Dk-design s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 456 703248 322251 43277 986468,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,96730,80400,75351,060,1128
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,86720,37850,3560-2,64-0,2328
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,21-12,72-11,6714,15-1,13
Celkové tržby 1 215 203490 710321 775166 6215 965
Celkový dlh 431 617269 502274 98772 8394 149
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 754-8 017-8 385-13 583-467,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 7548 0178 38513 583467,00
Čistý cash flow 21 7548 0178 38513 583-857,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -43 6647 997-25 8379 788-1 418
Čistý zisk -53 7342 962-27 9018 828-2 378
Čistý zisk v minulom roku 2 962-27 9018 828-2 378-2 286
Cudzie zdroje -25 08621 18023 555-5 1473 681
Daň z príjmov 3 513960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 513960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,5161,0896,36113,660,0614
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,8751,6350,14113,530,0000
Doba obratu aktív 138,37185,31294,18170,8428,71
Doba obratu pohľadávok 24,5161,0896,36113,660,0614
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000074 971335,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,17103,42149,41135,89254,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000071 69821,93
EBIT v minulom roku 7 997-25 8379 788-1 418-1 326
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -43 6647 997-25 8379 788-1 418
EBITDA 23 18346 310-4 39112 862-1 257
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 18346 310-4 39112 862-1 257
Efektívna daňová sadzba -0,07000,2448-0,03560,0981-0,6770
Finančná páka 18,21-11,72-10,6715,15-0,1271
Finančné účty 21 7548 0178 38513 583467,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,05490,08530,0937-0,06607,87
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0549-0,0853-0,09370,0660-7,87
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 70746 008-5 70012 678-1 418
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42040,55810,50790,79548,87
Krátkodobé pohľadávky 80 88581 85582 36251 8851,0000
Krátkodobé záväzky 191 980138 581127 69762 0314 149
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 56631 97584 82159 3230,0000
Krytie dlhovej služby 3,5411,36-3,980,00000,0000
Nákladové úroky 6 5574 0751 1040,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 0751 1040,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 074 797409 935311 811143 1197 154
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000302,004 511
Neobežný majetok 271 005136 904155 21712 5180,0000
Obežný majetok 185 698111 41896 21565 468468,00
Obrat aktív 2,641,971,242,1412,71
Obrat neobežného majetku 4,453,572,0113,310,0000
Obrat obežného majetku 6,494,393,242,5512,71
Odpisy 67 20737 9899 1612 8900,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 67 20737 9899 1612 8900,0000
Osobné náklady 99 31031 57010 8899 7000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 476,00302,001 429184,00161,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000271,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 47340 951-18 74011 718-2 378
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,14-0,13981,181,720,6460
Podiel EBIT k aktívam -0,09560,0322-0,10280,1255-3,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,09560,0322-0,10280,1255-3,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,16490,0729-0,20880,61350,3852
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,04760,03230,03330,17420,9979
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76460,398771,640,41270,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000077,82-0,2671
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,312,510,01402,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78001,140,00761,870,0000
Pohľadávky z obchodného styku 39 16969 18242 85851 8280,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53460,64850,71061,060,1128
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,152,642,81-0,3789-4,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,321,977,600,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94511,091,090,93408,87
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,21-12,72-11,6714,15-1,13
Pridaná hodnota 129 87879 173152,0023 502-1 205
Primárna platobná neschopnosť 0,16760,46221,981,140,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,11770,0119-0,11100,1132-5,08
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,14-0,13981,181,720,6460
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,625,82-62,635,66-3,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,625,82-62,635,66-3,30
Služby 330 63592 06941 9494 3451 617
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 456 703248 322251 43277 986468,00
Spotreba materiálu… 744 162317 866269 862138 4721 026
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 204 675489 108312 023166 6215 949
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000060,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00005 949
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 204 675489 108311 963166 6210,0000
Účtovný cash flow 21 7548 0178 38513 583-857,00
Úrokové krytie -6,661,96-23,400,00000,0000
Vlastné imanie 25 086-21 180-23 5555 147-3 681
Všetky záväzky 431 617269 502274 98772 8394 149
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,140,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -44 0248 321-24 4059 972-1 257
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -44 0248 321-24 4059 972-1 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -53 7342 962-27 9018 828-2 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 962-27 9018 828-2 378-2 286
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -50 2213 922-26 9419 788-1 418
Zásoby 83 05921 5465 4680,00000,0000
Záväzky 431 617269 502274 98772 8394 149
Záväzky z obchodného styku 6 56631 97584 82159 323271,00
Zisk pred zdanením -50 2213 922-26 9419 788-1 418
Zmena EBIT -5,46-0,3095-2,64-6,901,07
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000010 9130,00000,0000
Účtovné závierky