ASKON Levice, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 67 370105 51998 68364 29761 150
Bežná likvidita III. stupeň 7,615,662,173,112,45
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3560-0,4320-0,5545-0,4076-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,402,060,67750,86081,53
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,14820,20990,81840,47350,6896
Celkové tržby 102 088188 167152 037187 502153 774
Celkový dlh 8 69518 30844 41520 66224 959
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 886-37 672-30 090-17 785-38 063
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 88637 67230 09017 78538 063
Čistý cash flow 20 88637 67230 09017 78538 063
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 37440 10013 45550 78941 245
Čistý zisk 11 20431 66310 62939 61532 171
Čistý zisk v minulom roku 31 66310 62939 61532 171788,00
Cudzie zdroje -58 675-87 211-54 268-43 635-36 191
Daň z príjmov 3 1708 4372 82611 1749 074
Daň z príjmov v minulom roku 8 4372 82611 1749 074975,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 1708 4372 82611 1749 074
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 161,88148,62158,7690,5454,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 140,79147,11137,5390,2351,41
Doba obratu aktív 240,87237,57236,91125,16145,15
Doba obratu pohľadávok 161,88148,62158,7690,5454,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,0941,22106,6340,2259,24
EBIT v minulom roku 40 10013 45550 78941 2451 763
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 37440 10013 45550 78941 245
EBITDA 15 00340 72913 50650 78741 243
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 00340 72913 50650 78741 243
Finančná páka 1,151,211,821,471,69
Finančné účty 20 88637 67230 09017 78538 063
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8709-0,8265-0,5499-0,6786-0,5918
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87090,82650,54990,67860,5918
Hrubá marža 0,35090,37110,34710,48590,5191
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 00340 72913 50650 78741 243
Krátkodobé pohľadávky 45 27866 01166 12846 51223 087
Krátkodobé záväzky 8 69518 30844 41520 66224 959
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000500,0032 298165,000,0000
Náklady na predaný tovar 66 26392 29899 26996 40273 950
Neobežný majetok 1 2061 8362 4650,00000,0000
Obežný majetok 66 164103 68396 21864 29761 150
Obrat aktív 1,521,541,542,922,51
Obrat neobežného majetku 84,6588,3061,680,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,541,561,582,922,51
Odpisy 629,00629,0052,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 629,00629,0052,000,00000,0000
Osobné náklady 17 26633 85733 66239 99538 050
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 83332 29210 68139 61532 171
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,19100,36310,19590,90790,8889
Podiel EBIT k aktívam 0,21340,38000,13630,78990,6745
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,21340,38000,13630,78990,6745
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,24500,45980,24791,161,14
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31000,35700,30490,27660,6225
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48200,48490,63790,43900,4767
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,072,061,572,282,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,002,021,572,282,10
Pohľadávky z obchodného styku 39 37865 34057 28846 35021 660
Pohotová likvidita II. stupeň 7,615,662,173,112,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,81-2,32-1,80-2,45-0,9508
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,14820,20990,81840,47350,6896
Pridaná hodnota 35 82569 82252 76891 10079 824
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00770,56380,00360,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,16630,30010,10770,61610,5261
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19100,36310,19590,90790,8889
Rýchla likvidita I. stupeň 2,402,060,67750,86081,53
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,57960,44953,290,40680,6052
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,57960,44953,290,40680,6052
Služby 52 83273 28575 56877 70962 021
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 370105 51998 68364 29761 150
Spotreba materiálu… 13 43119 01323 70118 69311 929
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 088162 120152 037187 502153 774
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 102 088162 120152 037187 502153 774
Účtovný cash flow 20 88637 67230 09017 78538 063
Vlastné imanie 58 67587 21154 26843 63536 191
Všetky záväzky 8 69518 30844 41520 66224 959
Výsledok hospodárenia 14 37440 10013 45450 78741 243
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 37440 10013 45450 78741 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 20431 66310 62939 61532 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 31 66310 62939 61532 171788,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 37440 10013 45550 78941 245
Záväzky 8 69518 30844 41520 66224 959
Záväzky z obchodného styku 0,0000500,0032 298165,000,0000
Zisk pred zdanením 14 37440 10013 45550 78941 245
Zmena EBIT 0,35852,980,26491,2323,39