BALLPOLO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 60 66663 82565 87957 97247 584
Bežná likvidita III. stupeň 52,8039,8416,3111,995,61
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0544-0,1586-0,1845-0,0704-0,5122
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,746,002,760,75242,26
Celkové tržby 10 60611 57727 36341 27755 724
Celkový dlh 2 7003 1815 5286 28210 227
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 814-50 965-41 347-30 215-26 577
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 81450 96541 34730 21526 577
Čistý cash flow -3 1519 61811 1323 63819 133
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 678438,0011 06318 37618 747
Čistý zisk -2 678292,008 66114 33314 547
Čistý zisk v minulom roku 292,008 66114 33314 54712 994
Cudzie zdroje -57 966-60 644-60 351-51 690-37 357
Daň z príjmov 0,000078,002 4024 0434 200
Daň z príjmov v minulom roku 78,002 4024 0434 2003 665
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000078,002 4024 0434 200
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 668,04553,26414,28290,95475,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 354,08293,41303,97226,420,0000
Doba obratu aktív 3 1532 7461 113607,671 076
Doba obratu pohľadávok 668,04553,26414,28290,95475,24
Doba splácania záväzkov 714,450,000035 9481 6392 962
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,7268,9268,1950,68191,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00009 75716,952 169
EBIT v minulom roku 438,0011 06318 37618 74716 659
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 678438,0011 06318 37618 747
EBITDA -2 907529,0011 15017 768-7 178
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 907529,0011 15017 768-7 178
Finančná páka 1,051,051,091,121,27
Finančné účty 47 81450 96541 34730 21526 577
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9555-0,9502-0,9161-0,8916-0,7851
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95550,95020,91610,89160,7851
Hrubá marža 0,18730,38090,57760,5975-0,1953
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 370438,0011 06319 05144 733
Krátkodobé pohľadávky 12 85212 86024 53227 75721 007
Krátkodobé záväzky 1 1491 6024 0384 8358 480
Krytie dlhovej služby 0,00007,780,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000068,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 68,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 0354 0745 80910 15927 017
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 587,000,000041,001 0771 045
Obežný majetok 60 66663 82565 87957 97247 584
Obrat aktív 0,11570,13290,32810,60070,3391
Obrat obežného majetku 0,11570,13290,32810,60070,3391
Osobné náklady 8 1206 94710 36812 6409 812
Ostatné náklady na finančnú činnosť 79,0091,0087,0067,0061,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000068,001 09650,006 210
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 678292,008 66114 33314 547
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78820,79850,62760,52120,5585
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 4,091,580,65600,5125-0,9016
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,29710,83080,40680,08810,3434
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,390,0000385,4922,90-10,41
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,24470,63481,521,95-1,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,24470,63481,521,95-1,11
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,44871,130,51500,10451,19
Pohľadávky z obchodného styku 6 8126 82018 00021 6000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 52,8039,8416,3111,995,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,40-6,31-5,42-14,21-1,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000141,440,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 1 9874 41015 80524 662-10 883
Rýchla likvidita I. stupeň 41,6131,8110,246,253,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,92886,010,49580,3536-1,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,92886,010,49580,3536-1,42
Služby 4 2753 8565 3614 3605 933
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 66663 82565 87957 97247 584
Spotreba materiálu… 173,00218,00407,004 72220 039
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 3308 48421 61435 49642 120
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 308,000,00000,0000675,0025 986
Tržby z predaja tovaru 1 1780,0000656,009 1885 351
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 8448 48420 95825 63310 783
Účtovný cash flow -3 1519 61811 1323 63819 133
Úrokové krytie 0,00006,440,00000,00000,0000
Vlastné imanie 57 96660 64460 35151 69037 357
Všetky záväzky 2 7003 1815 5286 28210 227
Výsledok hospodárenia -2 599529,0011 15018 44318 808
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 599529,0011 15018 44318 808
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 678292,008 66114 33314 547
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 292,008 66114 33314 54712 994
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 678370,0011 06318 37618 747
Záväzky 2 7003 1815 5286 28210 227
Záväzky z obchodného styku 0,000068,001 09650,006 210
Zisk pred zdanením -2 678370,0011 06318 37618 747
Zmena EBIT -6,110,03960,60200,98021,13
Účtovné závierky