DAPEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 544 531451 808451 9891 048 0301 020 420
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000106 607
Bankové úvery 240 430245 69859 562212 401277 098
Bežná likvidita III. stupeň 1,040,80462,222,042,21
Bežné bankové úvery 236 067231 05434 90012 170457,00
Časové rozlíšenie aktív 3 6843 8843 833631,00903,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,195,190,98932,482,83
Celkové tržby 459 375446 282961 6871 080 368776 865
Celkový dlh 456 558378 870224 782746 528754 189
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 240 235229 88754 165207 773281 797
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 195,0015 8115 3974 6285 301
Čistý cash flow -15 61610 414769,00-673,00-28 931
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 861-47 87632 85757 79154 136
Čistý zisk 15 035-52 52225 18835 27041 130
Čistý zisk v minulom roku -52 52225 18835 27041 13071 473
Cudzie zdroje -87 973-72 938-227 207-301 502-266 231
Daň z príjmov 322,000,00002 88214 7962 887
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 88214 7962 8872 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 322,000,00002 88214 7962 887
Dlhodobé bankové úvery 4 36314 64424 662200 231276 641
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000141 500
Dlhodobý dlh 4 36314 64424 662200 231276 641
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 303,36127,7118,8511,7625,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 138,135,705,8011,7624,65
Doba obratu aktív 1 060342,91130,60380,93556,76
Doba obratu pohľadávok 303,36127,7118,8511,76103,09
Doba obratu zásob 31 185538,87155,731 676655,19
Doba splácania záväzkov 19 761683,8068,69833,55310,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 308,2393,8720,32149,42169,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 30828,4427,54538,3439,65
EBIT v minulom roku -47 87632 85757 79154 13686 170
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 861-47 87632 85757 79154 136
EBITDA 77 15524 429126 022192 766107 569
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 77 15524 429126 022192 766107 569
Finančná páka 6,196,191,993,483,83
Finančné účty 195,0015 8115 3974 6285 301
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1616-0,1614-0,5027-0,2877-0,2609
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,16160,16140,50270,28770,2609
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 108 24854 158123 586203 622106 667
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000010 000
Krátkodobé pohľadávky 155 862168 26465 25032 35647 442
Krátkodobé záväzky 158 361123 67770 330411 086311 225
Krytie dlhovej služby 7,355,2626,3324,9510,63
Materiál 0,00000,00004 3183 17935 022
Nákladové úroky 10 5044 6464 7877 72510 119
Nákladové úroky v minulom roku 4 6464 7877 72510 11911 817
Náklady na predaný tovar 56 747377 5651 078 694797 314507 369
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 92566 017373 703180 009365 294
Neobežný majetok 134 879166 384218 069183 895169 560
Obežný majetok 405 968281 540230 087863 504849 957
Obrat aktív 0,34441,062,790,95820,6556
Obrat neobežného majetku 1,392,895,795,463,95
Obrat obežného majetku 0,46191,715,491,160,7871
Obrat zásob 0,01170,67732,340,21780,5571
Odpisy 51 67469 15090 736137 09252 038
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 83734 57545 36868 54626 019
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 83734 57545 36868 54626 019
Osobné náklady 69 438104 08697 54580 70971 518
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9073 3932 4382 4781 902
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 4855 14428 199265 49639 680
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 66 70916 628115 924172 36293 168
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53091,010,52860,39010,4426
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 44,711,570,49381,150,4424
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,880,99301,892,562,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,080,59660,98020,94991,31
Pohľadávky z obchodného styku 70 9677 51320 08432 35645 172
Pohotová likvidita II. stupeň 0,40500,52990,70780,08890,1668
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,63-7,00-295,46448,009,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,492,240,1606-0,0871-2,86
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,44150,54380,13180,20270,2814
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83840,83860,49730,71230,7391
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,195,190,98932,482,83
Pridaná hodnota 130 782103 354184 552206 886161 595
Primárna platobná neschopnosť 0,14770,68471,408,210,8784
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1709-0,72010,11090,11700,1545
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,9215,511,783,877,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,9215,511,783,877,01
Služby 163 247138 147239 773363 94771 517
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 544 531451 808451 9891 048 0301 020 420
Spotreba materiálu… 145 859121 631159 769311 674177 165
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 240 430245 69859 562212 401287 098
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 204 029497 4801 263 2471 010 867669 464
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 50016 5611,00006 667500,00
Tržby z predaja tovaru 3 53088 150315 018249 766501 796
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 183 999392 769948 228754 434167 168
Účtovný cash flow -15 61610 414769,00-673,00-28 931
Úročený dlh 240 430245 69859 562212 401287 098
Úrokové krytie 2,46-10,306,867,485,35
Vlastné imanie 87 97372 938227 207301 502266 231
Všetky záväzky 456 558378 870224 782746 528754 189
Výsledok hospodárenia 27 768-44 48335 28760 25856 031
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 768-44 48335 28760 25856 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 035-52 52225 18835 27041 130
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -52 52225 18835 27041 13071 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 357-52 52228 07050 06644 017
Zásoby 249 91197 465159 440826 520655 714
Záväzky 456 558378 870224 782746 528754 189
Záväzky z obchodného styku 10 4855 14428 199265 49639 680
Zisk pred zdanením 15 357-52 52228 07050 06644 017
Zmena EBIT -0,5402-1,460,56851,070,6282
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 255 284-51 770-305 44958 3160,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 255 284-51 770-305 44958 3160,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 21316 3230,00002 0830,0000