ViOn, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 867 25917 863 14116 620 14321 110 04522 439 855
Aktivácia 68 193644 555304 74232 063273 205
Bankové úvery 1 028 7352 729 913949 8651 712 6234 649 818
Bežná likvidita III. stupeň 1,561,581,501,281,26
Bežné bankové úvery 0,00001 257 178435 5151 640 0234 649 818
Časové rozlíšenie aktív 55 83564 45624 89554 15664 271
Časové rozlíšenie pasív 15 22619 03322 83926 64534 859
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,361,391,261,912,15
Celkové tržby 31 543 16229 414 06031 219 30228 657 7530,0000
Celkový dlh 10 278 76410 364 1189 239 34313 841 09215 285 847
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 438 034584 535-1 345 090-2 759 0112 578 701
Čistá hodnota zákazky 0,00000,0000166 314394 9110,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 466 7692 145 3782 294 9554 471 6342 071 117
Čistý cash flow 321 391-149 577-2 176 6792 739 5032 071 117
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 245 396225 173223 022306 048276 945
Čistý zisk 93 280122 028115 653134 480137 231
Čistý zisk v minulom roku 122 028115 653134 4801 44360 436
Cudzie zdroje -7 573 269-7 479 990-7 357 961-7 242 308-7 119 149
Daň z príjmov 85 04652 63062 12254 0510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 52 63062 12254 05117 1080,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 85 04652 63062 12254 0510,0000
Dlhodobé bankové úvery 1 028 7351 472 735514 35072 6000,0000
Dlhodobý dlh 1 028 7351 472 735514 35072 6000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 131,70129,12110,61165,52178,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 96,78102,01100,19160,03153,95
Doba obratu aktív 216,43236,44198,99275,28263,02
Doba obratu pohľadávok 131,70129,12110,61165,52178,91
Doba obratu zásob 11,87302,03167,066,8437,96
Doba splácania záväzkov 796,661 7591 940875,50136,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,1393,1591,86154,01118,24
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 757,401 6511 836831,520,0000
EBIT v minulom roku 225 173223 022306 048187 540152 416
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 245 396225 173223 022306 048276 945
EBITDA 1 190 4151 174 0631 143 4281 199 6901 259 416
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 190 4151 174 0631 143 4281 199 6901 259 416
Finančná páka 2,362,392,262,913,15
Finančné účty 2 466 7692 145 3782 294 9554 471 6342 071 117
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 459 8872 667 8711 178 5411 216 7201 167 622
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48570,39400,46160,55950,4496
Krátkodobé pohľadávky 10 872 7699 755 1009 238 90712 693 42415 263 374
Krátkodobé záväzky 8 678 7497 037 5237 672 44211 810 27010 088 031
Krytie dlhovej služby 14,4716,8816,798,327,24
Materiál 53 19430 76344 63243 365727 970
Nákladové úroky 67 07050 51545 247117 517139 714
Nákladové úroky v minulom roku 50 51545 247117 517168 98991 980
Náklady na predaný tovar 24 443 74821 735 08224 842 01524 322 60026 785 151
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 976 2751 460 1721 443 4374 923 74411 530 153
Neobežný majetok 4 342 5774 689 9334 400 7103 798 5693 841 906
Obežný majetok 13 468 84713 108 75212 194 53817 257 32018 533 678
Obrat aktív 1,691,541,831,331,39
Obrat neobežného majetku 6,945,886,937,378,11
Obrat obežného majetku 2,242,102,501,621,68
Obrat zásob 30,751,212,1853,379,61
Odpisy 1 327 8861 193 238855 618825 772574 853
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 663 943596 619427 809412 886574 853
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 663 943596 619427 809412 8860,0000
Osobné náklady 4 987 5475 075 0934 587 7162 710 2610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 66 653109 509119 081113 702100 228
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 205,001 3172 406226,008 434
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 250 9986 605 4077 093 13510 822 0290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 421 1661 315 266971 271960 252712 084
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87670,86890,81280,73890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,434,003,910,74500,1610
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,151,231,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90080,93181,041,047,58
Pohľadávky z obchodného styku 7 989 7647 706 5498 368 36612 272 43713 134 024
