GlassExpert s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 214 800214 622185 833150 384180 190
Bežná likvidita III. stupeň 1,580,83230,48770,43750,5679
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 148
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,51070,25480,02260,03840,0594
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,15730,40800,74940,59610,6636
Celkové tržby 145 116253 802132 176104 4700,0000
Celkový dlh 29 20062 18979 60456 16671 878
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 322-15 585-1 775-2 123-4 230
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 32215 5851 7752 1234 230
Čistý cash flow 14 32215 5851 7752 1234 230
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 42 64959 26213 930-4 7572 611
Čistý zisk 33 16746 20712 011-5 7172 611
Čistý zisk v minulom roku 46 20712 011-5 71711 6237 226
Cudzie zdroje -185 600-152 433-106 229-94 218-108 312
Daň z príjmov 8 81712 2831 919960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 2831 919960,003 2960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 81712 2831 919960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,2445,4591,0365,9992,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,9043,3787,4553,1189,82
Doba obratu aktív 553,16308,78513,80535,85527,23
Doba obratu pohľadávok 67,2445,4591,0365,9992,68
Doba obratu zásob 40,4114,0626,5722,1220,13
Doba splácania záväzkov 298,89230,49568,84342,47280,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,2288,00217,55197,24208,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 150,97140,57159,35126,150,0000
EBIT v minulom roku 59 26213 930-4 75714 9197 227
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 42 64959 26213 930-4 7572 611
EBITDA 37 69259 7923 385-11 79011 018
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 69259 7923 385-11 79011 018
Finančná páka 1,161,411,751,601,66
Finančné účty 14 32215 5851 7752 1234 230
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8641-0,7102-0,5716-0,6265-0,6011
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86410,71020,57160,62650,6011
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 55 76871 00318 8653 85611 324
Krátkodobé pohľadávky 26 11031 58832 92518 52031 674
Krátkodobé záväzky 28 04361 16578 68555 35471 245
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 16537 30322 04220 3890,0000
Krytie dlhovej služby 56,6877,450,00000,00000,0000
Nákladové úroky 665,00772,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 772,000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 69 588162 47698 87584 12592 733
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 34 24696 86050 48958 99561 794
Neobežný majetok 170 577163 717147 457126 165139 730
Obežný majetok 44 22350 90538 37624 21939 312
Obrat aktív 0,65991,180,71040,68120,6923
Obrat neobežného majetku 0,83091,550,89530,81190,8928
Obrat obežného majetku 3,214,983,444,233,17
Obrat zásob 9,0325,9513,7316,5018,13
Odpisy 13 10311 6594 9475 91510 519
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 10311 6594 9475 91510 519
Osobné náklady 35 38828 53828 37927 6250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 220,00200,00181,00176,00159,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 18 29611 24515 66112 988465,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 27057 86616 958198,0013 130
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49050,31280,85631,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,110,94180,65640,31040,3452
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,043,201,170,66280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,492,270,99440,54593,04
Pohľadávky z obchodného styku 20 92930 14731 62914 90430 696
Pohotová likvidita II. stupeň 1,440,77120,44100,37290,5201
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,96-9,78-59,85-44,38-25,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 21,5420,190,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,15730,40800,74940,59610,6636
Pridaná hodnota 72 14891 22033 14018 31032 011
Primárna platobná neschopnosť 0,67681,240,69691,370,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51070,25480,02260,03840,0594
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,77471,0423,52-4,766,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,77471,0423,52-4,766,52
Služby 25 31753 30338 15115 25420 488
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 214 800214 622185 833150 384180 190
Spotreba materiálu… 10 02512 31310 2359 87610 451
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 141 736253 779132 015103 852124 744
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000083,000,00001 4170,0000
Tržby z predaja tovaru 47 531140 08266 31285 166105 945
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 94 205113 61465 70317 26918 799
Účtovný cash flow 14 32215 5851 7752 1234 230
Úrokové krytie 64,1376,760,00000,00000,0000
Vlastné imanie 185 600152 433106 22994 218108 312
Všetky záväzky 29 20062 18979 60456 16671 878
Výsledok hospodárenia 24 58948 216-1 562-17 568499,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 58948 216-1 562-17 568499,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 16746 20712 011-5 7172 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 20712 011-5 71711 6237 226
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 41 98458 49013 930-4 7573 428
Zásoby 3 7913 7323 6763 5763 408
Záväzky 29 20062 18979 60456 16671 878
Záväzky z obchodného styku 14 16537 30322 04220 3890,0000
Zisk pred zdanením 41 98458 49013 930-4 7573 428
Zmena EBIT 0,71974,25-2,93-0,31890,3613
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 2800,0000

Činnosti firmy
Skladovanie
Počítačové služby
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Podnikateľské poradenstvo v oblasti stavebníctva
Administratívne služby
Reklamná a propagačná činnosť
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Čistiace a upratovacie služby
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Výroba a montáž tieniacej techniky
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Vydavateľská činnosť
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
Prípravné práce pre stavbu
Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Prieskum trhu a verejnej mienky
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Faktoring a forfaiting
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Prenájom motorových vozidiel - autopožičovňa
Prenájom strojov, prístrojov a iných dopravných zariadení
Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
Leasing spojený s financovaním
Marketingové služby
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Sťahovacie služby
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Demolácia a zemné práce
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien