OFIR - JULIO TABI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 010 816850 518886 532891 287788 797
Bankové úvery 199 2370,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00002 1262 2451 934
Časové rozlíšenie pasív 534,000,0000184,001 739425,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,832,412,662,732,31
Celkové tržby 1 789 3481 415 4321 451 768956 1560,0000
Celkový dlh 746 504601 205643 870651 248549 992
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 156 309-18 962-90 352-58 000-46 610
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 92818 96290 35258 00046 610
Čistý cash flow 23 966-71 39032 352-89 62646 610
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 2729 7637 0583 754-6 001
Čistý zisk 14 4646 8364 178873,00-6 001
Čistý zisk v minulom roku 6 8364 178873,00-952,001 138
Cudzie zdroje -263 778-249 313-242 478-238 300-238 380
Daň z príjmov 8 5742 8802 8802 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8812 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 5742 8802 8802 8810,0000
Dlhodobé bankové úvery 199 2370,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 95 080146 052143 077171 423217 245
Dlhodobý dlh 199 2370,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,904,063,133,905,04
Doba obratu aktív 208,55220,29223,62340,31231,50
Doba obratu pohľadávok 28,5241,8939,2269,3668,80
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000182,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 111,57155,35162,13247,83160,94
EBIT v minulom roku 9 7637 0583 7541 9291 138
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 2729 7637 0583 754-6 001
EBITDA 227 925179 092165 71782 399156 425
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 227 925179 092165 71782 399156 425
Efektívna daňová sadzba 0,37220,29640,40800,76740,0000
Finančná páka 3,833,413,663,743,31
Finančné účty 42 92818 96290 35258 00046 610
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 256 663187 382164 73380 992156 142
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53500,70520,72500,72830,6952
Krátkodobé pohľadávky 43 15415 68112 42710 22617 172
Krátkodobé záväzky 540 795599 777642 778649 082548 365
Krytie dlhovej služby 53,833 8100,00000,00000,0000
Materiál 39 878195 668175 924165 49966 528
Nákladové úroky 4 23447,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 47,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 541 9521 213 3051 266 610825 4071 096 517
Neobežný majetok 704 916473 405462 576483 894425 131
Obežný majetok 305 900377 113421 830405 148361 732
Obrat aktív 1,751,661,631,071,58
Obrat neobežného majetku 2,512,983,131,982,93
Obrat obežného majetku 5,783,743,432,363,44
Odpisy 203 858170 338156 76277 23661 470
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 101 92985 16978 38138 61861 470
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 101 92985 16978 38138 6180,0000
Osobné náklady 82 35893 73291 42180 8990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5961 7101 9001 407283,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 170 304140 04175 47096 2170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 218 322177 174160 94078 10955 469
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,36250,47840,50670,61970,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,762,091,971,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79380,74190,72700,82562,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,013,49-7,492,66-5,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,66-1 5190,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73850,70690,72630,73070,6973
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,832,412,662,732,31
Pridaná hodnota 227 189195 909180 419130 552147 159
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,283,363,897,903,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,283,363,897,903,52
Služby 432 536237 305162 122148 220134 655
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 010 816850 518886 532891 287788 797
Spotreba materiálu… 1 109 416976 0001 104 488677 187961 862
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 199 2370,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 785 3081 414 2141 447 487955 9591 243 676
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 1675 000458,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 769 1411 409 2141 447 029955 9591 243 676
Účtovný cash flow 23 966-71 39032 352-89 62646 610
Úročený dlh 199 2370,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 6,44207,720,00000,00000,0000
Vlastné imanie 263 778249 313242 478238 300238 380
Všetky záväzky 746 504601 205643 870651 248549 992
Výsledok hospodárenia 30 86811 4738 9555 163-5 405
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 86811 4738 9555 163-5 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 4646 8364 178873,00-6 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 8364 178873,00-952,001 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 0389 7167 0583 754-5 684
Zásoby 124 738196 418175 974165 49980 705
Záväzky 746 504601 205643 870651 248549 992
Záväzky z obchodného styku 170 304140 04175 47096 2170,0000
Zisk pred zdanením 23 0389 7167 0583 754-5 684
Zmena EBIT 2,791,381,881,95-5,27
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 3662 281458,000,0000100 360