QUINTAX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 348 1120,0000337 777326 981323 916
Bežná likvidita III. stupeň 3,000,00001,071,071,06
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000175,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27240,00000,02200,6716-2,59
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,54310,0000-0,0016-0,04400,1423
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52420,000013,7215,2718,19
Celkové tržby 13 9870,000010 70631 4830,0000
Celkový dlh 119 7170,0000314 837306 878307 037
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -62 2170,0000-45 412-45 916-43 699
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62 2170,000045 41245 91643 699
Čistý cash flow 62 2170,0000-504,00-13 50143 699
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 6220,00004 0661 053879,00
Čistý zisk 3 1900,00002 838573,00879,00
Čistý zisk v minulom roku 4 7520,0000573,001 7341 258
Cudzie zdroje -228 3950,0000-22 940-20 103-16 879
Daň z príjmov 848,000,0000804,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 956,000,0000480,00489,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 848,000,0000804,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7 3400,00009 5833 2594 554
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7 2080,00009 4153 2024 480
Doba obratu aktív 9 0840,000011 5163 7915 264
Doba obratu pohľadávok 7 3400,00009 5833 2594 554
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00007 780
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 9900,000010 4483 5564 989
EBIT v minulom roku 6 4460,00001 0532 2231 258
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 6220,00004 0661 053879,00
EBITDA 7 9710,00007 9731 1711 742
EBITDA marža 0,56990,00000,74470,03720,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 9710,00007 9731 1711 742
Finančná páka 1,520,000014,7216,2719,19
Finančné účty 62 2170,000045 41245 91643 699
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,65610,0000-0,0679-0,0615-0,0521
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65610,00000,06790,06150,0521
Hrubá marža 0,98280,00000,95500,96720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 8720,00007 8581 0531 142
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32910,00000,90730,93800,9478
Krátkodobé pohľadávky 281 2910,0000281 086281 065280 217
Krátkodobé záväzky 114 5610,0000306 456306 700307 010
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 107 2330,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 13,650,000018,800,00000,0000
Nákladové úroky 584,000,0000424,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 738,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 240,000,0000482,001 03214 404
Neobežný majetok 4 6040,000011 1040,00000,0000
Obežný majetok 343 5080,0000326 498326 981323 916
Obrat neobežného majetku 3,040,00000,96420,00000,0000
Odpisy 3 2500,00003 7920,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 2500,00001 8960,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00001 8960,00000,0000
Osobné náklady 5 6940,00003 63728 1650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 99,000,0000115,00118,00600,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000107 233107 3870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 4400,00006 630573,00879,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41420,00000,35570,92490,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,450,0000-0,0471-0,42880,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5592
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,410,00002,811,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,540,00001,381,080,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,450,0000-0,0471-0,42881,95
Pohľadávky z obchodného styku 276 2290,0000276 147276 147275 648
Pohotová likvidita II. stupeň 3,000,00001,071,071,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,670,000045,521,49-0,3863
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 106,540,0000-1,190,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34390,00000,93210,93850,9479
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52420,000013,7215,2718,19
Pridaná hodnota 13 7470,000010 22430 4518 055
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54310,00000,14820,14970,1423
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,020,000039,49262,06176,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,020,000039,49262,06176,26
Služby 240,000,0000350,00804,0010 097
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 348 1120,0000337 777326 981323 916
Spotreba materiálu… 0,00000,0000132,00228,004 307
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 9870,000010 70631 48322 459
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000340,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 9870,000010 36631 48322 459
Účtovný cash flow 62 2170,0000-504,00-13 50143 699
Úrokové krytie 7,910,00009,590,00000,0000
Vlastné imanie 228 3950,000022 94020 10316 879
Všetky záväzky 119 7170,0000314 837306 878307 037
Výsledok hospodárenia 4 7210,00004 1811 1711 742
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 7210,00004 1811 1711 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 1900,00002 838573,00879,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 7520,0000573,001 7341 258
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 0380,00003 6421 0531 142
Záväzky 119 7170,0000314 837306 878307 037
Záväzky z obchodného styku 107 2330,0000107 233107 3870,0000
Zisk pred zdanením 4 0380,00003 6421 0531 142
Zmena EBIT 0,71700,00003,860,47370,6987

Činnosti firmy
Viazanie a konečná úprava kníh
Poradenstvo v oblasti reklamy a podnikteľské poradenstvo
Obchodná činnosť (maloobchod a veľkoobchod) s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
Fotografické služby
Sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
Sprostredkovanie reklamy
Administratívne a sekretárske služby
Automatizované spracovanie dát
Výroba kovového tovaru
Poskytovanie služieb v oblasti zariaďovania interiérov
Výroba dopravných značiek a informačných systémov
Výroba účelových strojov a zariadení
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
Prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov a prístrojov
Nákup a predaj náhradných dielov a príslušenstva motorových vozidiel
Nákup a predaj nových a ojazdených vozidiel
Organizovanie, usporadúvianie a sprostredkovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
Realizácia jednoduchých stavieb
Výskum trhu a verejnej mienky
Sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
Obchodná činnosť (maloobchod a veľkoobchod) s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Prevádzka malých plavidiel
Organizovanie a usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v..
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických nápojov, piva, vína,..
Vydavateľská činnosť
Výroba reklamných produktov
Reklamná a propagačná činnosť
Výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia lodí a plávajúcich zariadení
Upratovacie a čistiace práce
Pranie prádla a chemické čistenie textilných výrobkov - prevádzkovanie čistiarní