AWWA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 320,00320,00320,00320,0011 312
Bežná likvidita III. stupeň 0,11940,10200,12040,1469113,12
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,1787-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,1529113,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,14-1,11-1,14-1,170,0089
Celkové tržby 600,000,00000,000060,000,0000
Celkový dlh 2 6863 1432 6632 183100,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -333,00-333,00-333,00-333,00-11 312
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,76170,00000,0000-31,050,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 333,00333,00333,00333,0011 312
Čistý cash flow 0,00000,00000,0000333,0011 312
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 600,000,00000,0000-1 383-155,00
Čistý zisk 457,00-480,00-480,00-1 863-155,00
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-1 8630,0000-57,00
Cudzie zdroje 2 3662 8232 3431 863-11 212
Daň z príjmov 143,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 143,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -7,910,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 194,670,00000,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok -7,910,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 6300,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-1 3830,0000-57,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 600,000,00000,0000-1 383-155,00
EBITDA 600,000,00000,0000-1 414-94,00
EBITDA marža 1,00000,00000,0000-23,570,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 600,000,00000,0000-1 414-94,00
Finančná páka -0,1352-0,1134-0,1366-0,17181,01
Finančné účty 333,00333,00333,00333,0011 312
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 7,398,827,325,82-0,9912
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -7,39-8,82-7,32-5,820,9912
Hrubá marža 1,00000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 600,000,00000,0000-1 323-155,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 8,389,818,316,810,0088
Krátkodobé pohľadávky -13,00-13,00-13,00-13,000,0000
Krátkodobé záväzky 2 6803 1382 6582 178100,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,0000100,00
Obežný majetok 320,00320,00320,00320,0011 312
Obrat aktív 1,880,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,880,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,00001 3410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,000029,0061,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 80,0080,0080,0080,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 457,00-480,00-480,00-1 863-155,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,19320,17000,20491,0000-0,0138
Podiel EBIT k aktívam 1,880,00000,0000-4,32-0,0137
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,880,00000,0000-4,32-0,0137
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,25420,00000,00000,7443-0,0138
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,041,041,041,041,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00005,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,11940,10200,12040,1469113,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,00005,59-0,9912
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 8,399,828,326,820,0088
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,14-1,11-1,14-1,170,0089
Pridaná hodnota 600,000,00000,00000,0000-100,00
Rentabilita aktív, ROA 1,43-1,50-1,50-5,82-0,0137
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,19320,17000,20491,0000-0,0138
Rýchla likvidita I. stupeň 0,12430,10610,12530,1529113,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,480,00000,0000-1,54-1,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,480,00000,0000-1,54-1,06
Služby 0,00000,00000,00000,0000100,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 320,00320,00320,00320,0011 312
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 600,000,00000,000060,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000060,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 600,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00000,00000,0000333,0011 312
Vlastné imanie -2 366-2 823-2 343-1 86311 212
Všetky záväzky 2 6863 1432 6632 183100,00
Výsledok hospodárenia 600,000,00000,0000-1 354-94,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 600,000,00000,0000-1 354-94,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 457,00-480,00-480,00-1 863-155,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-1 8630,0000-57,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 600,000,00000,0000-1 383-155,00
Záväzky 2 6863 1432 6632 183100,00
Záväzky z obchodného styku 80,0080,0080,0080,000,0000
Zisk pred zdanením 600,000,00000,0000-1 383-155,00
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,00002,72