RETRIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 106 383103 673101 07498 778126 228
Bankové úvery 4 1774 1774 1776 3520,0000
Bežné bankové úvery 4 1774 1774 1776 3520,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2246-0,5927-0,4467-0,4451-4,37
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,116,467,398,5717,38
Celkové tržby 69 82383 20975 51770 0210,0000
Celkový dlh 94 70289 78389 02088 452119 362
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 554-4 056-1 2081 756-29 985
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 6238 2335 3854 59629 985
Čistý cash flow 2 6238 2335 3854 59629 985
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 2072 3252 6152 211-60,00
Čistý zisk -2 2071 8371 7291 725-60,00
Čistý zisk v minulom roku 1 8371 7291 7251 735-142,00
Cudzie zdroje -11 681-13 890-12 054-10 326-6 866
Daň z príjmov 0,0000488,00487,00486,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 488,00487,00486,00489,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000488,00487,00486,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,2923,422,7710,810,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,444323,420,22300,25560,0000
Doba obratu aktív 562,71562,84500,94631,30609,89
Doba obratu pohľadávok 2,2923,422,7710,810,0000
Doba obratu zásob 227,120,0000151,9094,5914,91
Doba splácania záväzkov 22 1317 3438 4846 764707,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 478,83464,75420,49524,71576,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 886,22146,1794,90273,050,0000
EBIT v minulom roku 2 3252 6152 2112 224-142,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 2072 3252 6152 211-60,00
EBITDA -1 9349 7759 7977 2789 060
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 9349 7759 7977 2789 060
Finančná páka 9,117,468,399,5718,38
Finančné účty 2 6238 2335 3854 59629 985
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 2079 4439 5046 9599 297
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85090,82570,83940,83120,9456
Krátkodobé pohľadávky 432,004 314558,001 6910,0000
Krátkodobé záväzky 90 52585 60684 84382 100119 362
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 6251 704949,003 3140,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,000024,550,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000460,00
Nákladové úroky 0,00000,0000399,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000399,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 59 66062 11655 14653 72261 547
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 4934 2553 6504 43011 260
Neobežný majetok 102 39991 12693 61291 34395 783
Obežný majetok 3 98412 5477 4627 43530 445
Obrat aktív 0,64860,64850,72860,57820,5985
Obrat neobežného majetku 0,67390,73780,78670,62520,7887
Obrat obežného majetku 17,325,369,877,682,48
Obrat zásob 1,610,00002,403,8624,48
Odpisy 0,00007 1186 8894 7489 437
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00007 1186 8894 7489 437
Osobné náklady 11 51110 3359 9658 7650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 273,00332,00293,00319,00225,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000462,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 2078 9558 6186 4739 377
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,232,020,53862,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,261,205,070,76500,2274
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,81180,49501,860,38670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81180,29311,100,25081,48
Pohľadávky z obchodného styku 84,004 31445,0040,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,45-1,69-2,24-2,25-0,2290
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000013,500,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89020,86600,88070,89550,9456
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,116,467,398,5717,38
Pridaná hodnota 9 3455 11618 5003 38913 996
Primárna platobná neschopnosť 43,150,395021,0982,850,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -48,979,189,0912,1513,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -48,979,189,0912,1513,17
Služby 23 30623 55522 44721 99130 078
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 106 383103 673101 07498 778126 228
Spotreba materiálu… 34 86134 30629 04927 30120 209
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 1774 1774 1776 3520,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 69 00567 23273 64657 11175 543
Tržby z predaja tovaru 14 00616 52814 41710 52215 369
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 54 99950 70459 22946 58960 174
Účtovný cash flow 2 6238 2335 3854 59629 985
Úročený dlh 4 1774 1774 1776 3520,0000
Úrokové krytie 0,00000,00006,550,00000,0000
Vlastné imanie 11 68113 89012 05410 3266 866
Všetky záväzky 94 70289 78389 02088 452119 362
Výsledok hospodárenia -1 9342 6572 9082 530-377,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 9342 6572 9082 530-377,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 2071 8371 7291 725-60,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 8371 7291 7251 735-142,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 2072 3252 2162 211-60,00
Zásoby 929,000,00001 5191 148460,00
Záväzky 94 70289 78389 02088 452119 362
Záväzky z obchodného styku 3 6251 704949,003 3140,0000
Zisk pred zdanením -2 2072 3252 2162 211-60,00
Zmena EBIT -0,94920,88911,180,99420,4225