TIMOB Tel s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 6 319 7735 826 0416 098 9164 671 4531 381 009
Bankové úvery 1 273 4911 244 3961 192 004866 138200 637
Bežná likvidita III. stupeň 0,37700,28040,28240,99050,5037
Bežné bankové úvery 1 273 4911 244 3961 192 004866 138200 637
Časové rozlíšenie aktív 742,0055,001 2721 270351,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01520,01290,03210,2471-1,36
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,897,4311,9211,8611,33
Celkové tržby 6 568 0606 345 8246 468 4265 969 7360,0000
Celkový dlh 5 829 4775 135 1365 626 8874 308 1521 269 042
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 262 3941 598 7611 157 475832 64948 340
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 09725 63534 52983 489152 297
Čistý cash flow 7 462-8 894-15 146-89 762152 297
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 315 657446 879630 785446 87781 172
Čistý zisk 119 392218 876399 002290 27438 940
Čistý zisk v minulom roku 218 876399 002196 70945 44086 296
Cudzie zdroje -490 296-690 905-472 029-363 301-111 967
Daň z príjmov 46 58284 425145 84495 4960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 84 425145 84488 20238 4960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 58284 425145 84495 4960,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 094 6974 347 2584 485 220389 220745 334
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 80,8139,9437,10201,0644,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,0635,8336,69200,3439,97
Doba obratu aktív 351,45337,13344,28285,64238,95
Doba obratu pohľadávok 308,52291,50290,29224,86173,14
Doba obratu zásob 52,3663,3882,5670,7256,74
Doba splácania záväzkov 339,24308,84409,58277,95207,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 249,41200,56249,04204,82183,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 298,40280,66339,92257,560,0000
EBIT v minulom roku 446 879630 785355 713134 434120 884
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 315 657446 879630 785446 87781 172
EBITDA 356 496383 977717 767447 068150 036
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 356 496383 977717 767447 068150 036
Finančná páka 12,898,4312,9212,8612,33
Finančné účty 33 09725 63534 52983 489152 297
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 348 182430 658701 441436 141142 984
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70970,59490,72330,71700,7680
Krátkodobé finančné výpomoci 22 000380 0000,000050 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 453 125690 248657 2483 288 185255 315
Krátkodobé záväzky 4 484 9533 465 8764 411 6113 349 6281 060 567
Krytie dlhovej služby 2,382,678,357,323,55
Nákladové úroky 149 683143 57885 93961 10742 232
Nákladové úroky v minulom roku 143 57885 93970 80250 49834 588
Náklady na predaný tovar 5 963 4045 657 6635 553 5845 366 9291 863 101
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 825 5484 096 1823 931 4094 398 6511 462 283
Neobežný majetok 45 90651 53231 37957 076406,00
Obežný majetok 6 273 1255 774 4546 066 2654 613 1071 380 252
Obrat aktív 1,041,081,061,281,53
Obrat neobežného majetku 142,98122,40206,06104,585 196
Obrat obežného majetku 1,051,091,071,291,53
Obrat zásob 6,975,764,425,166,43
Odpisy 44 92644 91044 52830 24095,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 46322 45522 26415 12095,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 46322 45522 26415 1200,0000
Osobné náklady 207 170198 074173 849129 4030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 16 64813 31916 32611 9277 052
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 945 0203 149 6483 661 2923 103 8800,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 164 318263 786443 530320 51439 035
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,903,285,254,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,382,674,183,772 594
Pohľadávky z obchodného styku 1 403 619619 121649 9363 276 372230 995
Pohotová likvidita II. stupeň 0,25720,14060,12370,79070,3235
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -65,7177,6831,174,05-0,7352
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0499-0,0619-0,1762-1,473,61
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92240,88140,92260,92220,9189
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,897,4311,9211,8611,33
Pridaná hodnota 600 091649 954912 307602 307246 407
Primárna platobná neschopnosť 2,815,095,630,94740,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,24350,31680,84530,79900,3478
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,3513,377,849,648,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,3513,377,849,648,46
Služby 1 122 6751 545 4211 608 022953 352392 421
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 319 7735 826 0416 098 9164 671 4531 381 009
Spotreba materiálu… 15 18116 06014 15314 9268 397
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 295 4911 624 3961 192 004916 138200 637
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 567 6626 337 6176 465 8915 969 7362 109 508
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 16730 0000,0000500,000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 563 4956 307 6176 465 8915 969 2362 083 232
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000026 276
Účtovný cash flow 7 462-8 894-15 146-89 762152 297
Úročený dlh 1 295 4911 624 3961 192 004916 138200 637
Úrokové krytie 2,113,117,347,311,92
Vlastné imanie 490 296690 905472 029363 301111 967
Všetky záväzky 5 829 4775 135 1365 626 8874 308 1521 269 042
Výsledok hospodárenia 313 466357 091673 239417 328149 941
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 313 466357 091673 239417 328149 941
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 119 392218 876399 002290 27438 940
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 218 876399 002196 70945 44086 296
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 165 974303 301544 846385 77058 734
Zásoby 692 206711 313889 268852 213227 306
Záväzky 5 829 4775 135 1365 626 8874 308 1521 269 042
Záväzky z obchodného styku 3 945 0203 149 6483 661 2923 103 8800,0000
Zisk pred zdanením 165 974303 301544 846385 77058 734
Zmena EBIT 0,70640,70841,773,320,6715
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 27111 9760,00000,00000,0000