AUTO ZOBOR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 580 1131 370 7421 084 419459 94391 743
Aktivácia 15 9300,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,471,411,351,330,9614
Časové rozlíšenie aktív 5 3350,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1196-0,0774-0,4445-1,6115,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06270,03640,18070,61700,3405
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,932,172,462,62-56,60
Celkové tržby 4 730 9365 428 4986 249 4844 023 32381 464
Celkový dlh 1 040 876938 615771 146332 84293 393
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -338 446-402 939-381 187-235 723-5 978
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 338 446402 939369 487230 22325 243
Čistý cash flow -64 49333 452139 264204 98025 243
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 181 924206 474271 160155 043-7 330
Čistý zisk 131 223163 854221 172130 391-8 290
Čistý zisk v minulom roku 163 854221 172130 391-8 290-46 481
Cudzie zdroje -539 237-432 127-313 273-127 1011 650
Daň z príjmov 50 70142 62049 98824 652960,00
Daň z príjmov v minulom roku 42 62049 98824 652960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 50 70142 62049 98824 652960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,395,192,661,3128,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,485,132,661,3128,42
Doba obratu aktív 126,1492,8763,8842,08411,06
Doba obratu pohľadávok 18,395,192,661,3128,42
Doba obratu zásob 96,8664,1840,6019,31292,57
Doba splácania záväzkov 105,8272,0151,2733,86372,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,1362,3345,3930,39332,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 94,9770,7442,4920,23300,63
EBIT v minulom roku 206 474271 160155 043-7 330-46 481
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 181 924206 474271 160155 043-7 330
EBITDA 215 785257 169295 297169 855-7 084
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 215 785257 169295 297169 855-7 084
Finančná páka 2,933,173,463,62-55,60
Finančné účty 338 446402 939369 487230 22325 243
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 343 874246 379308 736164 243-7 330
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65110,67120,71060,72240,8080
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,0000-11 700-5 50019 265
Krátkodobé pohľadávky 230 31176 56345 17214 3386 344
Krátkodobé záväzky 1 028 812920 020770 628332 24474 128
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000059 809
Materiál 50 4560,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 144 7154 936 4775 728 4393 714 54488 548
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 548 6554 663 0635 485 8743 581 47672 615
Neobežný majetok 64 33471 28459 50825 8991 951
Obežný majetok 1 510 4441 299 4581 024 911434 04489 792
Obrat aktív 2,893,935,718,670,8880
Obrat neobežného majetku 71,0775,57104,13154,0541,75
Obrat obežného majetku 3,034,156,059,190,9073
Obrat zásob 3,775,698,9918,901,25
Odpisy 47 54639 23625 2489 2120,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 77319 61812 6244 6060,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 77319 61812 6244 6060,0000
Osobné náklady 250 574245 481218 577136 2450,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 68715 29012 7295 612246,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 923 305903 774638 660198 5070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 178 769203 090246 420139 603-8 290
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,24330,37920,73341,07-0,4706
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,33000,45810,86411,21-0,4161
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21420,29400,34070,50050,2751
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58620,54470,46710,49500,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,711,842,142,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,431,581,921,890,0000
Pohľadávky z obchodného styku 68 61875 69345 17214 3386 344
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55800,52120,54640,74850,3382
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,36-12,92-2,25-0,62010,0654
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65870,68480,71110,72371,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,932,172,462,62-56,60
Pridaná hodnota 427 439450 677467 931275 260-7 084
Primárna platobná neschopnosť 13,4611,9414,1413,849,43
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,24330,37920,70601,035,02
Rýchla likvidita I. stupeň 0,32900,43800,48690,70460,2703
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,823,652,611,96-13,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,823,652,611,96-13,18
Služby 202 807191 408138 73689 8882 885
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 580 1131 370 7421 084 419459 94391 743
Spotreba materiálu… 409 18382 006103 82943 18013 048
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000-11 700-5 50019 265
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 15 9300,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 638 0425 389 4046 209 4543 989 80481 464
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 65 8882 25013 0840,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 985 5125 284 9846 101 7283 956 10179 725
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 586 642102 17094 64233 7031 739
Účtovný cash flow -64 49333 452139 264204 98025 243
Úročený dlh 0,00000,0000-11 700-5 50019 265
Vlastné imanie 539 237432 127313 273127 101-1 650
Všetky záväzky 1 040 876938 615771 146332 84293 393
Výsledok hospodárenia 185 611217 751272 516160 643-7 084
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 185 611217 751272 516160 643-7 084
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 131 223163 854221 172130 391-8 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 163 854221 172130 391-8 290-46 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 181 924206 474271 160155 043-7 330
Zásoby 941 687819 956610 252189 48358 205
Záväzky 1 040 876938 615771 146332 84293 393
Záväzky z obchodného styku 923 305903 774638 660198 50759 809
Zisk pred zdanením 181 924206 474271 160155 043-7 330
Zmena EBIT 0,88110,76141,75-21,150,1577
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 48 5162 43210 6170,00000,0000