BIOTREND B - D, spoločnosť s ručením obmedzeným

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 43 46645 93957 90840 94636 643
Bežná likvidita III. stupeň 1,251,441,111,592,84
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000348,00363,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,350,4547-0,86610,02150,0339
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,734,385,921,410,3838
Celkové tržby 7 88215 99312 1839 60815 008
Celkový dlh 41 01437 39949 54323 75110 063
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 8362 908-975,00-1 442-1 804
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,77240,01090,0362-0,9751-0,3748
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 4964 8048 6871 4421 804
Čistý cash flow -3 308-3 8837 245-362,00-890,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 088301,00559,00-9 369-5 625
Čistý zisk -6 088175,00441,00-9 369-5 625
Čistý zisk v minulom roku 175,00441,00-9 369-5 625-5 985
Cudzie zdroje -2 452-8 540-8 365-16 847-26 217
Daň z príjmov 0,0000126,00118,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 126,00118,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000126,00118,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 388869,162 3031 106226,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 142777,282 018944,95409,44
Doba obratu aktív 3 3401 3225 1642 6821 421
Doba obratu pohľadávok 2 388869,162 3031 106226,32
Doba obratu zásob 2 1481 78613 3201 9051 878
Doba splácania záväzkov 3 3112 81227 0342 280862,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 191849,623 7191 548386,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 930,79782,3712 056667,41418,06
EBIT v minulom roku 301,00559,00-9 369-5 625-5 985
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 088301,00559,00-9 369-5 625
EBITDA -3 1293 201-6 090-335,003 408
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 1293 201-6 090-335,003 408
Finančná páka 17,735,386,922,431,40
Finančné účty 1 4964 8048 6871 4421 804
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0564-0,1859-0,1445-0,4114-0,7155
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,05640,18590,14450,41140,7155
Hrubá marža -0,74600,3598-0,0078-0,5057-0,1205
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 3343 0557 359-469,003 255
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65600,64270,72010,57740,2719
Krátkodobé finančné výpomoci 12 3327 7127 7120,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 31 07330 20425 82116 8925 836
Krátkodobé záväzky 28 51229 52541 69923 6439 963
Náklady na predaný tovar 10 6306 9294 18810 43211 221
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 1433 833563,003 7854 217
Neobežný majetok -7 598-7 8212 8542 8547 304
Obežný majetok 51 06453 76055 05438 09229 339
Obrat neobežného majetku -0,6252-1,621,431,951,29
Odpisy 2 7542 7540,00008 9008 880
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 3771 3770,00004 4504 440
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 3771 3770,00004 4504 440
Osobné náklady 1 7587 2357 2803 9144 778
Ostatné náklady na finančnú činnosť 205,00146,00151,00134,00153,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 0158 2160,00006 9214 830
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 3342 929441,00-469,003 255
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,41180,01080,0274-0,5561-0,2146
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,40710,01830,0345-0,5526-0,2137
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,29901,26-76,63-0,8055-2,64
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,4197-0,24280,5947-0,0377-0,0593
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,871,50-0,1687-1,28-0,4290
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -3,340,7954-0,0130-1,24-0,3786
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,300,5761-0,0130-0,3792-0,1325
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,6964-0,30611,77-0,0650-0,0946
Pohľadávky z obchodného styku 27 87527 01122 62814 42810 558
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79740,94010,69840,76420,7399
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,74122,20-1,1546,5429,46
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94360,81410,85550,58010,2746
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,734,385,921,410,3838
Pridaná hodnota -5 8805 755-95,00-4 859-1 809
Primárna platobná neschopnosť 0,28750,30420,82180,47970,4575
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,480,02050,0527-0,5561-0,2146
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,1111,68-8,14-70,902,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,1111,68-8,14-70,902,95
Služby 4 3082 6062 3073 2483 271
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 46645 93957 90840 94636 643
Spotreba materiálu… 3 179490,001 3183 3993 733
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 3327 7127 7120,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 75012 68410 8935 5739 412
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 8000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 7502 2314 0934 5445 965
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000010 4530,00001 0293 447
Účtovný cash flow -3 308-3 8837 245-362,00-890,00
Úročený dlh 12 3327 7127 7120,00000,0000
Vlastné imanie 2 4528 5408 36516 84726 217
Všetky záväzky 41 01437 39949 54323 75110 063
Výsledok hospodárenia -5 883447,00710,00-9 235-5 472
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 883447,00710,00-9 235-5 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 088175,00441,00-9 369-5 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 175,00441,00-9 369-5 625-5 985
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 088301,00559,00-9 369-5 625
Zásoby 18 49518 75220 54619 75821 699
Záväzky 41 01437 39949 54323 75110 063
Záväzky z obchodného styku 8 0158 21618 5966 9214 830
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00009 2980,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00009 2980,00000,0000
Zisk pred zdanením -6 088301,00559,00-9 369-5 625
Zmena EBIT -20,230,5385-0,05971,670,9399