CREDAT INDUSTRIES, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 935 849943 666930 9081 045 1121 219 848
Aktivácia 0,00005 6209 37836 4370,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,981,611,141,101,39
Časové rozlíšenie aktív 1 3851 4081 4581 6001 899
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 9762 8873 3014 207
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,53210,3504-0,0760-0,27200,1129
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48030,50130,63890,77510,7298
Celkové tržby 1 414 2691 297 0671 197 7741 275 4431 476 393
Celkový dlh 303 630314 086361 783454 919512 870
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -189 749-96 440-17 173-39 396-143 423
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 189 74996 44017 17339 396143 423
Čistý cash flow 93 30979 267-22 223-104 02748 538
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 86 78797 1231 2428 253-5 600
Čistý zisk 63 93260 366-2 0495 6204 026
Čistý zisk v minulom roku 60 366-2 0495 6204 026-7 868
Cudzie zdroje -632 219-626 604-566 238-586 892-702 771
Daň z príjmov 22 80034 330-1 209416,00-12 256
Daň z príjmov v minulom roku 34 330-1 209416,00-12 25622 936
Daň z príjmov z bežnej činnosti 22 80034 330-1 209416,00-12 256
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,586,1823,8225,8147,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,025,7623,4024,9246,98
Doba obratu aktív 223,16271,66282,87311,07379,84
Doba obratu pohľadávok 13,586,1823,8225,8147,99
Doba obratu zásob 5 9327 3254 5288 9603 162
Doba splácania záväzkov 10 5656 6245 51511 4854 488
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,8165,1288,90113,83133,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 4154 3594 5809 8893 704
EBIT v minulom roku 97 1231 2428 253-5 60017 311
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 86 78797 1231 2428 253-5 600
EBITDA 156 882148 10469 73681 661-17 895
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 156 882148 10469 73681 661-17 895
Efektívna daňová sadzba 0,26290,36250,37110,06891,49
Finančná páka 1,481,511,641,781,74
Finančné účty 189 74996 44017 17339 396143 423
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6756-0,6640-0,6083-0,5616-0,5761
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67560,66400,60830,56160,5761
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 159 544153 95591 95493 076385 429
Krátkodobé pohľadávky 56 94921 47978 38986 721154 128
Krátkodobé záväzky 175 347226 210292 556382 443429 782
Krytie dlhovej služby 2 85261,0215,5036,83-6,80
Materiál 70 40096 263100 365122 540123 815
Nákladové úroky 55,002 4274 5002 2172 630
Nákladové úroky v minulom roku 2 4274 5002 2172 6302 243
Náklady na predaný tovar 973 456721 037738 632713 623741 837
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 05812 46519 36412 15434 952
Neobežný majetok 589 310574 201593 665619 025617 573
Obežný majetok 345 154368 057335 785424 487600 376
Obrat aktív 1,641,341,291,170,9609
Obrat neobežného majetku 2,602,212,021,981,90
Obrat obežného majetku 4,433,443,582,891,95
Odpisy 69 26850 16669 25873 23277 244
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 34 63425 08334 62936 61638 622
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 34 63425 08334 62936 61638 622
Osobné náklady 428 967420 750425 892466 197481 592
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1301 5091 3901 7091 766
Ostatné záväzky z obchodného styku 123 075148 877242 977329 280354 728
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 133 200110 53267 20978 85281 270
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76990,76940,92070,90931,12
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 91,9843,8723,8942,1812,31
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,301,091,100,8937
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,160,93420,95050,7702
Pohľadávky z obchodného styku 54 58620 02577 00383 727150 860
Pohotová likvidita II. stupeň 1,410,52070,32840,33110,6900
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,78-7,9025,485,64-14,48
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 69732,66-4,94-46,9218,46
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48030,50130,63890,77510,7298
Pridaná hodnota 557 204546 849462 556512 716430 391
Primárna platobná neschopnosť 2,257,433,163,932,35
Rýchla likvidita I. stupeň 1,080,42080,05810,10210,3305
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,942,125,195,57-28,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,942,125,195,57-28,66
Služby 313 681230 075170 397156 858222 664
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 935 849943 666930 9081 045 1121 219 848
Spotreba materiálu… 528 134498 204522 919578 852573 741
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 533 0561 271 5661 212 9871 232 8631 374 721
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 3963 68011 8046 562202 545
Tržby z predaja tovaru 8 95216 76029 36022 15158 945
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 521 7081 251 1261 171 8231 204 1501 113 231
Účtovný cash flow 93 30979 267-22 223-104 02748 538
Úrokové krytie 1 57840,020,27603,72-2,13
Vlastné imanie 632 219626 604566 238586 892702 771
Všetky záväzky 303 630314 086361 783454 919512 870
Výsledok hospodárenia 88 91898 6142 73110 295-3 617
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 88 91898 6142 73110 295-3 617
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 93260 366-2 0495 6204 026
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 60 366-2 0495 6204 026-7 868
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 86 73294 696-3 2586 036-8 230
Zásoby 98 456250 138240 223298 370302 825
Záväzky 303 630314 086361 783454 919512 870
Záväzky z obchodného styku 123 075148 877242 977329 280354 728
Zisk pred zdanením 86 73294 696-3 2586 036-8 230
Zmena EBIT 0,893678,200,1505-1,47-0,3235
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -125 58314 087-35 330-2 19689 520
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -125 58314 087-35 330-2 19689 520
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 0923 0049 5514 696111 023
Účtovné závierky