Bachus s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 358 740340 891307 709277 005222 958
Bežná likvidita III. stupeň 34,80285,78135,9547,7891,80
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4675-0,6428-0,5389-0,7283-0,6265
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17,59184,3173,6434,3757,15
Celkové tržby 567 598470 499425 600345 588363 379
Celkový dlh 9 5071 3892 4345 9162 574
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -163 266-218 222-164 512-197 447-138 080
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 163 266218 222164 512197 447138 080
Čistý cash flow 163 266218 222164 512197 447138 080
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 22346 17545 15566 72454 222
Čistý zisk 9 73134 22734 18650 70540 894
Čistý zisk v minulom roku 34 22734 18650 70540 89446 031
Cudzie zdroje -349 233-339 502-305 275-271 089-220 384
Daň z príjmov 4 49211 94810 96916 01913 328
Daň z príjmov v minulom roku 11 94810 96916 01913 32813 140
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 49211 94810 96916 01913 328
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 96,2585,42111,0979,5384,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 90,2884,85106,4877,8281,34
Doba obratu aktív 230,72264,45263,94292,56223,95
Doba obratu pohľadávok 96,2585,42111,0979,5384,08
Doba obratu zásob 1 1402 1660,000028,490,0000
Doba splácania záväzkov 1 055255,720,000096,820,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,970,91851,926,072,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 03344,280,000036,750,0000
EBIT v minulom roku 46 17545 15566 72454 22259 171
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 22346 17545 15566 72454 222
EBITDA 22 01447 55346 67067 60654 559
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 01447 55346 67067 60654 559
Finančná páka 1,031,001,011,021,01
Finančné účty 163 266218 222164 512197 447138 080
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9735-0,9959-0,9921-0,9786-0,9885
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97350,99590,99210,97860,9885
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 68547 34246 47167 35454 323
Krátkodobé pohľadávky 149 653110 107129 51775 29683 703
Krátkodobé záväzky 9 2801 1842 2345 7442 416
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 082205,00910,002 1802 217
Náklady na predaný tovar 535 820420 502370 933273 623308 329
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 2101 6900,000021 6540,0000
Neobežný majetok 35 7912 5323 9902 5721 175
Obežný majetok 322 949338 359303 719274 433221 783
Obrat aktív 1,581,381,381,251,63
Obrat neobežného majetku 15,86185,82106,65134,37309,26
Obrat obežného majetku 1,761,391,401,261,64
Obrat zásob 0,32000,16850,000012,810,0000
Odpisy 7 4661 4581 312503,0025,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 4661 4581 312503,0025,00
Osobné náklady 5 6881 0406 9274 083286,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 329,00211,00199,00252,00236,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 19735 68535 49851 20840 919
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,45510,64020,53460,71280,6193
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,28760,46380,38650,57130,3800
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,8829,580,00003,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,5848,077,8817,63192,48
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,4120,016,6315,69177,01
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,28770,46380,38660,57130,3800
Pohľadávky z obchodného styku 140 371109 369124 14273 68280 976
Pohotová likvidita II. stupeň 33,72277,30131,6247,4891,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,14-1,56-1,86-1,37-1,60
Pridaná hodnota 31 71749 99754 59371 96555 050
Rýchla likvidita I. stupeň 17,59184,3173,6434,3757,15
Služby 519 526397 925349 343240 932301 947
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 358 740340 891307 709277 005222 958
Spotreba materiálu… 13 08420 88721 59011 0376 382
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 567 537470 499425 526345 588363 379
Tržby z predaja tovaru 3 5102 0001 000,0022 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 564 027468 499424 526323 088363 379
Účtovný cash flow 163 266218 222164 512197 447138 080
Vlastné imanie 349 233339 502305 275271 089220 384
Všetky záväzky 9 5071 3892 4345 9162 574
Výsledok hospodárenia 14 54846 09545 35867 10354 534
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 54846 09545 35867 10354 534
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 73134 22734 18650 70540 894
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 22734 18650 70540 89446 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 22346 17545 15566 72454 222
Zásoby 10 03010 0309 6901 6900,0000
Záväzky 9 5071 3892 4345 9162 574
Záväzky z obchodného styku 9 082205,00910,002 1802 217
Zisk pred zdanením 14 22346 17545 15566 72454 222
Zmena EBIT 0,30801,020,67671,230,9164