Pohotová likvidita II. stupeň 1,541,441,421,281,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,5650,013,38-2,64-3,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,79-2,96-48,1123,3114,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57530,58020,55590,65570,6812
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,361,391,261,912,15
Pridaná hodnota 5 689 0665 840 5345 644 0373 667 9784 354 890
Primárna platobná neschopnosť 1,030,85710,86750,91400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,638,838,0811,5412,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,638,838,0811,5412,14
Služby 14 867 34513 130 36416 644 14213 331 1579 530 891
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 867 25917 863 14116 620 14321 110 04522 439 855
Spotreba materiálu… 5 672 9797 784 0757 066 7906 078 8055 985 614
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 028 7352 729 913949 8651 712 6234 649 818
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 300 77428 376 61630 561 94628 055 83131 140 041
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 167 960801 00075 89465 2530,0000
Tržby z predaja tovaru 4 437 5391 578 6491 563 9765 141 82513 360 283
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 695 27525 996 96728 922 07622 848 75317 779 758
Účtovný cash flow 321 391-149 577-2 176 6792 739 5032 071 117
Úročený dlh 1 028 7352 729 913949 8651 712 6234 649 818
Úrokové krytie 3,664,464,932,601,98
Vlastné imanie 7 573 2697 479 9907 357 9617 242 3087 119 149
Všetky záväzky 10 278 76410 364 1189 239 34313 841 09215 285 847
Výnosy budúcich období krátkodobé 15 22619 03322 83926 64534 258
Výsledok hospodárenia 288 826329 934329 871412 644412 332
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 288 826329 934329 871412 644412 332
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 93 280122 028115 653134 480137 231
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 122 028115 653134 4801 44360 436
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 178 326174 658177 775188 531177 141
Zásoby 129 3091 208 274660 67692 2621 199 187
Záväzky 10 278 76410 364 1189 239 34313 841 09215 285 847
Záväzky z obchodného styku 8 250 9986 605 4077 259 44911 216 9400,0000
Zisk pred zdanením 178 326174 658177 775188 531177 141
Zmena EBIT 1,091,010,72871,631,82
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 4 658-5 0267 612-20 957-11 698
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4 658-5 0267 612-20 957-11 698
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 741 663451 89133 83326 527272 231
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Predaj spracovaného reziva a výrobkov
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Podnikanie v oblasti s nie nebezpečným odpadom
Sadové úpravy - mimo projektových prác
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Prípravné práce pre stavbu
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Zámočníctvo
Výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek
Vedenie účtovníctva
Prevádzka hotela s možnosťou stravovania
Reštauračná činnosť
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Výroba stavebných prvkov z betónu
Prenájom ručného, elektrického a motorového náradia
Prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
Prevádzka športových zariadení
Sklenárstvo
Vykonávanie dopravných stavieb
Rekonštrukcia a obnova železničného zvršku
Pílenie a rezanie stavebného reziva
Výroba transportného betónu
Sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu - leasing
Demolácie a podzemné práce
Výsadba a údržba verejnej zelene
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním..
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Vykonávanie inžinierských stavieb, vrátane vybavenia sídliskových celkov
Recyklácia stavebného materiálu
Predaj motorových vozidiel
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického..
Organizovanie kurzov a školení
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod..
Maloobchod so stavebným materiálom
Sprostredkovanie obchodu a služieb (v rozsahu voľných živností)
Prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebnýchdielcov a podporných..
Prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
Výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových,železobetónovýchdielcov,..
Vykonávanie a vyhodnocovanie preukázaných a kontrolných skúšok materiálov,..
Vykonávanie laboratórnych skúšok a rozborov zemín, betónových a asfaltových zmesí
Údržba komunikácií a ich častí, vrátane zimnej údržby