BONO PUBLICO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 0314 6376 0798 64813 918
Bežná likvidita III. stupeň 0,67390,75260,04410,05990,0920
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,28730,64780,00060,00210,0127
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,79-3,65-1,05-1,06-1,10
Celkové tržby 6 53016 57315 27512 108181 772
Celkový dlh 4 7266 389138 039144 552151 439
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -487,00-1 135-83,00-292,00-1 748
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 487,001 13583,00292,001 748
Čistý cash flow 487,001 13583,00292,001 748
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 72,008 1334 4242 0975 542
Čistý zisk 56,007 6533 9441 6175 062
Čistý zisk v minulom roku 7 6533 9441 6175 062-3 301
Cudzie zdroje 1 6951 752131 960135 904137 521
Daň z príjmov 16,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16,00480,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 142,2077,13143,28253,99224,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 142,2077,13143,28253,99224,35
Doba obratu aktív 169,42102,12145,26262,87256,57
Doba obratu pohľadávok 142,2077,13143,28253,99224,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 251,42135,693 2934 3872 787
EBIT v minulom roku 8 1334 4242 0975 542-2 821
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 72,008 1334 4242 0975 542
EBITDA 221,008 4004 5892 2404 768
EBITDA marža 0,03380,50680,30040,18500,0262
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 221,008 4004 5892 2404 768
Finančná páka -1,79-2,65-0,0461-0,0636-0,1012
Finančné účty 487,001 13583,00292,001 748
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,55920,377821,7115,729,88
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5592-0,3778-21,71-15,72-9,88
Hrubá marža 0,03450,67810,53260,43920,0648
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 72,008 2304 4242 097328 586
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,481,3322,6716,6910,86
Krátkodobé pohľadávky 2 5443 5025 9968 35612 170
Krátkodobé záväzky 4 4986 161137 811144 324151 211
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 101,00269,00220,0039,002 907
Náklady na predaný tovar 6 3055 3357 1396 6908 015
Obežný majetok 3 0314 6376 0798 64813 918
Obrat aktív 2,153,572,511,391,42
Obrat obežného majetku 2,153,572,511,391,42
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,00002 621
Ostatné náklady na finančnú činnosť 149,00170,00165,00143,00126,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56,007 6533 9441 6175 062
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0330-4,37-0,0299-0,0119-0,0368
Podiel EBIT k aktívam 0,02381,750,72780,24250,3982
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02381,750,72780,24250,3982
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0491-5,34-0,0336-0,0155-0,0404
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,00004,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,00004,50
Pohľadávky z obchodného styku 2 5443 5025 9968 35612 170
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67390,75260,04410,05990,0920
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,481,541 590465,4278,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,561,3822,7116,7210,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,79-3,65-1,05-1,06-1,10
Pridaná hodnota 225,0011 2388 1365 31811 785
Rentabilita aktív, ROA 0,01851,650,64880,18700,3637
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0330-4,37-0,0299-0,0119-0,0368
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,380,760630,0864,5331,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,380,760630,0864,5331,76
Služby 2 8881 9802 1642 8214 664
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 0314 6376 0798 64813 918
Spotreba materiálu… 3 4173 3554 9753 8693 351
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 53016 57315 27512 008181 772
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000161 972
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 53016 57315 27512 00819 800
Účtovný cash flow 487,001 13583,00292,001 748
Vlastné imanie -1 695-1 752-131 960-135 904-137 521
Všetky záväzky 4 7266 389138 039144 552151 439
Výsledok hospodárenia 221,008 4004 5892 2405 668
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 221,008 4004 5892 2405 668
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 56,007 6533 9441 6175 062
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 6533 9441 6175 062-3 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 72,008 1334 4242 0975 542
Záväzky 4 7266 389138 039144 552151 439
Záväzky z obchodného styku 101,00269,00220,0039,002 907
Zisk pred zdanením 72,008 1334 4242 0975 542
Zmena EBIT 0,00891,842,110,3784-1,96
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000161 072