A B LUX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 282 569305 023306 286313 716354 281
Bankové úvery -1,0000-3,00-3,00-2,000,0000
Bežné bankové úvery -1,0000-3,00-3,00-2,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 294,00422,00321,00291,00704,00
Časové rozlíšenie pasív 258,00689,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,572,272,091,861,67
Celkové tržby 184 716184 976137 652121 4800,0000
Celkový dlh 172 493211 161207 192204 005221 499
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 859-24 765-8 389-7 757-4 678
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 85824 7628 3867 7554 678
Čistý cash flow -8 90416 376631,00-3 5714 678
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 37341 21515 34411 593-16 081
Čistý zisk 28 62734 07814 38410 633-16 081
Čistý zisk v minulom roku 34 07814 38410 633-9 705-3 263
Cudzie zdroje -109 818-93 173-99 094-109 711-132 782
Daň z príjmov 5 7467 137960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 137960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 7467 137960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,111,749,440,71811,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,281,749,440,71811,84
Doba obratu aktív 558,41601,88812,15942,591 296
Doba obratu pohľadávok 5,111,749,440,71811,84
Doba obratu zásob 159,27187,04119,0986,3060,68
Doba splácania záväzkov 54 45373 09848 13254 8022 562
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 335,80413,35544,43606,76798,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 297,70319,99158,00267,850,0000
EBIT v minulom roku 41 21515 34411 593-8 745-1 700
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 37341 21515 34411 593-16 081
EBITDA 66 50273 27146 46042 19714 466
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 50273 27146 46042 19714 466
Finančná páka 2,573,273,092,862,67
Finančné účty 15 85824 7628 3867 7554 678
Hrubá marža 0,74570,71800,67480,73120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 64 55571 39344 63440 24812 551
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60140,68680,67040,64370,6161
Krátkodobé pohľadávky 2 587881,003 560239,00504,00
Krátkodobé záväzky 169 923209 481205 319201 943218 255
Materiál 314,00316,00305,0096,00181,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 563
Náklady na predaný tovar 46 96152 16544 76532 64931 099
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 1391 0461 5571 3451 937
Neobežný majetok 263 333278 422293 511305 113348 073
Obežný majetok 18 94226 17912 4548 3125 504
Obrat aktív 0,65360,60640,44940,38720,2816
Obrat neobežného majetku 0,70140,66440,46900,39810,2866
Obrat obežného majetku 9,757,0711,0514,6218,13
Obrat zásob 2,291,953,064,236,02
Odpisy 30 17830 17829 29028 65628 632
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 08915 08914 64514 32828 632
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 08915 08914 64514 3280,0000
Osobné náklady 78 81667 18055 90055 9430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9471 8781 8261 9491 915
Ostatné záväzky z obchodného styku 929,00917,00674,00987,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 58 80564 25643 67439 28912 551
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57220,50580,60180,62980,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 120,93126,9759,6666,052,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,751,981,661,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,361,091,052,40
Pohľadávky z obchodného styku 1 662881,003 560239,00504,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,33-5,69-157,0430,72-28,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61040,69230,67650,65030,6252
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,572,272,091,861,67
Pridaná hodnota 137 738132 81192 88788 83168 672
Primárna platobná neschopnosť 0,55901,040,18934,130,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,592,884,464,8315,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,592,884,464,8315,31
Služby 10 23121 92310 1848 3169 360
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 282 569305 023306 286313 716354 281
Spotreba materiálu… 35 59129 19633 02422 98819 802
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -1,0000-3,00-3,00-2,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 184 699184 976137 652121 48099 771
Tržby z predaja tovaru 2 0802 3132 6252 2432 504
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 182 619182 663135 027119 23797 267
Účtovný cash flow -8 90416 376631,00-3 5714 678
Úročený dlh -1,0000-3,00-3,00-2,000,0000
Vlastné imanie 109 81893 17399 094109 711132 782
Všetky záväzky 172 493211 161207 192204 005221 499
Výsledok hospodárenia 36 32443 09317 17013 541-14 166
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 36 32443 09317 17013 541-14 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 62734 07814 38410 633-16 081
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 07814 38410 633-9 705-3 263
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 37341 21515 34411 593-16 081
Zásoby 497,00536,00508,00318,00322,00
Záväzky 172 493211 161207 192204 005221 499
Záväzky z obchodného styku 929,00917,00674,00987,000,0000
Zisk pred zdanením 34 37341 21515 34411 593-16 081
Zmena EBIT 0,83402,691,32-1,339,46