RETRIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 105 572106 383103 673101 07498 778
Bankové úvery 0,00004 1774 1774 1776 352
Bežná likvidita III. stupeň 1,220,04210,13970,08380,0841
Bežné bankové úvery 0,00004 1774 1774 1776 352
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0355-0,2246-0,5927-0,4467-0,4451
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,82430,02900,09620,06350,0560
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,04318,116,467,398,57
Celkové tržby 63 60869 82383 20975 51770 021
Celkový dlh 4 35994 70289 78389 02088 452
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 5931 554-4 056-1 2081 756
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 5932 6238 2335 3854 596
Čistý cash flow 3 5932 6238 2335 3854 596
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -469,00-2 2072 3252 6152 211
Čistý zisk -469,00-2 2071 8371 7291 725
Čistý zisk v minulom roku -2 2071 8371 7291 7251 735
Cudzie zdroje -101 213-11 681-13 890-12 054-10 326
Daň z príjmov 0,00000,0000488,00487,00486,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000488,00487,00486,00489,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000488,00487,00486,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,112,2923,422,7710,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,444323,420,22300,2556
Doba obratu aktív 608,08562,71562,84500,94631,30
Doba obratu pohľadávok 2,112,2923,422,7710,81
Doba obratu zásob 190,67227,120,0000151,9094,59
Doba splácania záväzkov 614,3022 1317 3438 4846 764
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,11478,83464,75420,49524,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 278,89886,22146,1794,90273,05
EBIT v minulom roku -2 2072 3252 6152 2112 224
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -469,00-2 2072 3252 6152 211
EBITDA 1 901-1 9349 7759 7977 278
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 901-1 9349 7759 7977 278
Finančná páka 1,049,117,468,399,57
Finančné účty 3 5932 6238 2335 3854 596
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9587-0,1098-0,1340-0,1193-0,1045
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95870,10980,13400,11930,1045
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 671-2 2079 4439 5046 959
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04130,85090,82570,83940,8312
Krátkodobé pohľadávky 367,00432,004 314558,001 691
Krátkodobé záväzky 4 35990 52585 60684 84382 100
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 9793 6251 704949,003 314
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000024,550,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000399,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000399,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 51 73659 66062 11655 14653 722
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 5901 4934 2553 6504 430
Neobežný majetok 100 259102 39991 12693 61291 343
Obežný majetok 5 3133 98412 5477 4627 435
Obrat aktív 0,60030,64860,64850,72860,5782
Obrat neobežného majetku 0,63210,67390,73780,78670,6252
Obrat obežného majetku 11,9317,325,369,877,68
Obrat zásob 1,911,610,00002,403,86
Odpisy 2 1400,00007 1186 8894 748
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1400,00007 1186 8894 748
Osobné náklady 9 44911 51110 3359 9658 765
Ostatné náklady na finančnú činnosť 230,00273,00332,00293,00319,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 671-2 2078 9558 6186 473
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81221,232,020,53862,59
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,496,261,205,070,7650
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,230,81180,49501,860,3867
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,000,81180,29311,100,2508
Pohľadávky z obchodného styku 0,000084,004 31445,0040,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90850,03230,13970,06680,0711
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -28,17-4,45-1,69-2,24-2,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000013,500,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,04130,89020,86600,88070,8955
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,04318,116,467,398,57
Pridaná hodnota 11 6349 3455 11618 5003 389
Primárna platobná neschopnosť 0,000043,150,395021,0982,85
Rýchla likvidita I. stupeň 0,82430,02770,09170,06050,0520
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,29-48,979,189,0912,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,29-48,979,189,0912,15
Služby 17 24823 30623 55522 44721 991
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 105 572106 383103 673101 07498 778
Spotreba materiálu… 31 89834 86134 30629 04927 301
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004 1774 1774 1776 352
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 63 37069 00567 23273 64657 111
Tržby z predaja tovaru 4 69614 00616 52814 41710 522
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 58 67454 99950 70459 22946 589
Účtovný cash flow 3 5932 6238 2335 3854 596
Úročený dlh 0,00004 1774 1774 1776 352
Úrokové krytie 0,00000,00000,00006,550,0000
Vlastné imanie 101 21311 68113 89012 05410 326
Všetky záväzky 4 35994 70289 78389 02088 452
Výsledok hospodárenia -239,00-1 9342 6572 9082 530
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -239,00-1 9342 6572 9082 530
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -469,00-2 2071 8371 7291 725
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 2071 8371 7291 7251 735
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -469,00-2 2072 3252 2162 211
Zásoby 1 353929,000,00001 5191 148
Záväzky 4 35994 70289 78389 02088 452
Záväzky z obchodného styku 1 9793 6251 704949,003 314
Zisk pred zdanením -469,00-2 2072 3252 2162 211
Zmena EBIT 0,2125-0,94920,88911,180,9942