ViOn, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 16 106 39517 867 25917 863 14116 620 14321 110 045
Aktivácia 43 70368 193644 555304 74232 063
Bankové úvery 2 828 2661 028 7352 729 913949 8651 712 623
Bežná likvidita III. stupeň 1,651,561,581,501,28
Bežné bankové úvery 2 231 5310,00001 257 178435 5151 640 023
Časové rozlíšenie aktív 31 75155 83564 45624 89554 156
Časové rozlíšenie pasív 11 42015 22619 03322 83926 645
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,101,361,391,261,91
Celkové tržby 29 270 56731 543 16229 414 06031 219 30228 657 753
Celkový dlh 8 428 38610 278 76410 364 1189 239 34313 841 092
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 856 190-1 438 034584 535-1 345 090-2 759 011
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,0000166 314394 911
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 972 0762 466 7692 145 3782 294 9554 471 634
Čistý cash flow -494 693321 391-149 577-2 176 6792 739 503
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 142 602245 396225 173223 022306 048
Čistý zisk 93 32093 280122 028115 653134 480
Čistý zisk v minulom roku 93 280122 028115 653134 4801 443
Cudzie zdroje -7 666 589-7 573 269-7 479 990-7 357 961-7 242 308
Daň z príjmov -6 43785 04652 63062 12254 051
Daň z príjmov v minulom roku 85 04652 63062 12254 05117 108
Daň z príjmov z bežnej činnosti -6 43785 04652 63062 12254 051
Dlhodobé bankové úvery 596 7351 028 7351 472 735514 35072 600
Dlhodobé pohľadávky 16 0760,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 596 7351 028 7351 472 735514 35072 600
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 125,28131,70129,12110,61165,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,6396,78102,01100,19160,03
Doba obratu aktív 201,89216,43236,44198,99275,28
Doba obratu pohľadávok 125,48131,70129,12110,61165,52
Doba obratu zásob 7,0911,87302,03167,066,84
Doba splácania záväzkov 238,92796,661 7591 940875,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,37105,1393,1591,86154,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 219,41757,401 6511 836831,52
EBIT v minulom roku 245 396225 173223 022306 048187 540
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 142 602245 396225 173223 022306 048
EBITDA 1 488 2201 190 4151 174 0631 143 4281 199 690
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 488 2201 190 4151 174 0631 143 4281 199 690
Finančná páka 2,102,362,392,262,91
Finančné účty 1 972 0762 466 7692 145 3782 294 9554 471 634
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 496 8493 459 8872 667 8711 178 5411 216 720
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31880,48570,39400,46160,5595
Krátkodobé pohľadávky 9 994 44810 872 7699 755 1009 238 90712 693 424
Krátkodobé záväzky 5 135 2228 678 7497 037 5237 672 44211 810 270
Krytie dlhovej služby 22,1714,4716,8816,798,32
Materiál 65 97353 19430 76344 63243 365
Nákladové úroky 55 71967 07050 51545 247117 517
Nákladové úroky v minulom roku 67 07050 51545 247117 517168 989
Náklady na predaný tovar 23 222 36624 443 74821 735 08224 842 01524 322 600
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 845 0803 976 2751 460 1721 443 4374 923 744
Neobežný majetok 3 939 7334 342 5774 689 9334 400 7103 798 569
Obežný majetok 12 134 91113 468 84713 108 75212 194 53817 257 320
Obrat aktív 1,811,691,541,831,33
Obrat neobežného majetku 7,396,945,886,937,37
Obrat obežného majetku 2,402,242,102,501,62
Obrat zásob 51,5130,751,212,1853,37
Odpisy 1 326 0161 327 8861 193 238855 618825 772
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 663 008663 943596 619427 809412 886
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 663 008663 943596 619427 809412 886
Osobné náklady 4 950 0174 987 5475 075 0934 587 7162 710 261
Ostatné náklady na finančnú činnosť 74 48366 653109 509119 081113 702
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 112,00205,001 3172 406226,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 715 8638 250 9986 605 4077 093 13510 822 029
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 419 3361 421 1661 315 266971 271960 252
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83940,87670,86890,81280,7389
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,75171,434,003,910,7450
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,141,151,231,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93960,90080,93181,041,04
Pohľadávky z obchodného styku 7 070 4367 989 7647 706 5498 368 36612 272 437
