BEL-TRADE spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 610 7731 729 250881 879842 651967 116
Aktivácia 0,0000321 556317 376131 909120 827
Bankové úvery 980 0000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,52820,20950,85850,72090,6921
Časové rozlíšenie aktív 5 5314 5874 0017 0656 176
Časové rozlíšenie pasív 1 191 1620,00000,00000,000063,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,12760,4453-0,084312,052,03
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,135,282,93-86,86-32,76
Celkové tržby 649 597795 464911 979606 8660,0000
Celkový dlh 2 861 6381 453 896657 720852 465997 502
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 854 840-53 979-176 595-157 700-61 771
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 125 16053 979176 595157 70061 771
Čistý cash flow 71 181-122 61618 895118 25961 771
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 309 13852 1563 920-77 062-140 157
Čistý zisk 282 61951 1961 040-78 022-140 401
Čistý zisk v minulom roku 51 1961 040-78 022-154 911-113 167
Cudzie zdroje -557 973-275 354-224 1599 81430 449
Daň z príjmov 10 073960,002 880960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 073960,002 880960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 980 0000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 980 0000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 838,65182,97116,31106,97174,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 168,65182,89116,12106,45171,80
Doba obratu aktív 2 5941 341572,71656,89940,00
Doba obratu pohľadávok 838,65182,97116,31106,97174,82
Doba obratu zásob 0,0000550,301 8291 7221 766
Doba splácania záväzkov 348 25987 4035 9264 720797,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 0571 124424,82661,14967,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 93614 837241,58439,660,0000
EBIT v minulom roku 52 1563 920-77 062-153 951-110 836
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 309 13852 1563 920-77 062-140 157
EBITDA 411 89197 40024 26713 579-23 317
EBITDA marža 0,63410,12240,02660,02240,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 411 89197 40024 26713 579-23 317
Efektívna daňová sadzba 0,03440,01840,7347-0,01250,0000
Finančná páka 8,266,283,93-85,86-31,76
Finančné účty 125 16053 979176 595157 70061 771
Hrubá marža 0,70090,21090,16450,17070,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 406 02297 17085 03216 898-23 665
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40750,83820,74181,011,03
Krátkodobé pohľadávky 1 490 954235 989179 106137 226179 866
Krátkodobé záväzky 1 878 6891 449 456654 151848 102995 801
Krytie dlhovej služby 0,34110,00000,00000,0000-95,56
Materiál 0,00007 157195 479307 476396 044
Nákladové úroky 16 4460,00000,00000,0000244,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00002 331
Náklady na predaný tovar 193 580303 010411 988364 596335 020
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 9696 05340 28965 57891 259
Neobežný majetok 2 989 1281 425 569320 258231 214277 867
Obežný majetok 1 616 114299 094557 620604 372683 073
Obrat aktív 0,14070,27220,63730,55560,3883
Obrat neobežného majetku 0,21710,33021,752,031,35
Obrat obežného majetku 0,40151,571,010,77470,5498
Obrat zásob 0,00000,66330,19950,21190,2067
Odpisy 96 78445 01450 32086 74887 826
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 39222 50725 16043 37487 826
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 39222 50725 16043 3740,0000
Osobné náklady 72 11680 870133 336117 9340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 069230,00269,00281,00348,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 26 625246 05426 66678 9920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 379 40396 21051 3608 726-52 575
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18380,18590,00467,954,61
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,20060,18640,017214,144,88
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,15840,48200,88861,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 231,2427,723,721,580,0889
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,312,071,130,87860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,701,330,81700,50630,4613
Pohľadávky z obchodného styku 299 834235 896178 800136 558176 756
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52820,20320,54990,35610,2488
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,842,25-11,860,08300,4929
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,330,00000,00000,0000253,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62060,84080,74581,011,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,135,282,93-86,86-32,76
Pridaná hodnota 455 317167 766150 056103 62140 511
Primárna platobná neschopnosť 0,08881,040,14910,57850,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,50650,18590,00467,954,61
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,9514,9327,1062,78-42,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,9514,9327,1062,78-42,78
Služby 75 83736 498113 188132 770131 048
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 610 7731 729 250881 879842 651967 116
Spotreba materiálu… 115 774582 015575 887298 157233 540
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 980 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 648 997470 776592 561470 017375 531
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100,000,000030 5171 8000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000013 50465 023132 876125 087
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 648 897457 272497 021335 341250 444
Účtovný cash flow 71 181-122 61618 895118 25961 771
Úročený dlh 980 0000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 18,800,00000,00000,0000-574,41
Vlastné imanie 557 973275 354224 159-9 814-30 449
Všetky záväzky 2 861 6381 453 896657 720852 465997 502
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 191 1200,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 315 20752 3864 189-76 782-139 809
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 315 20752 3864 189-76 782-139 809
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 282 61951 1961 040-78 022-140 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 51 1961 040-78 022-154 911-113 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 292 69252 1563 920-77 062-140 401
Zásoby 0,00009 126201 919309 446441 436
Záväzky 2 861 6381 453 896657 720852 465997 502
Záväzky z obchodného styku 26 625246 05426 66678 9920,0000
Zisk pred zdanením 292 69252 1563 920-77 062-140 401
Zmena EBIT 5,9313,31-0,05090,50061,26
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000275,005 41328 666