,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 1542 2236 5990,00000,0000
EBITDA 2 8382 8226 4880,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 8382 8226 4880,00000,0000
Finančná páka 2,022,194,500,00000,0000
Finančné účty 24 02516 92813 0540,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7452 7236 3470,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,09220,15760,56060,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 22 00629 50349 0810,00000,0000
Krátkodobé záväzky 4 2447 31942 8760,00000,0000
Náklady na predaný tovar 46 80345 173116 8360,00000,0000
Obežný majetok 46 03146 43176 4780,00000,0000
Obrat aktív 1,081,031,610,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,081,031,610,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 93,0099,00141,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 1797 2540,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 6651 7286 5990,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52190,36460,17070,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 22 00629 50349 0810,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,981,841,040,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,2216,52-1,300,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50410,54420,77780,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,021,193,500,00000,0000
Pridaná hodnota 2 8382 8226 4880,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,040,66990,21950,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,188,959,170,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,188,959,170,00000,0000
Služby 46 80345 173114 6570,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 46 03146 43176 4780,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00002 1790,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 95817 94916 6060,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 64147 995123 3240,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 64147 995123 3240,00000,0000
Účtovný cash flow 7 097-1 28113 0540,00000,0000
Úročený dlh 18 95817 94916 6060,00000,0000
Vlastné imanie 22 82921 16316 9960,00000,0000
Všetky záväzky 23 20225 26859 4820,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 8382 8226 4880,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 8382 8226 4880,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 6651 7286 5990,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 72816 4679 8530,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 1542 2236 5990,00000,0000
Zásoby 0,00000,000014 3430,00000,0000
Záväzky 23 20225 26859 4820,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 4 1797 2540,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 1542 2236 5990,00000,0000
Zmena EBIT 0,96900,13420,66970,00000,0000