AGROCUATRO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 410 389397 562394 843355 357348 112
Bežná likvidita III. stupeň 8,847,045,7025,7612,92
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,720,65820,088612,227,38
Celkové tržby 304 724329 321292 833262 680246 965
Celkový dlh 18 76121 31624 1784 5439 277
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 093-14 031-2 142-55 498-68 470
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 09314 0312 14255 49868 470
Čistý cash flow 51 09314 0312 14255 49868 470
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 4987 06525 12615 3597 233
Čistý zisk 15 3825 58119 85011 9805 611
Čistý zisk v minulom roku 5 58119 85011 9805 61125 588
Cudzie zdroje -391 628-376 246-370 665-350 814-338 835
Daň z príjmov 4 1161 4845 2763 3791 622
Daň z príjmov v minulom roku 1 4845 2763 3791 6227 226
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 1161 4845 2763 3791 622
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,2995,73107,4863,4418,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,7229,3092,5017,560,1811
Doba obratu aktív 747,16469,17814,15557,35630,38
Doba obratu pohľadávok 15,2995,73107,4863,4418,93
Doba obratu zásob 211 043319,800,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 37 216124,140,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,1625,1649,857,1316,80
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 28 375113,480,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 7 06525 12615 3597 23333 038
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 4987 06525 12615 3597 233
EBITDA 46 32431 68740 95940 72836 263
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 46 32431 68740 95940 72836 263
Finančná páka 1,051,061,071,011,03
Finančné účty 51 09314 0312 14255 49868 470
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9543-0,9464-0,9388-0,9872-0,9734
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95430,94640,93880,98720,9734
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 56 18131 98343 77940 82136 148
Krátkodobé pohľadávky 8 39781 11752 12540 45010 456
Krátkodobé záväzky 18 76121 31624 1784 5439 277
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 30419 48621 768760,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000224,00
Náklady na predaný tovar 241 308286 489239 886211 399201 155
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 184,0062 6750,00000,00000,0000
Neobežný majetok 244 510247 501257 012238 346228 252
Obežný majetok 165 879150 061137 831117 011119 860
Obrat aktív 0,48850,77800,44830,65490,5790
Obrat neobežného majetku 0,81991,250,68880,97640,8831
Obrat obežného majetku 1,212,061,281,991,68
Obrat zásob 0,00171,140,00000,00000,0000
Odpisy 31 68324 51016 17325 36428 917
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 68324 51016 17325 36428 917
Ostatné náklady na finančnú činnosť 143,00112,00110,00107,00115,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 47 06530 09136 02337 34434 528
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 57,89-0,09290,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 33824 82444 85911 195100,00
Pohotová likvidita II. stupeň 3,174,462,2421,128,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,67-26,82-173,05-6,32-4,95
Pridaná hodnota 10 651-5 824-393,004 279-838,00
Primárna platobná neschopnosť 2,680,78500,48530,06790,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,720,65820,088612,227,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,40500,67270,59030,11150,2558
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,40500,67270,59030,11150,2558
Služby 114 304113 959129 81596 40395 380
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 410 389397 562394 843355 357348 112
Spotreba materiálu… 126 820109 855110 071114 996105 775
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 205 483309 495178 482232 816201 562
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 000204,001 465100,000,0000
Tržby z predaja tovaru 184,0070 9220,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 200 299238 369177 017232 716201 562
Účtovný cash flow 51 09314 0312 14255 49868 470
Vlastné imanie 391 628376 246370 665350 814338 835
Všetky záväzky 18 76121 31624 1784 5439 277
Výsledok hospodárenia 19 6417 17725 23615 4647 346
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 6417 17725 23615 4647 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 3825 58119 85011 9805 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 58119 85011 9805 61125 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 4987 06525 12615 3597 233
Zásoby 106 38954 91383 56421 06340 934
Záväzky 18 76121 31624 1784 5439 277
Záväzky z obchodného styku 14 30419 48621 768760,000,0000
Zisk pred zdanením 19 4987 06525 12615 3597 233
Zmena EBIT 2,760,28121,642,120,2189
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000204,001 0150,00000,0000