FENESTRA Sk, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 161 40411 007 6009 632 5928 861 4469 632 970
Bankové úvery 1 269 5321 066 8891 084 6664 930 6735 109 964
Bežná likvidita III. stupeň 1,521,741,880,54840,3422
Bežné bankové úvery 539 903236 4600,00003 731 0515 109 964
Časové rozlíšenie aktív 178 55028 16415 90813 89815 553
Časové rozlíšenie pasív 2 2442 2442 24429 6042 693
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,431,202,782,78-4,28
Celkové tržby 21 607 22519 990 71815 204 74012 834 1420,0000
Celkový dlh 7 152 8185 999 6127 083 5916 495 89012 569 429
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 240 928790 670815 1354 882 7604 151 659
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 604276 219269 53147 913958 305
Čistý cash flow -247 6156 688221 61811 060958 305
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 359 031528 464381 467-483 163-4 292 788
Čistý zisk 600,00440 475210 805-329 157-4 408 512
Čistý zisk v minulom roku 440 475210 805-329 1575 604 261-2 183 044
Cudzie zdroje -5 006 342-5 005 744-2 546 757-2 335 9522 939 152
Daň z príjmov 237 4569 155101 727-249 9190,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 155101 727-249 9192 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 237 4569 155101 727-249 9190,0000
Dlhodobé bankové úvery 729 629830 4291 084 6661 199 6220,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 001 4931 216 950905 6541 123 9481 056 593
Dlhodobý dlh 729 629830 4291 084 6661 199 6220,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,6059,2976,2757,6564,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 62,9951,6467,7556,2561,02
Doba obratu aktív 212,98217,91233,16253,91365,48
Doba obratu pohľadávok 88,1483,3898,2089,86104,87
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00002 302
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000196,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,4457,0754,2238,36186,95
EBIT v minulom roku 528 464381 467-483 1635 708 523-1 854 874
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 359 031528 464381 467-483 163-4 292 788
EBITDA 834 781991 156823 37450 647-3 939 097
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 834 781991 156823 37450 647-3 939 097
Efektívna daňová sadzba 0,99750,02040,32550,43160,0000
Finančná páka 2,432,203,783,79-3,28
Finančné účty 28 604276 219269 53147 913958 305
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 912 669974 347819 126-37 679-4 065 517
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32130,26190,23260,15110,5115
Krátkodobé pohľadávky 4 031 4542 995 0813 151 1442 012 1551 707 504
Krátkodobé záväzky 3 907 7922 882 6822 240 2181 338 7604 927 305
Krytie dlhovej služby 6,7712,2211,570,4310-33,26
Materiál 511 617522 096544 121527 351631 706
Nákladové úroky 120 97578 83468 93595 913115 724
Nákladové úroky v minulom roku 78 83468 93595 913101 382328 170
Náklady na predaný tovar 16 957 41714 525 46711 889 09310 473 8279 347 650
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000119 554
Neobežný majetok 4 417 0504 369 7364 519 4794 940 9935 141 097
Obežný majetok 7 565 8046 609 7005 097 2053 906 5554 476 320
Obrat aktív 1,711,681,571,440,9987
Obrat neobežného majetku 4,724,223,342,581,87
Obrat obežného majetku 2,752,792,963,262,15
Odpisy 468 128446 678443 626443 012215 739
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 234 064223 339221 813221 506215 739
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 234 064223 339221 813221 5060,0000
Osobné náklady 3 289 3732 986 4142 599 2872 426 3410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 85218 4757 45894 836126 420
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 169 6042 217 3651 698 675958 7170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 468 728887 153654 431113 855-4 192 773
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00010,07250,0581-0,0453-2,03
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04350,06510,0516-0,0645-0,9128
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84690,76330,81471,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,311,230,93340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,141,050,78931,26
Pohľadávky z obchodného styku 3 596 6492 608 7952 798 8671 963 2931 608 172
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95251,061,530,40670,2671
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 20,22-748,47-11,49-211,213,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,050,08483,210,11538,28
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,10440,09690,11260,55640,5305
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58820,54500,73540,73311,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,431,202,782,78-4,28
Pridaná hodnota 3 884 1333 912 6083 190 3632 264 831272 611
Primárna platobná neschopnosť 0,88130,85000,60690,48830,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00010,08800,0828-0,14091,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,576,058,60128,26-3,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,576,058,60128,26-3,19
Služby 5 213 9474 653 1893 076 6022 873 5762 557 472
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 161 40411 007 6009 632 5928 861 4469 632 970
Spotreba materiálu… 12 136 75211 244 8778 844 0587 602 0726 459 570
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 269 5321 066 8891 084 6664 930 6735 109 964
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 887 42018 438 90815 081 06112 741 9139 620 261
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 45 870833,001 6053 2550,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000131 152
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 841 55018 438 07515 079 45612 738 6589 489 109
Účtovný cash flow -247 6156 688221 61811 060958 305
Úročený dlh 1 269 5321 066 8891 084 6664 930 6735 109 964
Úrokové krytie 2,976,705,53-5,04-37,10
Vlastné imanie 5 006 3425 005 7442 546 7572 335 952-2 939 152
Všetky záväzky 7 152 8185 999 6127 083 5916 495 89012 569 429
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00002 693
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 2442 2442 24421 6040,0000
Výsledok hospodárenia 373 271544 995380 998-390 879-4 157 831
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 373 271544 995380 998-390 879-4 157 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 600,00440 475210 805-329 157-4 408 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 440 475210 805-329 1575 604 261-2 183 044
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 238 056449 630312 532-579 076-4 408 512
Zásoby 2 504 2532 121 450770 876722 539753 918
Záväzky 7 152 8185 999 6127 083 5916 495 89012 569 429
Záväzky z obchodného styku 3 169 6042 217 3651 698 675958 7170,0000
Zisk pred zdanením 238 056449 630312 532-579 076-4 408 512
Zmena EBIT 0,67941,39-0,7895-0,08462,31
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 393 2821 372 59931 5671 821-211 054
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 393 2821 372 59931 5671 821-211 054
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 39 252316,00355,001 7692 995