Xpro Station, s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 146 590140 372148 214160 998303 495
Bankové úvery 44 33741 55340 47535 3600,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,511,521,250,97741,38
Bežné bankové úvery 44 33741 55340 47535 3600,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000155,00689,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5189-0,35230,0032-0,5078-0,2782
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,661,42-0,01461,300,1966
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66010,58760,73580,96032,44
Celkové tržby 276 989363 390398 330395 1040,0000
Celkový dlh 58 28751 95362 82678 870215 275
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 48310 40736 42031 028-24 543
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 82031 1464 0554 33224 543
Čistý cash flow 45 82031 146-277,0041 70224 543
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 4699 46128 03525 9915 153
Čistý zisk -116,003 03116 06714 6524 027
Čistý zisk v minulom roku 3 03116 06714 652-3 083-12 372
Cudzie zdroje -88 303-88 419-85 388-82 128-88 220
Daň z príjmov 510,001 4024 7134 1330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 4024 7134 1333 1540,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 510,001 4024 7134 1330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,6165,6258,9851,3261,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,0247,0842,9846,9851,85
Doba obratu aktív 193,31140,99135,81150,27139,53
Doba obratu pohľadávok 82,6165,6258,9851,3261,18
Doba obratu zásob 0,00000,00006 3011 1120,0000
Doba splácania záväzkov 6 2651 33020 0005 50362,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,4022,0017,4229,9957,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 064907,4913 3575 2150,0000
EBIT v minulom roku 9 46128 03525 9917 385-10 594
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 4699 46128 03525 9915 153
EBITDA 12 80941 090127 846123 16028 910
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 80941 090127 846123 16028 910
Efektívna daňová sadzba 1,290,31630,22680,22000,0000
Finančná páka 1,661,591,741,963,44
Finančné účty 45 82031 1464 0554 33224 543
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6024-0,6299-0,5761-0,5101-0,2907
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60240,62990,57610,51010,2907
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 37039 364123 637128 14427 914
Krátkodobé pohľadávky 62 64865 32964 36954 984133 073
Krátkodobé záväzky 27 60121 90219 01432 129124 856
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 90414 9400,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 2,528,1717,6217,0925,67
Materiál 0,00000,00002 1112 09013 497
Nákladové úroky 5 0755 0287 2557 2061 126
Nákladové úroky v minulom roku 5 0287 2557 2067 3141 778
Náklady na predaný tovar 226 968290 628285 400284 799730 068
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 6086 009347,002 1310,0000
Neobežný majetok 38 12243 89773 80095 037131 693
Obežný majetok 108 46896 47574 41465 806171 113
Obrat aktív 1,892,592,692,432,62
Obrat neobežného majetku 7,268,285,404,116,03
Obrat obežného majetku 2,553,775,355,944,64
Odpisy 5 77529 90395 60695 60621 558
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 77529 90347 80347 80321 558
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000047 80347 8030,0000
Osobné náklady 27 60923 29921 23719 6500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8391 7264 2093 116996,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000012 69830 4450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 65932 934111 673110 25825 585
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55420,32020,18810,18490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 30,9812,11325,4549,860,0874
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,803,125,325,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,491,370,96650,92192,96
Pohľadávky z obchodného styku 46 27346 86846 90350 335112 786
Pohotová likvidita II. stupeň 1,511,521,150,88121,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,93-2,84308,26-1,97-3,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,036,19-0,03825,7921,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39760,37010,42390,48990,7093
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66010,58760,73580,96032,44
Pridaná hodnota 49 82172 762112 930106 25563 839
Primárna platobná neschopnosť 0,38690,31880,27070,60480,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63690,49080,06820,06420,1966
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,551,260,49140,64047,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,551,260,49140,64047,45
Služby 31 18045 16496 84399 370101 330
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 146 590140 372148 214160 998303 495
Spotreba materiálu… 194 180239 455188 210183 298628 738
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 44 33741 55340 47535 3600,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 276 989363 390398 330395 104793 907
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 200,000,00000,00004 0500,0000
Tržby z predaja tovaru 198 415316 55746 87543 7340,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 78 37446 833351 455347 320793 907
Účtovný cash flow 45 82031 146-277,0041 70224 543
Úročený dlh 44 33741 55340 47535 3600,0000
Úrokové krytie 1,081,883,863,614,58
Vlastné imanie 88 30388 41985 38882 12888 220
Všetky záväzky 58 28751 95362 82678 870215 275
Výsledok hospodárenia 7 23411 18732 24029 1047 352
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 23411 18732 24029 1047 352
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -116,003 03116 06714 6524 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 03116 06714 652-3 083-12 372
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 394,004 43320 78018 7855 230
Zásoby 0,00000,00005 9906 49013 497
Záväzky 58 28751 95362 82678 870215 275
Záväzky z obchodného styku 17 90414 94012 69830 4450,0000
Zisk pred zdanením 394,004 43320 78018 7855 230
Zmena EBIT 0,57810,33751,083,52-0,4864
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00002 5000,0000