Union Kredit, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 38 06835 77633 65987 53962 288
Bankové úvery 0,000043,0043,0043,0044,00
Bežná likvidita III. stupeň 3,472,952,130,75601,07
Bežné bankové úvery 0,000043,0043,0043,0044,00
Časové rozlíšenie aktív 305,00327,00320,00394,0026,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1865-0,3480-0,28290,0487-1,29
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,9711,3921,31-0,34770,3098
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,31230,32800,32998,765,12
Celkové tržby 10 04312 00515 05546 9990,0000
Celkový dlh 9 0598 8378 35078 57452 112
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 791-17 338-7 96418 388-3 447
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 76225 35215 97858 83713 121
Čistý cash flow 5 4109 3747 160-437,0013 121
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 7032 1206 422487,00996,00
Čistý zisk 2 0701 6305 025-473,00996,00
Čistý zisk v minulom roku 1 6305 02511 318-509,001 560
Cudzie zdroje -29 009-26 939-25 309-8 965-10 176
Daň z príjmov 633,00490,001 397960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 490,001 3971 126960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 633,00490,001 397960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,2511,5636,040,792273,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,070,00000,00000,000072,09
Doba obratu aktív 1 3891 088819,04679,85107,06
Doba obratu pohľadávok 13,2511,5636,040,792273,05
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000073,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,7125,038,189,7672,78
EBIT v minulom roku 2 1206 42212 444451,001 560
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 7032 1206 422487,00996,00
EBITDA 9 11114 73819 081556,001 070
EBITDA marža 0,90721,231,270,01180,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 11114 73819 081556,001 070
Efektívna daňová sadzba 0,23420,23110,21751,970,0000
Finančná páka 1,311,331,339,766,12
Finančné účty 30 76225 35215 97858 83713 121
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7620-0,7530-0,7519-0,1024-0,1634
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76200,75300,75190,10240,1634
Hrubá marža 0,60810,72340,86420,01180,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 86114 44618 748480,00994,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,02860,02300,01000,01440,6799
Krátkodobé finančné výpomoci 7 9717 9717 97177 1829 630
Krátkodobé pohľadávky 363,00380,001 481102,0042 502
Krátkodobé záväzky 1 088823,00336,001 25742 347
Náklady na predaný tovar 3 8933 3161 98946 443211 298
Neobežný majetok 6 6389 71715 88028 2066 639
Obežný majetok 31 12525 73217 45958 93955 623
Obrat aktív 0,26270,33540,44560,53693,41
Obrat neobežného majetku 1,511,230,94461,6731,99
Obrat obežného majetku 0,32130,46630,85920,79743,82
Odpisy 6 15812 32612 3260,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0796 1636 1630,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 0796 1636 1630,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 250,00292,00333,0076,0076,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 456,00333,00336,00297,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 22813 95617 351-473,00996,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,80810,70860,47470,67210,2107
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,53870,78080,4756-0,00930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99170,70451,060,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,54100,78120,4773-0,00930,0618
Pohľadávky z obchodného styku 139,000,00000,00000,000041 942
Pohotová likvidita II. stupeň 3,472,952,130,75601,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,36-2,87-3,5320,51-0,7756
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,20940,22400,23810,88220,1553
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23800,24700,24810,89760,8366
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,31230,32800,32998,765,12
Pridaná hodnota 6 1078 68413 011555,001 069
Primárna platobná neschopnosť 3,280,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,402,871,910,74970,2522
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,99430,59960,4376141,3248,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,99430,59960,4376141,3248,70
Služby 2 2322 4751 44146 321211 089
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 06835 77633 65987 53962 288
Spotreba materiálu… 1 661841,00548,00122,00209,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 9718 0148 01477 2259 674
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 00012 00015 00046 998212 367
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 00012 00015 00046 998212 367
Účtovný cash flow 5 4109 3747 160-437,0013 121
Úročený dlh 7 9718 0148 01477 2259 674
Vlastné imanie 29 00926 93925 3098 96510 176
Všetky záväzky 9 0598 8378 35078 57452 112
Výsledok hospodárenia 2 9532 4126 755556,001 070
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 9532 4126 755556,001 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 0701 6305 025-473,00996,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 6305 02511 318-509,001 560
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 7032 1206 422487,00996,00
Záväzky 9 0598 8378 35078 57452 112
Záväzky z obchodného styku 456,00333,00336,00297,000,0000
Zisk pred zdanením 2 7032 1206 422487,00996,00
Zmena EBIT 1,280,33010,51611,080,6385