Lekáreň U milosrdného srdca, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 298 273317 207413 649647 583731 906
Bankové úvery 17 05114 93212 3411 8440,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,63230,67550,89170,94650,6899
Bežné bankové úvery 17 05114 93212 3411 8440,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000156 529158 6911 267
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,44000,5356-0,8184-0,2059-167,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,69-3,06-8,8248,59749,67
Celkové tržby 32 911126 857325 6541 694 8410,0000
Celkový dlh 474 762471 392466 542634 525730 931
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 80 75978 096-96 524-150 311-162 984
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6777-0,7985-0,20250,00740,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 64782 581108 865152 155162 984
Čistý cash flow 77 64782 581-43 2902 689162 984
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -18 685-97 984-63 70816 608869,00
Čistý zisk -22 304-101 292-65 95112 463-908,00
Čistý zisk v minulom roku -101 292-65 95112 46331 9549 230
Cudzie zdroje 176 489154 18552 893-13 058-975,00
Daň z príjmov 1 432960,00960,002 9670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 9673 8860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 432960,00960,002 9670,0000
Dlhodobé pohľadávky 296,00296,00296,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 234545,2052,1233,6920,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 720,9694,5252,1132,8920,27
Doba obratu aktív 4 789912,92510,58153,81149,35
Doba obratu pohľadávok 3 239546,0552,4933,6920,28
Doba obratu zásob 226,96106,07154,9039,6753,08
Doba splácania záväzkov 3 975762,02679,15177,18166,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 995877,19551,70148,22141,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 631714,73641,91167,660,0000
EBIT v minulom roku -97 984-63 70816 60838 0429 230
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -18 685-97 984-63 70816 608869,00
EBITDA -27 308-95 743-33 29960 61928 978
EBITDA marža -0,8298-0,7547-0,10230,03580,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -27 308-95 743-33 29960 61928 978
Finančná páka -1,69-2,06-7,8249,59750,67
Finančné účty 77 64782 581108 865152 155162 984
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,59170,48610,1279-0,0202-0,0013
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5917-0,4861-0,12790,02020,0013
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 198-96 65724 695375 31528 063
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,040,96091,080,96370,9484
Krátkodobé finančné výpomoci 141 355145 7450,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 201 433189 43942 227141 84799 401
Krátkodobé záväzky 311 081304 792446 963624 063694 146
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 284 135285 8750,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -12,49-40,78-25,9551,4616,31
Materiál 0,00000,00000,000055,00136,00
Nákladové úroky 2 1872 3481 2831 1781 777
Nákladové úroky v minulom roku 2 3481 2831 1782 2020,0000
Náklady na predaný tovar 34 470178 120274 6471 323 7621 521 215
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 562145 992240 2141 285 5791 480 201
Neobežný majetok 1 1372 4643 79255 176252 990
Obežný majetok 297 136314 743253 328433 716477 649
Obrat aktív 0,07620,39980,71492,372,44
Obrat neobežného majetku 19,9951,4777,9827,857,07
Obrat obežného majetku 0,07650,40291,173,543,74
Obrat zásob 1,613,442,369,206,88
Odpisy 1 3271 32715 70457 59827 178
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 3271 3277 85228 79927 178
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00007 85228 7990,0000
Osobné náklady 14 80839 50760 379178 9030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 210,00914,00340,001 090957,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000042,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000422 451590 5340,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -20 977-99 965-50 24770 06126 270
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,23-15,601,630,8363-0,9313
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,46-7,891,910,70610,0230
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,26-0,77022,870,83980,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,360,6510-0,13290,00160,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,7926-1,300,34881,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7274-1,260,27680,90079,84
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,420,6511-0,14640,00180,0911
Pohľadávky z obchodného styku 44 90332 84442 215138 49899 327
Pohotová likvidita II. stupeň 0,59440,58440,66980,72330,3798
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,271,87-1,22-4,86-0,0060
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 35,5035,17-33,742,2891,72
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,53110,50650,02980,00280,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,591,491,130,97980,9987
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,69-3,06-8,8248,59749,67
Pridaná hodnota -11 737-51 29521 059213 028267 470
Primárna platobná neschopnosť 6,338,7010,014,260,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12640,65701,250,9544-0,9313
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -17,39-4,92-14,0110,4725,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -17,39-4,92-14,0110,4725,22
Služby 1 54129 62432 22624 11022 800
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 298 273317 207413 649647 583731 906
Spotreba materiálu… 4 3672 5042 20714 07318 214
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 158 406160 67712 3411 8440,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 893126 825324 8731 694 6831 788 685
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 1600,000029 167157 8930,0000
Tržby z predaja tovaru 22 733126 825295 7061 525 4331 775 609
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000011 35713 076
Účtovný cash flow 77 64782 581-43 2902 689162 984
Úročený dlh 158 406160 67712 3411 8440,0000
Úrokové krytie -8,54-41,73-49,6614,100,4890
Vlastné imanie -176 489-154 185-52 89313 058975,00
Všetky záväzky 474 762471 392466 542634 525730 931
Výsledok hospodárenia -18 475-97 070-63 36817 6971 800
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -18 475-97 070-63 36817 6971 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 304-101 292-65 95112 463-908,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -101 292-65 95112 46331 9549 230
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -20 872-100 332-64 99115 430-907,00
Zásoby 17 76042 427101 940139 714215 264
Záväzky 474 762471 392466 542634 525730 931
Záväzky z obchodného styku 284 135285 875422 451590 5340,0000
Zisk pred zdanením -20 872-100 332-64 99115 430-907,00
Zmena EBIT 0,19071,54-3,840,43660,0942
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000043 532143 2170,0000