COR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 490 401614 325635 841761 131476 030
Bankové úvery 93 583127 039111 745214 8610,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,29330,33520,29090,44350,9233
Bežné bankové úvery 93 58333 456103 116103 1160,0000
Časové rozlíšenie aktív 6 1495 4245 2986 0125 448
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000274,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,362,862,302,891,53
Celkové tržby 546 356606 082648 053635 7630,0000
Celkový dlh 378 034455 085442 815565 221287 757
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 82 063120 888124 565165 7876 897
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 5206 15137 12599 01958 103
Čistý cash flow 5 369-30 974-61 894-52 11658 103
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -43 967-27 8864 116-6 426-56 576
Čistý zisk -46 873-33 512-3 159-16 381-57 784
Čistý zisk v minulom roku -33 512-3 159-16 38124 018-18 686
Cudzie zdroje -112 367-159 240-192 752-195 910-188 273
Daň z príjmov 0,00002 8802 8812 8820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 8822 8830,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8812 8820,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000093 5838 629111 7450,0000
Dlhodobý dlh 0,000093 5838 629111 7450,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,1360,5237,5945,3483,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,1360,5237,5945,3483,77
Doba obratu aktív 327,62397,67358,12436,98271,26
Doba obratu pohľadávok 56,1360,5237,5945,3483,77
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000315,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 178,37199,41147,12161,0099,13
EBIT v minulom roku -27 8864 116-6 42629 590-15 696
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -43 967-27 8864 116-6 426-56 576
EBITDA 187 151279 356219 808218 104102 546
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 187 151279 356219 808218 104102 546
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0940-10,36-0,21350,0000
Finančná páka 4,363,863,303,892,53
Finančné účty 11 5206 15137 12599 01958 103
Hrubá marža 0,76960,70980,74220,78000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 186 433279 296219 281217 573101 941
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54440,50140,41080,36850,3654
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000049 94549 94565 000
Krátkodobé pohľadávky 84 02593 48866 74578 972147 013
Krátkodobé záväzky 266 990308 041261 213280 441173 963
Krytie dlhovej služby 64,40101,7350,0230,8484,89
Materiál 4 0469 41111 4208 24910 067
Nákladové úroky 2 9062 7464 3947 0731 208
Nákladové úroky v minulom roku 2 7464 3947 0732 6892 990
Náklady na predaný tovar 125 897133 661167 095139 870201 152
Neobežný majetok 384 652499 851515 253568 879255 399
Obežný majetok 99 600109 050115 290186 240215 183
Obrat aktív 1,110,91781,020,83531,35
Obrat neobežného majetku 1,421,131,261,122,51
Obrat obežného majetku 5,495,175,623,412,98
Odpisy 230 400306 802205 420224 01072 577
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 115 200153 401102 710112 00572 577
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 115 200153 401102 710112 0050,0000
Osobné náklady 339 849338 171356 304376 7140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 718,00820,00527,00531,00605,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 9966 300105 697121 7540,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 183 527273 290202 261207 62914 793
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80830,78610,74080,75970,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,18
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,271,351,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73730,66700,85620,82556,05
Pohľadávky z obchodného styku 84 02593 48866 74578 972147 013
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28200,30770,26330,42450,8812
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,935,143,113,76-3,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,85-11,28-14,09-7,3748,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77090,74080,69640,74260,6045
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,362,862,302,891,53
Pridaná hodnota 420 459430 191480 958495 893439 376
Primárna platobná neschopnosť 0,08330,06741,581,540,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,021,632,012,592,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,021,632,012,592,81
Služby 50 25154 42149 77339 53456 539
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 490 401614 325635 841761 131476 030
Spotreba materiálu… 75 64679 240117 322100 336144 613
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 93 583127 039161 690264 80665 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 546 356564 232648 053635 763640 528
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000380,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 1000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 543 256563 852648 053635 763640 528
Účtovný cash flow 5 369-30 974-61 894-52 11658 103
Úročený dlh 93 583127 039161 690264 80665 000
Úrokové krytie -15,13-10,160,9367-0,9085-46,83
Vlastné imanie 112 367159 240192 752195 910188 273
Všetky záväzky 378 034455 085442 815565 221287 757
Výsledok hospodárenia -43 249-27 0664 638-5 906-55 975
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -43 249-27 0664 638-5 906-55 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -46 873-33 512-3 159-16 381-57 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -33 512-3 159-16 38124 018-18 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -46 873-30 632-278,00-13 499-57 783
Zásoby 4 0559 41111 4208 24910 067
Záväzky 378 034455 085442 815565 221287 757
Záväzky z obchodného styku 6 9966 300105 697121 7540,0000
Zisk pred zdanením -46 873-30 632-278,00-13 499-57 783
Zmena EBIT 1,58-6,78-0,6405-0,21723,60
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00009 7500,000085 944