KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 19 859 86320 965 28622 165 18224 525 87010 433 965
Bankové úvery 4 169 4251 579 4491 916 0144 919 222714 530
Bežné bankové úvery 637 584563 684629 5054 154 811714 530
Časové rozlíšenie aktív 284 003497 042466 538957 4821 033 030
Časové rozlíšenie pasív 13 920 39213 146 55914 013 48714 875 3114 054 752
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,5417,75-48,426,5016,03
Celkové tržby 5 371 5765 227 1165 035 0294 619 8890,0000
Celkový dlh 5 031 6547 401 8078 323 5848 363 2516 004 533
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 035 5321 502 3371 841 6844 893 651711 881
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 133 89377 11274 33025 57126 837
Čistý cash flow 56 7812 78248 759-6 55326 837
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 96 076287 085-205 744169 23875 530
Čistý zisk 21 778102 959-307 49014 8552 228
Čistý zisk v minulom roku 102 959-307 49014 8553 5412 738
Cudzie zdroje -907 817-416 920171 889-1 287 308-374 680
Daň z príjmov 2 12338 275-7 27736 6480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 38 275-7 27736 64834 3110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 12338 275-7 27736 6480,0000
Dlhodobé bankové úvery 3 531 8411 015 7651 286 509764 4110,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000011 0985 4900,0000
Dlhodobý dlh 3 531 8411 015 7651 286 509764 4110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,5644,0246,76123,6568,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,4744,0246,2554,1164,19
Doba obratu aktív 1 6601 7631 9582 119888,94
Doba obratu pohľadávok 44,5644,0247,75124,1268,44
Doba obratu zásob 193,280,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 2 2270,00000,00000,0000619,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,20236,65282,54133,27303,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 3000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 287 085-205 744169 238108 998105 216
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 96 076287 085-205 744169 23875 530
EBITDA 2 708 8042 839 7632 614 6551 515 274927 118
EBITDA marža 0,50430,54330,51930,32800,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 708 8042 839 7632 614 6551 515 274927 118
Efektívna daňová sadzba 0,08880,27100,02310,71160,0000
Finančná páka 21,8850,29-128,9519,0527,85
Finančné účty 133 89377 11274 33025 57126 837
Hrubá marža 0,41970,45330,47220,50100,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 705 5882 860 0512 632 8331 630 426914 512
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000024 188
Krátkodobé pohľadávky 533 222523 421529 2651 431 115803 318
Krátkodobé záväzky 720 3792 813 8523 197 7041 542 4293 562 383
Materiál 62 52469 05986 703105 146109 320
Nákladové úroky 72 175145 851109 023117 73573 302
Nákladové úroky v minulom roku 145 851109 023117 73571 146102 478
Náklady na predaný tovar 2 113 1021 970 7751 753 1501 910 2042 100 131
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 118 0710,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 18 846 22119 798 65220 997 24822 001 0668 461 460
Obežný majetok 729 639669 592701 3961 567 322939 475
Obrat neobežného majetku 0,23170,21920,19670,19200,5063
Obrat obežného majetku 5,996,485,892,704,56
Obrat zásob 1,890,00000,00000,00000,0000
Odpisy 2 609 0382 556 5322 810 4241 340 228550 862
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 304 5191 278 2661 405 212670 114550 862
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 304 5191 278 2661 405 212670 1140,0000
Osobné náklady 1 745 2231 536 6571 639 4571 663 7580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 0767 6869 85023 36612 606
Ostatné záväzky z obchodného styku 420 002477 379907 579837 9240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 630 8162 659 4912 502 9341 355 083553 090
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77410,64860,68950,71890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 19,090,00000,00000,00001,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,541,451,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,51770,57880,53430,77043,96
Pohľadávky z obchodného styku 520 131523 408523 489626 280753 455
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,99-149,863,53196,45-13,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,78670,01910,4472-0,05570,3661
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25340,35310,37550,34100,5755
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,5417,75-48,426,5016,03
Pridaná hodnota 2 254 3952 369 2332 377 7752 314 3412 184 087
Primárna platobná neschopnosť 0,80850,91441,751,340,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02400,24701,790,01150,0059
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,862,613,185,526,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,862,613,185,526,48
Služby 1 059 6011 073 832955 2891 105 7521 262 432
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 859 86320 965 28622 165 18224 525 87010 433 965
Spotreba materiálu… 935 430896 943797 861804 452837 699
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 169 4251 579 4491 916 0144 919 222738 718
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 367 9274 353 9954 144 9394 293 8044 284 218
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 430,0013 98714 01469 2590,0000
Tržby z predaja tovaru 118 0710,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 249 4264 340 0084 130 9254 224 5454 284 218
Účtovný cash flow 56 7812 78248 759-6 55326 837
Úročený dlh 4 169 4251 579 4491 916 0144 919 222738 718
Úrokové krytie 1,331,97-1,891,441,03
Vlastné imanie 907 817416 920-171 8891 287 308374 680
Všetky záväzky 5 031 6547 401 8078 323 5848 363 2516 004 533
Výnosy budúcich období dlhodobé 12 963 45512 279 63013 138 08114 153 6623 779 253
Výnosy budúcich období krátkodobé 956 937866 929875 406721 649275 499
Výsledok hospodárenia 100 152294 759-195 874192 602114 645
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 100 152294 759-195 874192 602114 645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 778102 959-307 49014 8552 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 102 959-307 49014 8553 5412 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 901141 234-314 76751 50328 735
Zásoby 62 52469 05986 703105 146109 320
Záväzky 5 031 6547 401 8078 323 5848 363 2516 004 533
Záväzky z obchodného styku 420 535478 606916 433838 5240,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 533,001 2278 854600,000,0000
Zisk pred zdanením 23 901141 234-314 76751 50328 735
Zmena EBIT 0,3347-1,40-1,221,550,7179
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 44,002 45914 11951 703261 611
Účtovné závierky