T.P.D. TRANSPORT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 051 8802 883 4282 999 7414 344 4194 427 560
Bankové úvery 504 86229 102112 057202 984383 631
Bežná likvidita III. stupeň 0,94491,161,150,79790,8522
Bežné bankové úvery 504 86229 102112 057168 000180 647
Časové rozlíšenie aktív 6 3535 68211 80411 6958 882
Časové rozlíšenie pasív 427,00640,00262,003 87315 692
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,293,583,294,793,82
Celkové tržby 10 532 42911 006 63012 258 81311 724 34111 615 253
Celkový dlh 2 633 0592 253 9352 300 7483 590 3133 496 998
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 470 351-18 36288 787-53 536358 634
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 51147 46423 270256 52024 997
Čistý cash flow -12 95324 194-233 250231 523-28 094
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 337 569590 926677 919777 8051 037 470
Čistý zisk 246 541457 121527 198578 744776 893
Čistý zisk v minulom roku 457 121527 198578 744776 893472 539
Cudzie zdroje -418 394-628 853-698 731-750 233-914 870
Daň z príjmov 75 086130 212142 252177 384227 686
Daň z príjmov v minulom roku 130 212142 252177 384227 686138 332
Daň z príjmov z bežnej činnosti 75 086130 212142 252177 384227 686
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000034 984202 984
Dlhodobé pohľadávky 23 42028 66022 80027 40030 900
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000034 984202 984
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,4069,0771,1773,2879,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,7760,1560,9661,6369,90
Doba obratu aktív 109,9199,14100,82142,12148,81
Doba obratu pohľadávok 63,2470,0671,9374,1880,71
Doba obratu zásob 43,9656,3774,4950,6274,52
Doba splácania záväzkov 201,10275,46385,89722,67952,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,2672,8270,78106,5797,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 51,6983,6292,16115,73116,67
EBIT v minulom roku 590 926677 919777 8051 037 470668 493
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 337 569590 926677 919777 8051 037 470
EBITDA 838 753950 1851 230 1021 474 5461 515 965
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 838 753950 1851 230 1021 474 5461 515 965
Finančná páka 7,294,594,295,794,84
Finančné účty 34 51147 46423 270256 52024 997
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 890 8231 124 8233 221 7441 574 1791 897 855
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58470,73460,70210,74980,6529
Krátkodobé pohľadávky 1 732 6402 009 0202 117 5682 240 1292 370 509
Krátkodobé záväzky 1 784 3742 118 0402 105 9803 257 6592 890 632
Krytie dlhovej služby 52,61264,45145,2568,0246,09
Nákladové úroky 15 9423 5938 46921 67732 891
Nákladové úroky v minulom roku 3 5938 46921 67732 89157 622
Náklady na predaný tovar 9 257 1609 601 8379 763 8959 975 1789 641 505
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 238 7412 806 5151 991 9911 645 3431 108 144
Neobežný majetok 864 863359 142417 7611 580 4721 766 032
Obežný majetok 2 180 6642 518 6042 570 1762 752 2522 652 646
Obrat aktív 3,323,683,622,572,45
Obrat neobežného majetku 11,7229,5626,007,066,15
Obrat obežného majetku 4,654,224,234,054,09
Obrat zásob 8,306,474,907,214,90
Odpisy 509 066429 630602 814743 360642 830
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 254 533214 815301 407371 680321 415
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 254 533214 815301 407371 680321 415
Osobné náklady 392 655357 239339 444342 268304 456
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4243 5623 8624 3014 110
Ostatné záväzky z obchodného styku 410 292567 671446 822479 910334 936
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 755 607886 7511 130 0121 322 1041 419 723
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,26700,69480,65020,60710,5983
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26640,77270,75870,71830,6820
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,27120,36140,55050,71881,10
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,242,843,233,464,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97391,291,161,091,29
Pohľadávky z obchodného styku 1 465 3851 749 5891 813 7321 883 9762 079 717
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77460,96010,97040,73140,7789
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 32,30-25,993,00-3,2432,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,81256,73-27,5410,68-0,8542
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86280,78170,76700,82640,7898
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,293,583,294,793,82
Pridaná hodnota 878 2171 014 3691 096 5331 182 7041 218 345
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,58930,72690,75450,77140,8492
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,142,371,872,432,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,142,371,872,432,31
Služby 5 547 4436 270 9907 224 1147 725 2307 848 020
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 051 8802 883 4282 999 7414 344 4194 427 560
Spotreba materiálu… 470 976524 332547 790604 605685 341
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 504 86229 102112 057202 984383 631
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 163 12410 705 30611 858 18011 209 84911 056 350
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00003 500
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 27 74789 100997 75251 967193 000
Tržby z predaja tovaru 3 249 4032 819 1222 002 9301 658 4251 110 787
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 885 9747 797 0848 857 4989 499 4579 749 063
Účtovný cash flow -12 95324 194-233 250231 523-28 094
Úročený dlh 504 86229 102112 057202 984383 631
Úrokové krytie 21,17164,4780,0535,8831,54
Vlastné imanie 418 394628 853698 731750 233914 870
Všetky záväzky 2 633 0592 253 9352 300 7483 590 3133 496 998
Výsledok hospodárenia 341 574595 161682 650783 1531 041 913
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 341 574595 161682 650783 1531 041 913
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 246 541457 121527 198578 744776 893
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 457 121527 198578 744776 893472 539
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 321 627587 333669 450756 1281 004 579
Zásoby 390 093433 460406 538228 203226 240
Záväzky 2 633 0592 253 9352 300 7483 590 3133 496 998
Záväzky z obchodného styku 458 690642 962502 964521 686354 224
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 48 39875 29156 14241 77619 288
Zisk pred zdanením 321 627587 333669 450756 1281 004 579
Zmena EBIT 0,57130,87170,87160,74971,55
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 86014 494942 3900,000024 222
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača - software
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
Pomocné stavebné práce v rozsahu voľných živností
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Spracovanie údajov na počítači v rozsahu voľných živností
Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a zábavných podujatí
Vedenie účtovníctva
Prenájom automobilov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Administratívne služby
Zasielateľstvo
Zabezpečenie colného dlhu ručením
Manipulácia s nákladom
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Finančný leasing
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Zásielkový predaj
Skladovanie a uskladňovanie
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardware
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v..
Reklamné činnosti
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov v rozsahu voľných živností
Kompletizovanie počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov..
Kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností