BONUL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 30 891 69526 933 87629 486 85330 577 08814 880 017
Aktivácia 332,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,201,202,031,361,27
Časové rozlíšenie aktív 102 780240 853215 699279 806133 923
Časové rozlíšenie pasív 133 692112 278140 224116 50669 029
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13210,6528-0,3527-0,1324-0,4889
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,814,504,922,162,54
Celkové tržby 51 504 17551 840 95363 221 94449 983 0440,0000
Celkový dlh 25 464 40521 946 27724 386 30920 819 66310 630 998
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 373 605-8 674 168-11 856 898-10 107 421-2 043 686
Čistá hodnota zákazky 0,00001 356 647197 313207 2170,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 373 6058 674 16811 856 89810 107 4212 043 686
Čistý cash flow 699 437-3 182 7301 749 4771 276 0862 043 686
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 413 6225 223 4875 473 1204 335 4921 266 021
Čistý zisk 4 299 8853 881 6083 966 6073 366 0431 262 306
Čistý zisk v minulom roku 3 881 6083 966 6073 366 0432 094 8851 923 972
Cudzie zdroje -5 293 598-4 875 321-4 960 320-9 640 919-4 179 990
Daň z príjmov 1 113 7371 341 7661 506 058968 7310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 341 7661 506 058968 731611 1530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 113 7371 341 7661 506 058968 7310,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 350 0622 886 8921 729 2101 230 875861 428
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,5183,3973,61114,59146,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 90,0882,9070,75114,59141,82
Doba obratu aktív 218,16190,75170,57223,56210,83
Doba obratu pohľadávok 130,11103,8383,61123,59158,37
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000266,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 149,93123,5170,20140,62139,48
EBIT v minulom roku 5 223 4875 473 1204 335 4922 707 4541 930 310
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 413 6225 223 4875 473 1204 335 4921 266 021
EBITDA 6 678 7296 690 7366 925 1445 505 9142 019 442
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 678 7296 690 7366 925 1445 505 9142 019 442
Finančná páka 5,845,525,943,173,56
Finančné účty 9 373 6058 674 16811 856 89810 107 4212 043 686
Hrubá marža 0,61780,50970,41070,43870,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 689 6656 691 7227 006 2535 472 3631 999 662
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68720,64750,41160,62900,6616
Krátkodobé pohľadávky 16 073 01611 774 77812 725 16415 672 13210 316 089
Krátkodobé záväzky 21 229 65017 439 35112 135 64419 233 1109 843 874
Krytie dlhovej služby 151,492 64015 2207 668543,59
Materiál 98 80099 91662 06771 27753 164
Nákladové úroky 0,0000113,00455,00718,003 715
Nákladové úroky v minulom roku 113,00455,00718,001 4166 338
Náklady na predaný tovar 19 863 13325 116 89937 134 70027 995 05913 462 296
Neobežný majetok 2 893 4172 965 4122 785 9353 047 9881 471 727
Obežný majetok 27 895 49823 727 61126 485 21927 249 29413 274 367
Obrat aktív 1,671,912,141,631,73
Obrat neobežného majetku 17,8617,3822,6516,3817,50
Obrat obežného majetku 1,852,172,381,831,94
Odpisy 1 262 9501 456 7541 459 6021 136 488340 170
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 631 475728 377729 801568 244340 170
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 631 475728 377729 801568 2440,0000
Osobné náklady 20 622 65418 461 19618 185 33116 288 2520,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 35533 90736 70133 88519 780
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3,001,00004,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 054 5866 050 0409 375 24413 733 3660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 562 8355 338 3625 426 2094 502 5311 602 476
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,81230,79620,79970,34910,3020
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,56820,55670,31800,38620,2549
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64810,69870,70040,74290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9135
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,541,431,431,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,331,321,2636,15
Pohľadávky z obchodného styku 12 754 97211 705 26812 230 35015 672 09910 009 404
Pohotová likvidita II. stupeň 1,201,182,021,351,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,571,53-2,84-7,56-2,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-28 1663 8451 777550,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82430,81480,82700,68090,7144
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,814,504,922,162,54
Pridaná hodnota 31 820 44026 421 96625 963 79621 926 56112 298 435
Primárna platobná neschopnosť 0,63150,63280,78270,88950,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,81230,79620,79970,34910,3020
Rýchla likvidita I. stupeň 0,43880,49420,96590,52240,2062
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,813,283,523,785,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,813,283,523,785,26
Služby 16 873 90221 057 97132 765 72822 294 79710 836 644
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 891 69526 933 87629 486 85330 577 08814 880 017
Spotreba materiálu… 2 697 7214 238 9054 313 2635 700 2622 625 652
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 696 21751 556 31163 157 39949 921 78725 760 731
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 64417 44658 903167,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 683 57351 538 86563 098 49649 921 62025 760 731
Účtovný cash flow 699 437-3 182 7301 749 4771 276 0862 043 686
Úrokové krytie 0,000046 22612 0296 038340,79
Vlastné imanie 5 293 5984 875 3214 960 3209 640 9194 179 990
Všetky záväzky 25 464 40521 946 27724 386 30920 819 66310 630 998
Výnosy budúcich období krátkodobé 44 0872 4210,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 420 3895 247 0705 511 6684 369 5931 678 298
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 420 3895 247 0705 511 6684 369 5931 678 298
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 299 8853 881 6083 966 6073 366 0431 262 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 881 6083 966 6073 366 0432 094 8851 923 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 413 6225 223 3745 472 6654 334 7741 657 929
Zásoby 98 800391 758173 932238 85153 164
Záväzky 25 464 40521 946 27724 386 30920 819 66310 630 998
Záväzky z obchodného styku 8 054 5867 406 6879 572 55713 940 5830,0000
Zisk pred zdanením 5 413 6225 223 3745 472 6654 334 7741 657 929
Zmena EBIT 1,040,95441,261,600,6559
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -291 842179 977-55 7090,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -291 842179 977-55 7090,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 0344 35812 7770,0000974,00
Účtovné závierky