Pohotová likvidita II. stupeň 1,631,541,441,421,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,50-23,5650,013,38-2,64
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,884,79-2,96-48,1123,31
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52330,57530,58020,55590,6557
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,101,361,391,261,91
Pridaná hodnota 5 896 7955 689 0665 840 5345 644 0373 667 978
Primárna platobná neschopnosť 0,66701,030,85710,86750,9140
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,668,638,838,0811,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,668,638,838,0811,54
Služby 10 376 86114 867 34513 130 36416 644 14213 331 157
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 106 39517 867 25917 863 14116 620 14321 110 045
Spotreba materiálu… 5 048 0345 672 9797 784 0757 066 7906 078 805
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 828 2661 028 7352 729 913949 8651 712 623
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 43 7030,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 29 160 66131 300 77428 376 61630 561 94628 055 831
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 41 5001 167 960801 00075 89465 253
Tržby z predaja tovaru 8 042 4934 437 5391 578 6491 563 9765 141 825
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 076 66825 695 27525 996 96728 922 07622 848 753
Účtovný cash flow -494 693321 391-149 577-2 176 6792 739 503
Úročený dlh 2 828 2661 028 7352 729 913949 8651 712 623
Úrokové krytie 2,563,664,464,932,60
Vlastné imanie 7 666 5897 573 2697 479 9907 357 9617 242 308
Všetky záväzky 8 428 38610 278 76410 364 1189 239 34313 841 092
Výnosy budúcich období krátkodobé 11 42015 22619 03322 83926 645
Výsledok hospodárenia 199 930288 826329 934329 871412 644
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 199 930288 826329 934329 871412 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 93 32093 280122 028115 653134 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 93 280122 028115 653134 4801 443
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 86 883178 326174 658177 775188 531
Zásoby 152 311129 3091 208 274660 67692 262
Záväzky 8 428 38610 278 76410 364 1189 239 34313 841 092
Záväzky z obchodného styku 4 715 8638 250 9986 605 4077 259 44911 216 940
Zisk pred zdanením 86 883178 326174 658177 775188 531
Zmena EBIT 0,58111,091,010,72871,63
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 9064 658-5 0267 612-20 957
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 9064 658-5 0267 612-20 957
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 774741 663451 89133 83326 527
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Predaj spracovaného reziva a výrobkov
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Podnikanie v oblasti s nie nebezpečným odpadom
Sadové úpravy - mimo projektových prác
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Prípravné práce pre stavbu
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Zámočníctvo
Výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek
Vedenie účtovníctva
Prevádzka hotela s možnosťou stravovania
Reštauračná činnosť
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Výroba stavebných prvkov z betónu
Prenájom ručného, elektrického a motorového náradia
Prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
Prevádzka športových zariadení
Sklenárstvo
Vykonávanie dopravných stavieb
Rekonštrukcia a obnova železničného zvršku
Pílenie a rezanie stavebného reziva
Výroba transportného betónu
Sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu - leasing
Demolácie a podzemné práce
Výsadba a údržba verejnej zelene
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním..
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Vykonávanie inžinierských stavieb, vrátane vybavenia sídliskových celkov
Recyklácia stavebného materiálu
Predaj motorových vozidiel
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického..
Organizovanie kurzov a školení
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod..
Maloobchod so stavebným materiálom
Sprostredkovanie obchodu a služieb (v rozsahu voľných živností)
Prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebnýchdielcov a podporných..
Prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
Výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových,železobetónovýchdielcov,..
Vykonávanie a vyhodnocovanie preukázaných a kontrolných skúšok materiálov,..
Vykonávanie laboratórnych skúšok a rozborov zemín, betónových a asfaltových zmesí
Údržba komunikácií a ich častí, vrátane zimnej údržby