STIGA Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 44 168 41845 790 27139 145 84547 123 71536 774 266
Bežná likvidita III. stupeň 0,96361,021,131,281,94
Časové rozlíšenie aktív 27 90529 99428 95670 97641 700
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2851-0,29830,0417-0,1605-0,6576
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,167,155,387,315,11
Celkové tržby 117 034 949139 881 232159 566 023131 988 0080,0000
Celkový dlh 39 348 45140 169 82133 012 67441 455 55330 752 021
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 122 760-2 496 906-820 120-4 870 351-3 960 427
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 122 7602 496 906820 1204 870 3513 960 427
Čistý cash flow -1 374 1461 676 786-255 711909 9243 960 427
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 353 3573 987 5144 664 9563 607 9342 195 881
Čistý zisk 1 178 5341 979 0172 491 7382 133 3991 565 771
Čistý zisk v minulom roku 1 979 0172 491 738956 7941 565 7711 304 950
Cudzie zdroje -4 819 967-5 620 450-6 133 171-5 668 162-6 022 245
Daň z príjmov 578 391721 410846 003801 7390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 721 410846 003837 748627 9440,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 578 391721 410846 003801 7390,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,5731,5222,6645,5443,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,1713,167,7416,638,34
Doba obratu aktív 153,14133,5597,99142,06126,01
Doba obratu pohľadávok 19,5731,5222,6645,5443,86
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000044,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,5368,8041,5565,6138,59
EBIT v minulom roku 3 987 5144 664 9562 621 4482 823 8252 111 870
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 353 3573 987 5144 664 9563 607 9342 195 881
EBITDA 9 003 49512 832 1117 353 8692 494 52215 344 024
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 003 49512 832 1117 353 8692 494 52215 344 024
Finančná páka 9,168,156,388,316,11
Finančné účty 1 122 7602 496 906820 1204 870 3513 960 427
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 539 50840 000 46833 556 56822 927 18815 351 599
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51280,51520,42400,46180,3062
Krátkodobé pohľadávky 5 643 10910 807 9889 052 92415 105 70512 799 021
Krátkodobé záväzky 22 648 47823 590 12416 596 24421 763 25111 261 714
Krytie dlhovej služby 5,649,975,543,7124,35
Materiál 12 383 6178 853 5557 786 1626 786 7394 049 712
Nákladové úroky 1 596 4321 287 0871 327 215672 796630 110
Nákladové úroky v minulom roku 1 287 0871 327 215826 906630 110806 920
Náklady na predaný tovar 94 221 360110 356 530136 333 910115 511 27895 352 225
Neobežný majetok 22 345 01321 828 28220 356 86419 293 50614 969 978
Obežný majetok 21 795 50023 931 99518 760 02527 759 23321 762 588
Obrat aktív 2,382,733,722,572,90
Obrat neobežného majetku 4,715,737,166,287,12
Obrat obežného majetku 4,835,237,774,364,89
Odpisy 6 043 1305 616 9285 199 2443 846 7581 533 211
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 021 5652 808 4642 599 6221 923 3791 533 211
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 021 5652 808 4642 599 6221 923 3790,0000
Osobné náklady 4 756 1864 752 1914 901 1264 495 9830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 601,001 4372 6732 9826 516
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000014 091
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 660 36823 202 66616 288 63920 301 0180,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 221 6647 595 9457 690 9825 980 1573 098 982
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43620,31770,49400,81840,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,293,152,021,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,440,98230,65857,29
Pohľadávky z obchodného styku 4 665 1574 511 7003 091 8385 514 8232 432 624
Pohotová likvidita II. stupeň 0,30000,56530,59660,92111,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,51-3,3523,98-6,23-1,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,86081,30-0,19271,356,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89090,87730,84330,87970,8362
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,167,155,387,315,11
Pridaná hodnota 10 903 52714 957 8299 921 3125 493 90811 170 631
Primárna platobná neschopnosť 3,375,145,273,860,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,373,134,4916,622,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,373,134,4916,622,00
Služby 10 946 45112 023 55713 895 86114 726 07015 245 880
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 168 41845 790 27139 145 84547 123 71536 774 266
Spotreba materiálu… 84 190 64899 022 232122 785 115101 017 19277 987 046
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 116 041 052138 731 683158 911 020131 292 070106 522 856
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 768 30713 584 89713 102 68610 217 8240,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 105 272 745125 146 786145 808 334121 074 246106 522 856
Účtovný cash flow -1 374 1461 676 786-255 711909 9243 960 427
Úrokové krytie 2,103,103,515,363,48
Vlastné imanie 4 819 9675 620 4506 133 1715 668 1626 022 245
Všetky záväzky 39 348 45140 169 82133 012 67441 455 55330 752 021
Výsledok hospodárenia 2 842 3986 903 6232 110 809-1 444 9405 124 391
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 842 3986 903 6232 110 809-1 444 9405 124 391
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 178 5341 979 0172 491 7382 133 3991 565 771
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 979 0172 491 738956 7941 565 7711 304 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 756 9252 700 4273 337 7412 935 1382 193 715
Zásoby 15 029 63110 627 1018 886 9817 783 1775 003 140
Záväzky 39 348 45140 169 82133 012 67441 455 55330 752 021
Záväzky z obchodného styku 15 738 98723 202 66616 296 32421 298 2020,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 78 6190,00007 685997 1840,0000
Zisk pred zdanením 1 756 9252 700 4273 337 7412 935 1382 193 715
Zmena EBIT 0,84100,85481,781,281,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 915 739689 259347 066231 984-2 119 299
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 915 739689 259347 066231 984-2 119 299
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 886 27413 896 45713 146 50210 310 5288 686 422
Účtovné závierky