STIGA Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 53 112 58445 790 27139 145 84547 123 71536 774 266
Bežná likvidita III. stupeň 0,94901,021,131,281,94
Časové rozlíšenie aktív 40 33029 99428 95670 97641 700
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2811-0,29830,0417-0,1605-0,6576
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,917,155,387,315,11
Celkové tržby 19 122 098139 881 232159 566 023131 988 0080,0000
Celkový dlh 49 293 48340 169 82133 012 67441 455 55330 752 021
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 156-2 496 906-820 120-4 870 351-3 960 427
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 1562 496 906820 1204 870 3513 960 427
Čistý cash flow -1 073 6041 676 786-255 711909 9243 960 427
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -715 8083 987 5144 664 9563 607 9342 195 881
Čistý zisk -1 000 8661 979 0172 491 7382 133 3991 565 771
Čistý zisk v minulom roku 1 178 5342 491 738956 7941 565 7711 304 950
Cudzie zdroje -3 819 101-5 620 450-6 133 171-5 668 162-6 022 245
Daň z príjmov -210 867721 410846 003801 7390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 578 391846 003837 748627 9440,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -210 867721 410846 003801 7390,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 312,0131,5222,6645,5443,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 266,9913,167,7416,638,34
Doba obratu aktív 1 254133,5597,99142,06126,01
Doba obratu pohľadávok 312,0131,5222,6645,5443,86
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000044,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 778,8468,8041,5565,6138,59
EBIT v minulom roku 3 353 3574 664 9562 621 4482 823 8252 111 870
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -715 8083 987 5144 664 9563 607 9342 195 881
EBITDA 883 37612 832 1117 353 8692 494 52215 344 024
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 883 37612 832 1117 353 8692 494 52215 344 024
Finančná páka 13,918,156,388,316,11
Finančné účty 49 1562 496 906820 1204 870 3513 960 427
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 050 87840 000 46833 556 56822 927 18815 351 599
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62090,51520,42400,46180,3062
Krátkodobé pohľadávky 13 211 22710 807 9889 052 92415 105 70512 799 021
Krátkodobé záväzky 32 977 94523 590 12416 596 24421 763 25111 261 714
Krytie dlhovej služby 1,789,975,543,7124,35
Materiál 14 281 5018 853 5557 786 1626 786 7394 049 712
Nákladové úroky 495 9251 287 0871 327 215672 796630 110
Nákladové úroky v minulom roku 1 596 4321 327 215826 906630 110806 920
Náklady na predaný tovar 14 232 488110 356 530136 333 910115 511 27895 352 225
Neobežný majetok 21 817 00121 828 28220 356 86419 293 50614 969 978
Obežný majetok 31 255 25323 931 99518 760 02527 759 23321 762 588
Obrat aktív 0,29102,733,722,572,90
Obrat neobežného majetku 0,70845,737,166,287,12
Obrat obežného majetku 0,49455,237,774,364,89
Odpisy 2 100 3825 616 9285 199 2443 846 7581 533 211
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 050 1912 808 4642 599 6221 923 3791 533 211
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 050 1912 808 4642 599 6221 923 3790,0000
Osobné náklady 1 250 7214 752 1914 901 1264 495 9830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 234,001 4372 6732 9826 516
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000014 091
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 021 87523 202 66616 288 63920 301 0180,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 099 5167 595 9457 690 9825 980 1573 098 982
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,080,31770,49400,81840,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,92393,152,021,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,34481,440,98230,65857,29
Pohľadávky z obchodného styku 11 304 9854 511 7003 091 8385 514 8232 432 624
Pohotová likvidita II. stupeň 0,40330,56530,59660,92111,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,56-3,3523,98-6,23-1,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,161,30-0,19271,356,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92810,87730,84330,87970,8362
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,917,155,387,315,11
Pridaná hodnota 1 155 51814 957 8299 921 3125 493 90811 170 631
Primárna platobná neschopnosť 1,655,145,273,860,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 55,803,134,4916,622,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 55,803,134,4916,622,00
Služby 2 182 19812 023 55713 895 86114 726 07015 245 880
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 112 58445 790 27139 145 84547 123 71536 774 266
Spotreba materiálu… 13 086 82099 022 232122 785 115101 017 19277 987 046
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 038 746138 731 683158 911 020131 292 070106 522 856
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 583 86813 584 89713 102 68610 217 8240,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 454 878125 146 786145 808 334121 074 246106 522 856
Účtovný cash flow -1 073 6041 676 786-255 711909 9243 960 427
Úrokové krytie -1,443,103,515,363,48
Vlastné imanie 3 819 1015 620 4506 133 1715 668 1626 022 245
Všetky záväzky 49 293 48340 169 82133 012 67441 455 55330 752 021
Výsledok hospodárenia -1 217 1866 903 6232 110 809-1 444 9405 124 391
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 217 1866 903 6232 110 809-1 444 9405 124 391
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 000 8661 979 0172 491 7382 133 3991 565 771
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 178 5342 491 738956 7941 565 7711 304 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 211 7332 700 4273 337 7412 935 1382 193 715
Zásoby 17 994 87010 627 1018 886 9817 783 1775 003 140
Záväzky 49 293 48340 169 82133 012 67441 455 55330 752 021
Záväzky z obchodného styku 18 629 17623 202 66616 296 32421 298 2020,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 607 3010,00007 685997 1840,0000
Zisk pred zdanením -1 211 7332 700 4273 337 7412 935 1382 193 715
Zmena EBIT -0,21350,85481,781,281,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 036 530689 259347 066231 984-2 119 299
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 036 530689 259347 066231 984-2 119 299
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 584 04813 896 45713 146 50210 310 5288 686 422
Účtovné závierky