BIBUS SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 346 1353 942 3244 329 3114 259 0663 944 628
Bankové úvery 551 722345 974715 421459 469223 063
Bežná likvidita III. stupeň 2,773,462,493,044,29
Bežné bankové úvery 551 722345 974715 421459 469223 063
Časové rozlíšenie aktív 2 1002 4553 9554 6816 509
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000072,00
Celkové tržby 10 734 6839 678 3938 437 3107 987 7898 480 197
Celkový dlh 1 301 842912 2741 355 5981 081 409734 722
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 515 137338 640681 098440 521203 569
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 5857 33434 32318 94819 494
Čistý cash flow 29 251-26 98915 375-546,00-18 529
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 784 011719 945383 938612 410887 950
Čistý zisk 614 243556 336296 057467 824685 756
Čistý zisk v minulom roku 556 336296 057467 824685 756743 766
Cudzie zdroje -3 044 293-3 030 050-2 973 713-3 177 657-3 209 834
Daň z príjmov 166 270158 59884 728138 883201 656
Daň z príjmov v minulom roku 158 59884 728138 883201 656213 246
Daň z príjmov z bežnej činnosti 166 270158 59884 728138 883201 656
Dlhodobé pohľadávky 75 52181 87761 06034 21829 946
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,4666,2878,0182,3466,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,7665,3476,5879,3465,98
Doba obratu aktív 148,34149,26188,04195,38170,35
Doba obratu pohľadávok 80,0369,3880,6683,9168,19
Doba obratu zásob 50,6960,4982,3883,0672,81
Doba splácania záväzkov 31,2826,1234,5136,2225,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,0618,7425,1025,6117,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17,5910,9820,8022,2312,95
EBIT v minulom roku 719 945383 938612 410887 9501 002 533
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 784 011719 945383 938612 410887 950
EBITDA 999 345935 687595 431810 0531 059 757
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 999 345935 687595 431810 0531 059 757
Finančná páka 1,431,301,461,341,23
Finančné účty 36 5857 33434 32318 94819 494
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7005-0,7686-0,6869-0,7461-0,8137
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70050,76860,68690,74610,8137
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 995 843935 474596 671806 2201 058 530
Krátkodobé pohľadávky 2 269 3751 750 5121 796 0771 794 9551 549 083
Krátkodobé záväzky 675 724495 070577 981558 174413 756
Krytie dlhovej služby 285,69186,73188,85142,041 970
Nákladové úroky 3 4985 0113 1535 703538,00
Nákladové úroky v minulom roku 5 0113 1535 703538,0045 521
Náklady na predaný tovar 8 562 3917 563 9166 722 1226 301 9696 582 733
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 886 0706 916 8166 113 3825 625 1355 816 570
Neobežný majetok 867 341953 7831 054 0881 126 2731 179 264
Obežný majetok 3 476 6942 986 0863 271 2683 128 1122 758 855
Obrat aktív 2,462,451,941,872,14
Obrat neobežného majetku 12,3310,117,977,067,17
Obrat obežného majetku 3,083,232,572,543,06
Obrat zásob 7,206,034,434,395,01
Odpisy 210 116211 010208 026190 950164 032
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 105 058105 505104 01395 47582 016
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 105 058105 505104 01395 47582 016
Osobné náklady 1 296 4421 143 5401 072 992907 683888 988
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 3545 4215 1645 8116 241
Ostatné záväzky z obchodného styku 380 070208 044348 381342 551206 350
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 824 359767 346504 083658 774849 788
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59500,57600,68860,56150,4753
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,681,741,451,782,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,471,221,471,78
Pohľadávky z obchodného styku 2 248 9961 725 7311 763 1341 729 4411 527 913
Pohotová likvidita II. stupeň 1,882,091,421,792,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -104,07112,27-193,415 820173,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,36-5,394,88-0,0957-34,44
Pridaná hodnota 2 179 0561 985 2821 558 1691 616 6701 870 423
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,300,97502,281,330,6933
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,300,97502,281,330,6933
Služby 576 016552 206504 650576 519622 651
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 346 1353 942 3244 329 3114 259 0663 944 628
Spotreba materiálu… 100 30594 894104 090100 315143 512
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 551 722345 974715 421459 469223 063
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 694 9019 642 9078 406 8727 957 6388 454 283
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 926,002 6043 202989,002 507
Tržby z predaja tovaru 10 633 9589 579 0958 254 9197 631 2418 020 694
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 01761 208148 751325 408431 082
Účtovný cash flow 29 251-26 98915 375-546,00-18 529
Úročený dlh 551 722345 974715 421459 469223 063
Úrokové krytie 224,13143,67121,77107,381 650
Vlastné imanie 3 044 2933 030 0502 973 7133 177 6573 209 834
Všetky záväzky 1 301 842912 2741 355 5981 081 409734 722
Výsledok hospodárenia 790 155727 281390 607620 092895 943
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 790 155727 281390 607620 092895 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 614 243556 336296 057467 824685 756
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 556 336296 057467 824685 756743 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 780 513714 934380 785606 707887 412
Zásoby 1 095 2131 146 3631 379 8081 279 9911 160 332
Záväzky 1 301 842912 2741 355 5981 081 409734 722
Záväzky z obchodného styku 380 070208 044348 381342 551206 350
Zisk pred zdanením 780 513714 934380 785606 707887 412
Zmena EBIT 1,091,880,62690,68970,8857
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 289
Účtovné závierky