BAMIPA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 748 6141 478 8381 044 4701 595 4581 241 076
Bankové úvery 1 961 966262 874319 67127 206129 743
Bežná likvidita III. stupeň 0,90891,080,70382,932,32
Bežné bankové úvery 1 961 966262 874319 67111 191129 743
Časové rozlíšenie aktív 10 21024 97220 36920 0988 143
Časové rozlíšenie pasív 2 9842 5933 6733 0851 540
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,491,292,140,40610,4917
Celkové tržby 5 078 6864 349 7213 553 8533 556 3693 026 807
Celkový dlh 2 910 655830 274709 496459 926408 595
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 924 95456 194292 633-21 23478 175
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 012206 68035 06348 44051 568
Čistý cash flow -169 668171 617-13 377-3 1288 805
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 292 092414 261176 147392 667221 819
Čistý zisk 189 004314 670128 524301 507166 558
Čistý zisk v minulom roku 314 670128 524301 507166 558164 062
Cudzie zdroje -834 975-645 971-331 301-1 132 447-830 941
Daň z príjmov 72 00293 46143 51988 61650 382
Daň z príjmov v minulom roku 93 46143 51988 61650 38248 179
Daň z príjmov z bežnej činnosti 72 00293 46143 51988 61650 382
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000016 0150,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00004 7275 4235 425
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000016 0150,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 168,7225,4234,43114,0092,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,2923,7716,4123,0021,97
Doba obratu aktív 316,59148,75125,54180,88173,58
Doba obratu pohľadávok 168,7225,4235,00114,6193,58
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000372,50
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000593,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,7851,7139,8644,8034,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000412,04
EBIT v minulom roku 414 261176 147392 667221 819213 575
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 292 092414 261176 147392 667221 819
EBITDA -97 47590 845-63 20622 476-139 833
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -97 47590 845-63 20622 476-139 833
Finančná páka 4,492,293,151,411,49
Finančné účty 37 012206 68035 06348 44051 568
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2227-0,4368-0,3172-0,7098-0,6695
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22270,43680,31720,70980,6695
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 139 7931 130 387952 153745 784513 127
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00008 0250,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 997 773252 704286 4621 005 537663 629
Krátkodobé záväzky 861 738514 061331 630395 118247 761
Krytie dlhovej služby -3,1314,79-15,368,83-28,59
Materiál 350 650316 973123 730123 205125 430
Nákladové úroky 31 0866 1304 1042 5444 879
Nákladové úroky v minulom roku 6 1304 1042 5444 8791 334
Náklady na predaný tovar 3 312 8462 593 1622 146 5072 294 3071 999 696
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000152 427
Neobežný majetok 1 179 314636 300573 102389 426356 751
Obežný majetok 2 559 090817 566450 9991 185 934876 182
Obrat aktív 1,152,452,912,022,10
Obrat neobežného majetku 3,665,705,308,277,32
Obrat obežného majetku 1,694,446,732,712,98
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00000,9799
Odpisy 220 354186 858162 1086 316-40 044
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 110 17793 42981 0543 158-20 022
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 110 17793 42981 0543 158-20 022
Osobné náklady 1 197 1571 028 4141 031 007893 766790 996
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 0063 3403 1311 6821 408
Ostatné záväzky z obchodného styku 254 832324 022187 511267 205172 071
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 409 358501 528290 632307 823126 514
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,190,99301,160,96601,30
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,84281,010,86361,040,7712
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71180,85220,74621,030,8123
Pohľadávky z obchodného styku 145 538236 315136 492202 832157 116
Pohotová likvidita II. stupeň 0,72350,62130,51572,621,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,92-3,7624,77362,04-94,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,4628,00-3,26-1,231,80
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,52340,17780,31370,01710,1045
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77650,56140,67930,28830,3292
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,491,292,140,40610,4917
Pridaná hodnota 1 008 9921 035 655890 337925 178610 006
Primárna platobná neschopnosť 1,751,371,371,321,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,869,14-11,2320,46-2,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,869,14-11,2320,46-2,92
Služby 1 044 698432 852241 202484 215283 595
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 748 6141 478 8381 044 4701 595 4581 241 076
Spotreba materiálu… 2 400 3732 355 7341 902 9921 783 2911 580 763
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 961 966262 874327 69627 206129 743
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 944 4754 150 2583 546 0893 581 9802 936 886
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 622 637521 441509 245362 495327 184
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00005 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 321 8383 628 8173 036 8443 219 4852 604 702
Účtovný cash flow -169 668171 617-13 377-3 1288 805
Úročený dlh 1 961 966262 874327 69627 206129 743
Úrokové krytie 9,4067,5842,92154,3545,46
Vlastné imanie 834 975645 971331 3011 132 447830 941
Všetky záväzky 2 910 655830 274709 496459 926408 595
Výnosy budúcich období krátkodobé 12,0012,0012,000,000012,00
Výsledok hospodárenia 297 786417 900179 819378 617223 124
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 297 786417 900179 819378 617223 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 189 004314 670128 524301 507166 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 314 670128 524301 507166 558164 062
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 261 006408 131172 043390 123216 940
Zásoby 524 305358 182124 747126 534155 560
Záväzky 2 910 655830 274709 496459 926408 595
Záväzky z obchodného styku 254 832324 022187 511267 205172 071
Zisk pred zdanením 261 006408 131172 043390 123216 940
Zmena EBIT 0,70512,350,44861,771,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 132 225195 424-2 313-26 80117 089
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 132 225195 424-2 313-26 80117 089
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 0227 528104 11238,004 271
Účtovné závierky