G - plus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 549 331491 746484 433404 255258 296
Bankové úvery 28 8515 61518 83611 5650,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,38782,281,100,82640,8263
Bežné bankové úvery 0,00005 61518 83611 5650,0000
Časové rozlíšenie aktív 5 3250,00000,00000,00002 606
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000612,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00730,67680,3423-0,1977-0,1359
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,244,656,707,465,16
Celkové tržby 1 085 654957 624775 476612 6840,0000
Celkový dlh 461 240404 756421 516356 456215 841
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 933-29 022-11 87030 72215 264
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 78434 63730 706-19 157-15 264
Čistý cash flow -2 85334 63730 706-19 157-15 264
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 15945 66037 64122 62026 245
Čistý zisk 1 10124 07315 1187 68719 351
Čistý zisk v minulom roku 24 07315 1187 687-1 731-2 575
Cudzie zdroje -88 091-86 990-62 917-47 799-41 843
Daň z príjmov 3 1237 6385 8251 6470,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 6385 8251 6471 6370,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 1237 6385 8251 6470,0000
Dlhodobé bankové úvery 28 8510,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 28 8510,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,0237,1042,7956,7969,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,7035,1341,6254,6059,73
Doba obratu aktív 204,90199,46253,64269,65235,74
Doba obratu pohľadávok 41,0237,1042,7956,7969,00
Doba obratu zásob 19,2913,5529,81105,10153,34
Doba splácania záväzkov 1 592204,58361,88430,39134,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 146,0020,7646,9664,65102,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 156,8458,3355,9978,500,0000
EBIT v minulom roku 45 66037 64122 62011 7382 123
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 15945 66037 64122 62026 245
EBITDA 302 574185 580124 36387 15574 089
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 302 574185 580124 36387 15574 089
Efektívna daňová sadzba 0,73930,24090,27810,17650,0000
Finančná páka 6,245,657,708,466,17
Finančné účty 31 78434 63730 706-19 157-15 264
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 398 953195 187221 494103 05081 890
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71260,10410,18520,23970,4349
Krátkodobé pohľadávky 109 96291 46981 71885 13875 605
Krátkodobé záväzky 391 43851 17789 69496 919112 324
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000014 59313 87817 6780,0000
Krytie dlhovej služby 21,7113,307,456,5610,75
Nákladové úroky 13 93513 94916 69813 2866 894
Nákladové úroky v minulom roku 13 94916 69813 28611 8324 698
Náklady na predaný tovar 673 075617 787498 801427 832304 336
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 89 75191 30890 46882 19372 299
Neobežný majetok 397 517362 251364 621314 606164 976
Obežný majetok 146 489129 495119 81289 64990 714
Obrat aktív 1,781,831,441,351,55
Obrat neobežného majetku 2,462,481,911,742,42
Obrat obežného majetku 6,686,955,826,104,41
Obrat zásob 18,9226,9412,253,472,38
Odpisy 326 618148 799120 47274 11952 082
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 163 309148 799120 47274 11952 082
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 163 3090,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 148 918116 69484 22766 8530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5421 4441 6011 5161 816
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 10110 97310 69613 0119 617
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 5650,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 327 719172 872135 59081 80671 433
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48750,41370,42470,56010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,403,092,191,450,3141
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,052,422,351,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64241,060,96890,84671,84
Pohľadávky z obchodného styku 103 76086 60979 49181 85965 441
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37572,221,040,60820,5574
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,88-2,51-2,052,502,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,20472,481,84-1,44-2,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83960,82310,87010,88180,8356
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,244,656,707,465,16
Pridaná hodnota 305 493282 062198 329119 36195 581
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08120,60990,2829-0,1766-0,1352
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,522,183,394,092,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,522,183,394,092,91
Služby 302 500267 435226 708195 727133 535
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 549 331491 746484 433404 255258 296
Spotreba materiálu… 280 824259 044181 625149 91298 502
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 28 8515 61518 83611 5650,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 024 978899 888741 148549 393399 917
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 46 41039,0044 0182 2000,0000
Tržby z predaja tovaru 138 127133 105116 671118 299109 477
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 840 441766 744580 459428 894290 440
Účtovný cash flow -2 85334 63730 706-19 157-15 264
Úročený dlh 28 8515 61518 83611 5650,0000
Úrokové krytie 1,303,272,251,703,81
Vlastné imanie 88 09186 99062 91747 79941 843
Všetky záväzky 461 240404 756421 516356 456215 841
Výsledok hospodárenia 15 12136 82028 71911 78622 007
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 12136 82028 71911 78622 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 10124 07315 1187 68719 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 07315 1187 687-1 731-2 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 22431 71120 9439 33422 858
Zásoby 4 7433 3897 38823 66830 373
Záväzky 461 240404 756421 516356 456215 841
Záväzky z obchodného styku 38 56514 59313 87817 6780,0000
Zisk pred zdanením 4 22431 71120 9439 33422 858
Zmena EBIT 0,39771,211,661,9312,36
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 2450,000019 1903 4500,0000