SILFOX SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 019 7242 405 9912 402 8382 127 7671 833 600
Bankové úvery 0,00000,00000,0000727 064998 377
Bežná likvidita III. stupeň 0,59091,251,030,88931,24
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000727 064998 377
Časové rozlíšenie aktív 5 4254 4508 12712 6246 521
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000578,00348,001 187
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,07880,1855-0,25670,6562-0,0399
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,762,322,29102,893,81
Celkové tržby 2 451 8962 899 2462 226 2892 862 8220,0000
Celkový dlh 1 388 9741 680 9531 672 0572 106 9411 451 723
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 939-57 018-191 476723 048983 169
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,58400,0175-0,2521-0,13390,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 93957 018191 4764 01615 208
Čistý cash flow -29 079-134 458187 460-13 43815 208
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 272 60614 187-559 916-467 262-414 621
Čistý zisk -1 431 87250 850-561 252-383 193-449 728
Čistý zisk v minulom roku 50 850-561 252-383 19322 98126 732
Cudzie zdroje 369 250-725 038-730 203-20 478-380 690
Daň z príjmov 146 780-51 014-13 799-123 2360,0000
Daň z príjmov v minulom roku -51 014-13 799-123 236-2 5610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 146 780-51 014-13 799-123 2360,0000
Dlhodobé pohľadávky 45 798192 245572 525121 9450,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,07193,29206,58230,40268,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,31191,02201,07226,14239,47
Doba obratu aktív 155,17305,30424,47307,94290,48
Doba obratu pohľadávok 30,04217,68307,72248,05268,72
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000172,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 203,81208,34288,26191,6061,96
EBIT v minulom roku 14 187-559 916-467 26259 67867 200
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 272 60614 187-559 916-467 262-414 621
EBITDA -1 193 73296 527-444 771-357 668-343 023
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 193 73296 527-444 771-357 668-343 023
Efektívna daňová sadzba -0,1142311,060,02400,24330,0000
Finančná páka -2,763,323,29103,914,82
Finančné účty 27 93957 018191 4764 01615 208
Hrubá marža 0,37390,41280,47950,57310,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 120 150178 720-337 326-175 299-348 734
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,310,68240,67910,62220,2133
Krátkodobé pohľadávky 151 6071 523 2861 169 4181 592 0051 696 265
Krátkodobé záväzky 1 339 3081 641 9221 631 7901 323 942391 132
Krytie dlhovej služby -95,616,73-29,39-9,05-9,49
Materiál 320 657179 7011 642247,001 052
Nákladové úroky 12 48614 35115 13539 16735 107
Nákladové úroky v minulom roku 14 35115 13539 16739 25840 468
Náklady na predaný tovar 1 481 7441 679 656998 619881 338829 730
Neobežný majetok 182 546166 997145 196181 650114 554
Obežný majetok 831 7532 234 5442 249 5151 933 4931 712 525
Obrat aktív 2,351,200,85991,191,26
Obrat neobežného majetku 13,1417,2214,2313,8820,11
Obrat obežného majetku 2,881,290,91851,301,35
Odpisy 90 850106 966133 310127 79050 036
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 45 42553 48366 65563 89550 036
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 45 42553 48366 65563 8950,0000
Osobné náklady 1 153 4311 150 3391 487 8682 096 4890,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 724,0010 60510 9512 4595 711
Ostatné záväzky z obchodného styku 233 692389 736535 09969 7090,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 341 022157 816-427 942-255 403-399 692
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,880,0701-0,7686-0,5126-0,3261
Podiel EBIT k aktívam -1,250,0059-0,2330-0,2196-0,2261
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,250,0059-0,2331-0,2196-0,2263
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 3,980,0186-0,7267-0,5816-0,2877
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,260,96111,391,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,78
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,79491,040,71750,78260,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73680,95190,65850,737629,46
Pohľadávky z obchodného styku 113 7281 505 4301 138 2341 562 5781 511 599
Pohotová likvidita II. stupeň 0,13810,96520,83870,78421,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,705,39-3,901,52-25,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,33-9,3712,39-0,34310,4332
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,34170,5445
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,360,69870,69590,99020,7917
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,762,322,29102,893,81
Pridaná hodnota 916 8351 196 8391 067 5651 640 7211 474 291
Primárna platobná neschopnosť 8,900,70710,92900,46400,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,400,0211-0,2336-0,1801-0,2453
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,880,0701-0,7686-18,71-1,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,1617,41-3,76-5,89-4,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,1617,41-3,76-5,89-4,23
Služby 911 301585 739716 885863 856677 677
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 019 7242 405 9912 402 8382 127 7671 833 600
Spotreba materiálu… 573 9011 061 757380 908210 565152 053
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000727 064998 377
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 435 7322 922 8942 125 3822 614 4732 304 021
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 37 15346 39959 19892 4140,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 398 5792 876 4952 066 1842 522 0592 304 021
Účtovný cash flow -29 079-134 458187 460-13 43815 208
Úročený dlh 0,00000,00000,0000727 064998 377
Úrokové krytie -101,920,9886-36,99-11,93-11,81
Vlastné imanie -369 250725 038730 20320 478380 690
Všetky záväzky 1 388 9741 680 9531 672 0572 106 9411 451 723
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00001 049
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000348,000,0000
Výsledok hospodárenia -1 271 61024 790-548 963-464 818-418 794
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 271 61024 790-548 963-464 818-418 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 431 87250 850-561 252-383 193-449 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 50 850-561 252-383 19322 98126 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 285 092-164,00-575 051-506 429-459 742
Zásoby 606 409461 995316 096215 5271 052
Záväzky 1 388 9741 680 9531 672 0572 106 9411 451 723
Záväzky z obchodného styku 1 011 8181 064 4141 057 403725 0810,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 778 126674 678522 304655 3720,0000
Zisk pred zdanením -1 285 092-164,00-575 051-506 429-459 742
Zmena EBIT -89,70-0,02531,20-7,83-6,17
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 458-32 16099 174193 0830,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 458-32 16099 174193 0830,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 24 18111 17030 08071 77425 735
Účtovné závierky