PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 65 85184 367127 732156 291137 046
Bankové úvery 28 60633 03739 38964 11245 369
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,120,80581,051,41
Bežné bankové úvery 28 60633 03739 38964 11245 369
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,38-1,59-0,7994-0,8115-0,7427
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,40710,67780,37211,471,19
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,364,674,441,812,03
Celkové tržby 359 927353 816345 651368 448349 304
Celkový dlh 57 97369 497104 272100 73291 744
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 7169 34020 63619 02711 725
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 89023 69718 75345 08533 644
Čistý cash flow 10 89023 69718 75345 08533 644
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 94812 70124 52968 41854 794
Čistý zisk 574,007 56616 15648 25537 998
Čistý zisk v minulom roku 7 56616 15648 25537 99820 563
Cudzie zdroje -7 878-14 870-23 460-55 559-45 302
Daň z príjmov 1 9963 7636 09216 29311 856
Daň z príjmov v minulom roku 3 7636 09216 29311 8566 769
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 9963 7636 09216 29311 856
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,58222,922,283,8520,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,223,472,773,854,34
Doba obratu aktív 66,7987,06134,93155,96143,21
Doba obratu pohľadávok 0,58222,922,283,8520,02
Doba obratu zásob 94,9297,15115,68116,68121,48
Doba splácania záväzkov 49,4968,13113,3270,1067,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,1336,0853,2430,5529,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12,848,3213,7623,5315,61
EBIT v minulom roku 12 70124 52968 41854 79432 663
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 94812 70124 52968 41854 794
EBITDA 13 00219 23015 05947 40251 688
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 00219 23015 05947 40251 688
Efektívna daňová sadzba 0,77670,33220,27380,25240,2378
Finančná páka 8,365,675,442,813,03
Finančné účty 10 89023 69718 75345 08533 644
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 99914 25113 43249 95749 309
Krátkodobé pohľadávky 574,002 8342 1563 86019 156
Krátkodobé záväzky 26 74834 96350 39630 62028 375
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 9394 2696 11810 2776 533
Krytie dlhovej služby 9,4414,026,6012,2510,46
Nákladové úroky 1 3781 3722 2813 8704 940
Nákladové úroky v minulom roku 1 3722 2813 8704 9405 331
Náklady na predaný tovar 254 299245 141249 702251 502241 362
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 197 255187 311162 321159 427152 735
Neobežný majetok 3 0887 98355 37956 38133 412
Obežný majetok 62 76376 38472 35399 910103 634
Obrat aktív 5,474,192,712,342,55
Obrat neobežného majetku 116,5444,316,246,4910,45
Obrat obežného majetku 5,734,634,783,663,37
Obrat zásob 3,853,763,163,133,00
Odpisy 6 0455 5365 2525 1141 415
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 0455 5365 2525 1141 415
Osobné náklady 90 73288 43379 09366 20654 511
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0985 0341 6272 4452 379
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 95,0055,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 61913 10221 40853 36939 413
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,10100,25710,31720,54440,5042
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85930,81450,82530,57930,5051
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,53530,57970,59040,71680,7066
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,231,211,731,98
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,161,141,601,93
Pohľadávky z obchodného styku 1 1993 3622 6213 8604 156
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20710,39020,23290,51670,7160
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7234-0,6275-1,25-1,23-1,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,9017,278,2211,656,81
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88040,82370,81630,64450,6694
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,364,674,441,812,03
Pridaná hodnota 105 589108 58095 830114 277107 922
Primárna platobná neschopnosť 5,791,272,332,661,57
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07290,50880,68870,86850,8388
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,463,616,922,131,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,463,616,922,131,77
Služby 46 27747 24855 00948 13948 524
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 85184 367127 732156 291137 046
Spotreba materiálu… 10 76710 58232 37243 93640 103
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 28 60633 03739 38964 11245 369
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 359 888451 221672 132818 029538 084
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000097 500326 600449 750188 800
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 359 888353 721345 532365 779349 201
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000083,00
Účtovný cash flow 10 89023 69718 75345 08533 644
Úročený dlh 28 60633 03739 38964 11245 369
Úrokové krytie 2,879,2610,7517,6811,09
Vlastné imanie 7 87814 87023 46055 55945 302
Všetky záväzky 57 97369 497104 272100 73291 744
Výsledok hospodárenia 6 95713 6949 80744 78850 273
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 95713 6949 80744 78850 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 574,007 56616 15648 25537 998
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 56616 15648 25537 99820 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 57011 32922 24864 54849 854
Zásoby 51 29949 85351 44450 96550 834
Záväzky 57 97369 497104 272100 73291 744
Záväzky z obchodného styku 6 9394 2696 11810 2776 533
Zisk pred zdanením 2 57011 32922 24864 54849 854
Zmena EBIT 0,31080,51780,35851,251,68