COM-therm, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 433 8925 534 9405 739 7276 084 1046 081 131
Bankové úvery 0,0000254 0070,00000,0000270 156
Bežná likvidita III. stupeň 0,59150,55140,88640,77110,8995
Bežné bankové úvery 0,0000254 0070,00000,0000270 156
Časové rozlíšenie aktív 35 02242 83256 34652 11851 145
Časové rozlíšenie pasív 877,001 4101 09914 05842 674
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,74910,67170,54150,66250,6756
Celkové tržby 7 365 0447 557 9808 457 8058 609 7460,0000
Celkový dlh 2 326 8592 223 4102 015 9772 418 9812 434 656
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -287 131164 242-162 680-638 429-246 887
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 287 13189 765162 680638 429517 043
Čistý cash flow 197 366-72 915-475 749-53 094517 043
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -152 117-228 979343 676436 417458 539
Čistý zisk -141 169-232 531276 619327 163445 020
Čistý zisk v minulom roku -232 531276 619327 163231 260448 061
Cudzie zdroje -3 106 156-3 310 120-3 722 651-3 651 065-3 603 801
Daň z príjmov -11 9111 15166 390107 6380,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 15166 390107 63885 2530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -11 9111 15166 390107 6380,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,9638,3246,2331,6844,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,7230,5033,1830,8436,34
Doba obratu aktív 279,87280,63259,20267,95244,22
Doba obratu pohľadávok 29,9638,3246,2331,6844,66
Doba obratu zásob 13 1652 5200,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 258 844101 5970,00000,000080,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,0571,9765,4082,5365,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 243 76394 3510,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -228 979343 676436 417322 366475 778
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -152 117-228 979343 676436 417458 539
EBITDA 884 036755 9661 322 5201 331 190966 789
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 884 036755 9661 322 5201 331 190966 789
Finančná páka 1,751,671,541,671,69
Finančné účty 287 13189 765162 680638 429517 043
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5716-0,5980-0,6486-0,6001-0,5926
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57160,59800,64860,60010,5926
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 877 764748 3571 316 2461 322 662958 588
Krátkodobé pohľadávky 581 722755 7891 023 614719 3691 112 089
Krátkodobé záväzky 1 670 7881 419 5801 448 2781 873 8251 620 159
Krytie dlhovej služby 480,45230,62748,8884,9317,20
Materiál 84 97835 21542 09845 82058 420
Nákladové úroky 963,002 401667,001 61613 519
Nákladové úroky v minulom roku 2 401667,001 6165 85327 717
Náklady na predaný tovar 5 754 8876 169 3246 492 1916 667 6227 350 345
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 3565 1000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 4 247 6984 534 5704 356 2634 498 0304 342 434
Obežný majetok 1 151 172957 5381 327 1181 533 9561 687 552
Obrat aktív 1,301,301,411,361,49
Obrat neobežného majetku 1,671,591,861,842,09
Obrat obežného majetku 6,167,526,095,405,39
Odpisy 1 030 470980 350971 976886 212368 070
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 517 665492 605488 418445 536368 070
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 512 805487 745483 558440 6760,0000
Osobné náklady 986 814998 330969 454871 3930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 3567 6098 6428 5288 201
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 346 8401 014 1071 201 8801 408 6100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 889 301747 8191 248 5951 213 375813 090
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73810,96500,60990,54330,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 567,48202,850,00000,00000,2365
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,041,641,840,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66280,52280,81880,91254,72
Pohľadávky z obchodného styku 577 071601 470734 642700 225904 861
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54070,53040,85740,74680,8693
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,7445,407,8268,77-6,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 204,95-30,37-713,27-32,8638,25
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,74910,67170,54150,66250,6756
Pridaná hodnota 1 336 9861 034 5511 589 5991 603 8781 738 356
Primárna platobná neschopnosť 2,732,191,842,490,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,632,941,521,822,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,632,941,521,822,52
Služby 1 746 2142 000 9471 760 7601 569 3642 075 445
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 433 8925 534 9405 739 7276 084 1046 081 131
Spotreba materiálu… 4 006 3174 163 2774 731 4315 098 2585 274 900
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000254 0070,00000,0000270 156
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 086 8307 198 9938 083 7728 287 7449 088 701
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 42,000,00001 1840,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 0997 2860,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 083 6897 191 7078 082 5888 287 7449 088 701
Účtovný cash flow 197 366-72 915-475 749-53 094517 043
Úročený dlh 0,0000254 0070,00000,0000270 156
Úrokové krytie -157,96-95,37515,26270,0633,92
Vlastné imanie 3 106 1563 310 1203 722 6513 651 0653 603 801
Všetky záväzky 2 326 8592 223 4102 015 9772 418 9812 434 656
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00001 0993 363
Výnosy budúcich období krátkodobé 877,00877,001 09912 95939 311
Výsledok hospodárenia -146 392-224 384351 393444 978598 405
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -146 392-224 384351 393444 978598 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -141 169-232 531276 619327 163445 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -232 531276 619327 163231 260448 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -153 080-231 380343 009434 801576 747
Zásoby 84 97835 21542 09845 82058 420
Záväzky 2 326 8592 223 4102 015 9772 418 9812 434 656
Záväzky z obchodného styku 1 573 4431 318 3301 353 8861 740 0990,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 226 603304 223152 006331 4890,0000
Zisk pred zdanením -153 080-231 380343 009434 801576 747
Zmena EBIT 0,6643-0,66630,78751,350,9638
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000335,000,0000314,00