DRAGS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 9 9359 9350,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,68-2,850,00000,00000,0000
Celkový dlh 15 84415 2980,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -66,00-73,000,00000,00000,0000
Čistý zisk -546,00-73,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -73,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 5 9095 3630,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 9359 9350,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000076 4900,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -73,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -66,00-73,000,00000,00000,0000
EBITDA -66,00-73,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -66,00-73,000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -7,270,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -1,68-1,850,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,59480,53980,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5948-0,53980,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -66,00-73,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,591,540,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 15 84415 2980,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 66,0073,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 9 9359 9350,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -546,00-73,000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,591,540,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,68-2,850,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -66,00-73,000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -240,06-209,560,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -240,06-209,560,00000,00000,0000
Služby 66,0073,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 9359 9350,00000,00000,0000
Vlastné imanie -5 909-5 3630,00000,00000,0000
Všetky záväzky 15 84415 2980,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -66,00-73,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -66,00-73,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -546,00-73,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -73,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -66,00-73,000,00000,00000,0000
Záväzky 15 84415 2980,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -66,00-73,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,90410,00000,00000,00000,0000