ARKA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 095 1451 211 4861 063 9311 111 4631 542 987
Bankové úvery 170 000172 000330 000327 000350 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,041,041,011,05
Bežné bankové úvery 170 000172 000330 000327 000350 000
Časové rozlíšenie aktív 13 87815 1182 4262 3778 471
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00001 6560,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,914,574,104,463,04
Celkové tržby 2 181 3372 152 9292 025 1912 299 3990,0000
Celkový dlh 872 253993 792855 309906 6681 161 030
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 154 160149 634293 506297 018314 049
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 84022 36636 49429 98235 951
Čistý cash flow -6 526-14 1286 51214 73535 951
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 15613 19821 06321 9998 900
Čistý zisk 5 1999 0717 4039 9741 358
Čistý zisk v minulom roku 9 0717 4039 9744 287539,00
Cudzie zdroje -222 892-217 694-208 622-203 139-381 957
Daň z príjmov 2 9441 9646 8584 4570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 9646 8584 4573 0540,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 9441 9646 8584 4570,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 19712 8210,00000,0000328 636
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,8637,6932,9640,6442,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,6336,8932,8035,5340,46
Doba obratu aktív 183,25205,76192,00176,69220,91
Doba obratu pohľadávok 35,0639,8732,9640,6489,94
Doba obratu zásob 185,66195,21175,33143,98138,11
Doba splácania záväzkov 184,23206,70135,75133,14107,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 114,78136,1489,3788,2587,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 74,70104,2279,9191,610,0000
EBIT v minulom roku 13 19821 06321 99922 6549 071
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 15613 19821 06321 9998 900
EBITDA 51 08758 99366 35764 47248 996
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 08758 99366 35764 47248 996
Finančná páka 4,915,575,105,474,04
Finančné účty 15 84022 36636 49429 98235 951
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 61054 85863 93961 99242 481
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62630,66160,46550,49950,3940
Krátkodobé pohľadávky 208 349221 932182 644255 634299 563
Krátkodobé záväzky 685 914801 534495 259555 142608 006
Krytie dlhovej služby 16,9627,279,766,996,50
Nákladové úroky 3 0132 1636 8027 5687 542
Nákladové úroky v minulom roku 2 1636 8027 56815 3138 532
Náklady na predaný tovar 1 696 1421 742 3441 627 9041 856 8132 069 734
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 358 9691 415 4161 331 6671 521 8841 758 075
Neobežný majetok 164 635182 263202 707223 150205 119
Obežný majetok 916 6321 014 105858 798885 9361 329 397
Obrat aktív 1,991,771,902,071,65
Obrat neobežného majetku 13,2511,799,9810,2912,43
Obrat obežného majetku 2,382,122,362,591,92
Obrat zásob 1,971,872,082,542,64
Odpisy 35 25840 88840 88838 32231 294
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 62920 44420 44419 16131 294
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 62920 44420 44419 1610,0000
Osobné náklady 431 003356 408334 192352 8980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 4774 1353 2523 3146 581
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000066,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 278 140404 132250 718381 9850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 40 45749 95948 29148 29632 652
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88840,87640,84670,80340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,141,181,240,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,021,051,1215,33
Pohľadávky z obchodného styku 200 989217 188181 760223 480282 568
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 34,1515,41-32,04-13,79-10,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,17-6,530,95741,954,77
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79650,82030,80390,81570,7525
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,914,574,104,463,04
Pridaná hodnota 485 128406 680394 694439 270479 665
Primárna platobná neschopnosť 1,381,861,601,710,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,0716,8512,8914,0623,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,0716,8512,8914,0623,70
Služby 276 515263 050239 132280 572251 641
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 095 1451 211 4861 063 9311 111 4631 542 987
Spotreba materiálu… 60 65863 87857 10554 35760 018
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 170 000172 000330 000327 000350 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 181 2702 149 0242 023 0152 296 5002 549 399
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000417,00417,000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 136 0552 107 6661 979 6202 261 8992 509 832
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 21541 35842 97834 18439 567
Účtovný cash flow -6 526-14 1286 51214 73535 951
Úročený dlh 170 000172 000330 000327 000350 000
Úrokové krytie 3,706,103,102,911,18
Vlastné imanie 222 892217 694208 622203 139381 957
Všetky záväzky 872 253993 792855 309906 6681 161 030
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00001 6560,0000
Výsledok hospodárenia 15 82918 10525 88626 21717 702
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 82918 10525 88626 21717 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 1999 0717 4039 9741 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 0717 4039 9744 287539,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 14311 03514 26114 4313 625
Zásoby 691 246756 986639 660600 320665 247
Záväzky 872 253993 792855 309906 6681 161 030
Záväzky z obchodného styku 278 140404 132291 556381 9850,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000040 8380,00000,0000
Zisk pred zdanením 8 14311 03514 26114 4313 625
Zmena EBIT 0,84530,62660,95750,97110,9811
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000350,000,0000