MUSTER TKT,s.r.o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 112 016101 480110 378100 99378 949
Bežná likvidita III. stupeň 21,5320,277,5118,762,97
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8228-0,3145-0,3561-0,2538-0,1368
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,876,052,324,551,78
Celkové tržby 47 09645 64745 90646 6710,0000
Celkový dlh 5 3555 12414 8165 4195 675
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -87 761-30 303-34 026-24 256-10 024
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 87 76130 30334 02624 25610 024
Čistý cash flow 87 76130 30334 02624 25610 024
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 2653 61913 47413 67111 930
Čistý zisk 10 321802,0010 30210 31411 930
Čistý zisk v minulom roku 802,0010 30210 31411 9879 249
Cudzie zdroje -106 661-96 356-95 562-95 574-73 274
Daň z príjmov 2 9442 8173 1723 3570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8173 1723 3573 8460,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 9442 8173 1723 3570,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000058 356
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 186,54562,34605,21586,6538,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,0639,4039,4734,6838,41
Doba obratu aktív 875,41811,45884,77789,84638,24
Doba obratu pohľadávok 186,54562,34605,21586,65510,17
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000103,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,6540,03117,8241,7345,47
EBIT v minulom roku 3 61913 47413 67115 8339 249
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 2653 61913 47413 67111 930
EBITDA 13 2903 91514 64515 48317 617
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 2903 91514 64515 48317 617
Efektívna daňová sadzba 0,22190,77840,23540,24560,0000
Finančná páka 1,051,051,161,061,08
Finančné účty 87 76130 30334 02624 25610 024
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9522-0,9495-0,8658-0,9463-0,9281
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95220,94950,86580,94630,9281
Hrubá marža 0,48490,29510,50900,51480,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 4993 61914 34915 17117 355
Krátkodobé pohľadávky 23 87070 32775 50275 0124 751
Krátkodobé záväzky 5 2025 00614 6985 3365 625
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 4381 3777 4553 6540,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 943
Náklady na predaný tovar 23 86832 17622 17122 64419 753
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000875,003 875
Obežný majetok 112 016101 480110 378100 11875 074
Obrat aktív 0,41690,44980,41250,46210,5719
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000053,3411,65
Obrat obežného majetku 0,41690,44980,41250,46620,6014
Odpisy 0,00000,0000875,001 5001 500
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000875,001 5001 500
Osobné náklady 8 9459 0288 7368 1950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 259,00297,00296,00312,00262,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 321802,0011 17711 81413 430
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78350,29860,30830,24020,1270
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,39170,67020,37390,34110,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,860,66390,74120,51970,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,29
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,551,492,672,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,551,492,432,4816,93
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,880,66390,74720,51970,2220
Pohľadávky z obchodného styku 4 8704 9284 9244 4344 751
Pohotová likvidita II. stupeň 21,4620,107,4518,602,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,22-3,18-2,81-3,94-7,31
Pridaná hodnota 22 83713 47123 36424 02725 397
Primárna platobná neschopnosť 0,29530,27941,510,82410,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 16,876,052,324,551,78
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,40291,311,010,35000,3221
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,40291,311,010,35000,3221
Služby 20 34427 69120 07219 47815 010
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 112 016101 480110 378100 99378 949
Spotreba materiálu… 3 5244 4852 0993 1664 743
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 93945 64745 53546 67145 150
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 234,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 70545 64745 53546 67145 150
Účtovný cash flow 87 76130 30334 02624 25610 024
Vlastné imanie 106 66196 35695 56295 57473 274
Všetky záväzky 5 3555 12414 8165 4195 675
Výsledok hospodárenia 13 5243 91513 77013 98316 117
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 5243 91513 77013 98316 117
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 321802,0010 30210 31411 930
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 802,0010 30210 31411 9879 249
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 2653 61913 47413 67115 855
Zásoby 385,00850,00850,00850,001 943
Záväzky 5 3555 12414 8165 4195 675
Záväzky z obchodného styku 1 4381 3777 4553 6540,0000
Zisk pred zdanením 13 2653 61913 47413 67115 855
Zmena EBIT 3,670,26860,98560,86351,29