BM - STK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 267 534273 028293 759330 531197 216
Bežná likvidita III. stupeň 3,743,393,464,47-2,69
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000351,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,39-1,37-1,42-1,40-0,6304
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,443,022,863,37-2,35
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51060,53260,71200,8528-0,2683
Celkové tržby 0,000022 01327 15092 0030,0000
Celkový dlh 90 42994 882122 170152 135-72 311
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -245 902-243 314-243 269-249 313-169 907
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 245 902243 314243 269249 313169 907
Čistý cash flow 245 902243 314243 269249 313169 907
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -567,007 517-5 847-2 14439 333
Čistý zisk -3 1786 557-6 807-4 12439 333
Čistý zisk v minulom roku 6 557-6 807-4 124-2 77448 111
Cudzie zdroje -177 105-178 146-171 589-178 396-269 527
Daň z príjmov 2 137960,00960,001 9800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 9800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 137960,00960,001 9800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000147,70290,00201,5648,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000142,40290,00184,2142,50
Doba obratu aktív 0,00004 5273 9491 376400,28
Doba obratu pohľadávok 0,0000147,70290,00201,5648,53
Doba obratu zásob 0,0000652,76881,82229,170,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 5282 591516,65-376,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 3361 142307,93-146,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000253,56311,0916,070,0000
EBIT v minulom roku 7 517-5 847-2 144-2 77448 111
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -567,007 517-5 847-2 14439 333
EBITDA -358,006 971-4 875-5 241271 191
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -358,006 971-4 875-5 241271 191
Efektívna daňová sadzba -2,050,1277-0,1642-0,92350,0000
Finančná páka 1,511,531,711,850,7317
Finančné účty 245 902243 314243 269249 313169 907
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6620-0,6525-0,5841-0,5397-1,37
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66200,65250,58410,53971,37
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -567,006 725-5 0732 579270 684
Krátkodobé pohľadávky 826,008 90821 57148 41123 909
Krátkodobé záväzky 71 52780 56984 97173 960-72 305
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00008 08210 2022 3000,0000
Krytie dlhovej služby -0,75530,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 474,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 200,0014 96631 81389 38970 058
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000011 63411 97052 2510,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00003 049
Obežný majetok 267 534273 028293 759330 531193 816
Obrat aktív 0,00000,08060,09240,26520,9119
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000058,98
Obrat obežného majetku 0,00000,08060,09240,26520,9278
Obrat zásob 0,00000,55920,41391,590,0000
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000458,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000458,00
Osobné náklady 0,00000,0000106,001 4660,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 209,00246,00198,00600,00507,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 1786 557-6 807-4 12439 791
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91910,89120,82810,75430,8615
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-0,0227-0,85180,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,000011,058,962,710,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,6057-0,3896-0,03291,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-43,99-1,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-43,99-1,17239,68
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000011,058,962,840,9448
Pohľadávky z obchodného styku 506,008 58821 57144 24420 939
Pohotová likvidita II. stupeň 3,453,133,124,03-2,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7202-0,7322-0,7053-0,7156-1,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 518,780,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51060,53260,71200,8528-0,2683
Pridaná hodnota -200,007 047-4 663-1 721109 774
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,94110,47300,05200,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,443,022,863,37-2,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -252,5913,61-25,06-29,03-0,2666
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -252,5913,61-25,06-29,03-0,2666
Služby 200,003 17719 50037 04635 661
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 267 534273 028293 759330 531197 216
Spotreba materiálu… 0,0000155,00343,0092,0034 397
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000022 01327 15091 878179 832
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 2100,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00009 12311 83875 7862 714
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000012 89015 31211 882177 118
Účtovný cash flow 245 902243 314243 269249 313169 907
Úrokové krytie -1,200,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 177 105178 146171 589178 396269 527
Všetky záväzky 90 42994 882122 170152 135-72 311
Výsledok hospodárenia -358,006 971-4 875-1 03153 267
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -358,006 971-4 875-1 03153 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 1786 557-6 807-4 12439 333
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 557-6 807-4 124-2 77448 111
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 0417 517-5 847-2 14452 774
Zásoby 20 80620 80628 91932 8070,0000
Záväzky 90 42994 882122 170152 135-72 311
Záväzky z obchodného styku 0,00008 08210 2022 3000,0000
Zisk pred zdanením -1 0417 517-5 847-2 14452 774
Zmena EBIT -0,0754-1,292,730,77290,8175
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000217 466