ANTONELLA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142012
Aktíva 252 977239 106267 638292 7230,0000
Bankové úvery 0,000071 05285 42020 5920,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000020 5920,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000427,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0670-2,780,0026-0,00200,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,40723,56-2,531,730,0000
Celkové tržby 136 094382 787118 8420,00000,0000
Celkový dlh 310 494238 776442 249185 3010,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 91288 902105 56620 3790,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,260,1215-1,570,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 856918,00460,00213,000,0000
Čistý cash flow 3 856918,00460,00213,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -171 04948 147-185 59510 8420,0000
Čistý zisk -171 04946 526-186 8579 0600,0000
Čistý zisk v minulom roku 46 526-186 8573 14814 0900,0000
Cudzie zdroje 57 517-330,00174 611-106 9950,0000
Daň z príjmov 0,00001 621960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 621960,00952,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 621960,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000071 05285 4200,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,000071 05285 4200,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,7475,1396,381,750,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,3174,3164,471,750,0000
Doba obratu aktív 678,48819,02822,00428,440,0000
Doba obratu pohľadávok 76,7475,1396,381,750,0000
Doba obratu zásob 103 612620,153 2040,00000,0000
Doba splácania záväzkov 4 629 56539 478746 10092,970,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 782,40496,071 02358,690,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 565 40115 766305 8030,00000,0000
EBIT v minulom roku 48 147-185 5955 88222 8850,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -171 04948 147-185 59510 8420,0000
EBITDA -148 07277 073-173 30328 3020,0000
EBITDA marža -1,090,2013-1,460,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -148 07277 073-173 30328 3020,0000
Finančná páka -4,40724,56-1,532,740,0000
Finančné účty 3 856918,00460,00213,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,2274-0,00140,6524-0,36550,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,22740,0014-0,65240,36550,0000
Hrubá marža -1,01-0,4616-1,350,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -148 21478 924-174 05727 0590,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,150,60571,240,13700,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 18 76818 76820 6060,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 28 61321 93431 3821 1970,0000
Krátkodobé záväzky 291 726144 824333 19040 0960,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 35 62857 839136 5640,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-573,8515,880,0000
Materiál 0,00000,00000,00008 5390,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000302,001 7820,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000302,001 7828 7950,0000
Náklady na predaný tovar 272 874283 265279 693169 8090,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23,001 339163,000,00000,0000
Neobežný majetok 213 979213 979234 365282 7740,0000
Obežný majetok 38 99825 12733 2739 9490,0000
Obrat aktív 0,53800,44570,44400,85190,0000
Obrat neobežného majetku 0,63600,49800,50710,88190,0000
Obrat obežného majetku 3,494,243,5725,070,0000
Obrat zásob 0,00350,58860,11390,00000,0000
Odpisy 22 83529 01111 53816 2130,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 83529 01111 53816 2130,0000
Osobné náklady 11 0258 76112 0400,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 142,00718,00754,001 2430,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00002 3990,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -148 21475 537-175 31925 2730,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 4,410,51612,720,07100,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,67610,2014-0,69350,03700,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,67610,2014-0,69350,03710,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,410,51072,830,04300,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -5 947-131,97-986,820,50550,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -12,41-20,17-13,360,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,04-4,68-6,824,910,0000
Pohľadávky z obchodného styku 21 36921 69320 9901 1970,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,92-0,3595379,59-502,320,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001,520,11950,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,230,99861,650,63300,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,40723,56-2,531,730,0000
Pridaná hodnota -136 780-176 706-160 85179 5720,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,672,676,510,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,67610,1946-0,69820,03100,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,97140,991,070,08470,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,103,10-2,556,550,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,103,10-2,556,550,0000
Služby 218 426239 691157 68121 6530,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 252 977239 106267 638292 7230,0000
Spotreba materiálu… 54 42542 235121 849135 7680,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 76889 820106 02620 5920,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 136 094106 644118 842249 3810,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000085,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00006 5980,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 136 094106 559112 244249 3810,0000
Účtovný cash flow 3 856918,00460,00213,000,0000
Úročený dlh 18 76889 820106 02620 5920,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-614,556,080,0000
Vlastné imanie -57 517330,00-174 611106 9950,0000
Všetky záväzky 310 494238 776442 249185 3010,0000
Výsledok hospodárenia -170 90748 147-184 84112 0890,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -170 90748 147-184 84112 0890,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -171 04946 526-186 8579 0600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 526-186 8573 14814 0900,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -171 04948 147-185 8979 0600,0000
Zásoby 6 5292 2751 4318 5390,0000
Záväzky 310 494238 776442 249185 3010,0000
Záväzky z obchodného styku 35 62857 839136 5640,00000,0000
Zisk pred zdanením -171 04948 147-185 8979 0600,0000
Zmena EBIT -3,55-0,2594-31,550,47380,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-12 3880,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-12 3880,0000