ZMK, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 6923 9614 61055 3362 998
Bežná likvidita III. stupeň 29,303,884,3425,913,63
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07540,22070,12805,00-0,0051
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,13-0,6363-0,4271-9,820,0133
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03530,34680,299712,180,3797
Celkové tržby 5 1204 7764 72344 8150,0000
Celkový dlh 126,001 0201 06351 136825,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -705,00-974,00-1 623-2 077-11,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 705,00974,001 6232 07711,00
Čistý cash flow -269,00-649,00-454,00-20 98611,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 751,00354,00306,002 521-90,00
Čistý zisk 625,00-606,00-654,001 561-90,00
Čistý zisk v minulom roku -606,00-654,001 561466,000,0000
Cudzie zdroje -3 566-2 941-3 547-4 200-2 173
Daň z príjmov 126,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 126,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 212,94230,84230,84433,770,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 212,94230,84230,84433,770,0000
Doba obratu aktív 263,20306,11356,27450,690,0000
Doba obratu pohľadávok 212,94230,84230,84433,770,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,9878,8382,1517,400,0000
EBIT v minulom roku 354,00306,002 521946,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 751,00354,00306,002 521-90,00
EBITDA 829,00425,00381,002 605-30,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 829,00425,00381,002 605-30,00
Efektívna daňová sadzba 0,16782,713,140,38080,0000
Finančná páka 1,041,351,3013,181,38
Finančné účty 705,00974,001 6232 07711,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9659-0,7425-0,7694-0,0759-0,7248
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96590,74250,76940,07590,7248
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 751,00354,00306,002 520-89,00
Krátkodobé pohľadávky 2 9872 9872 98753 2592 987
Krátkodobé záväzky 126,001 0201 0632 136825,00
Náklady na predaný tovar 4 2914 3514 34242 2100,0000
Obežný majetok 3 6923 9614 61055 3362 998
Obrat aktív 1,391,191,020,80990,0000
Obrat obežného majetku 1,391,191,020,80990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 78,0071,0075,0085,0059,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000060,00103,001 1760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 625,00-606,00-654,001 561-90,00
Pohľadávky z obchodného styku 2 9872 9872 98753 2592 987
Pohotová likvidita II. stupeň 29,303,884,3425,913,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,264,537,810,2001-197,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03410,25750,23060,92410,2752
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03530,34680,299712,180,3797
Pridaná hodnota 829,00372,00381,002 6050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,600,95491,530,97240,0133
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15202,402,7919,63-27,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15202,402,7919,63-27,50
Služby 4 2914 3514 34242 2100,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 6923 9614 61055 3362 998
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 1204 7234 72344 8150,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 1204 7234 72344 8150,0000
Účtovný cash flow -269,00-649,00-454,00-20 98611,00
Vlastné imanie 3 5662 9413 5474 2002 173
Všetky záväzky 126,001 0201 06351 136825,00
Výsledok hospodárenia 829,00425,00381,002 605-30,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 829,00425,00381,002 605-30,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 625,00-606,00-654,001 561-90,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -606,00-654,001 561466,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 751,00354,00306,002 521-90,00
Záväzky 126,001 0201 06351 136825,00
Záväzky z obchodného styku 0,000060,00103,001 1760,0000
Zisk pred zdanením 751,00354,00306,002 521-90,00
Zmena EBIT 2,121,160,12142,660,0000