MM press, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 122 033121 328132 23990 962117 427
Bežná likvidita III. stupeň 0,91430,58320,50750,50560,6267
Časové rozlíšenie aktív 3 3033 2951 0134 3061 254
Časové rozlíšenie pasív 11 13812 29912 21812 70413 079
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3209-0,1685-0,10750,98620,1444
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,280,35490,3281-0,6666-0,6521
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,111,981,454,082,26
Celkové tržby 229 730197 169221 335227 768289 897
Celkový dlh 58 34772 41771 08462 86072 320
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 50131 36237 53027 78937 604
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 49923 63817 47012 21127 396
Čistý cash flow 16 8616 1685 259-15 185-4 625
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 57 81137 58742 9959 07160,00
Čistý zisk 45 24529 30933 5398 095-900,00
Čistý zisk v minulom roku 29 30933 5398 095-900,00-828,00
Cudzie zdroje -52 548-36 612-48 937-15 398-32 028
Daň z príjmov 12 5668 2789 456976,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 8 2789 456976,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 5668 2789 456976,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000291,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,1543,2242,6834,6931,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,1540,9536,8634,6930,11
Doba obratu aktív 193,89233,52237,46145,77149,19
Doba obratu pohľadávok 31,1543,2243,2034,6931,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,9933,4528,7836,509,01
EBIT v minulom roku 37 58742 9959 07160,00132,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 57 81137 58742 9959 07160,00
EBITDA 86 15574 66854 03834 15433 988
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 86 15574 66854 03834 15433 988
Efektívna daňová sadzba 0,21740,22020,21990,107616,00
Finančná páka 2,323,312,705,913,67
Finančné účty 40 49923 63817 47012 21127 396
Hrubá marža 0,53060,48340,36740,28690,2007
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 84 43973 10179 65731 56731 968
Krátkodobé finančné výpomoci 45 00055 00055 00040 00065 000
Krátkodobé pohľadávky 19 60422 45423 76721 64524 728
Krátkodobé záväzky 13 20917 37816 02822 7797 093
Krytie dlhovej služby 8,256,434,722,832,72
Náklady na predaný tovar 107 83894 335121 949162 426229 103
Neobežný majetok 58 62771 94189 69852 80064 049
Obežný majetok 60 10346 09241 52833 85652 124
Obrat aktív 1,881,561,542,502,45
Obrat neobežného majetku 3,922,642,274,314,49
Obrat obežného majetku 3,824,114,896,735,51
Odpisy 26 62835 51422 91222 49831 910
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 31417 75711 45611 24915 955
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 31417 75711 45611 24915 955
Osobné náklady 47 16344 09540 22440 92741 358
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7161 5671 8812 5872 020
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 4253 6843 43516 8622 416
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 71 87364 82356 45130 59331 010
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,52130,34470,35820,11590,0006
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,59180,41010,41340,16350,0006
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38690,46270,49470,62640,7107
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,582,162,021,601,41
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,651,201,291,030,7943
Pohľadávky z obchodného styku 19 60421 27620 52721 64523 704
Pohotová likvidita II. stupeň 0,91430,58320,50750,50560,6267
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,12-5,94-9,311,016,92
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,36880,45330,41590,43970,5535
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47810,59690,53750,69110,6159
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,111,981,454,082,26
Pridaná hodnota 121 89295 30781 31665 34258 195
Primárna platobná neschopnosť 0,12370,17320,16730,77900,1019
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,86100,80050,68540,5257-0,0281
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58400,27920,20990,16180,3217
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,67720,96991,321,842,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,67720,96991,321,842,13
Služby 100 37583 683106 196109 174154 532
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 122 033121 328132 23990 962117 427
Spotreba materiálu… 7 46310 65215 75353 25274 571
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45 00055 00055 00040 00065 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 229 730189 642217 015227 768287 298
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000013 7500,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000031 25672 400
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 229 730189 642203 265196 512214 898
Účtovný cash flow 16 8616 1685 259-15 185-4 625
Úročený dlh 45 00055 00055 00040 00065 000
Vlastné imanie 52 54836 61248 93715 39832 028
Všetky záväzky 58 34772 41771 08462 86072 320
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 44611 60811 44212 07512 473
Výsledok hospodárenia 59 52739 15444 87611 6562 078
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59 52739 15444 87611 6562 078
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 24529 30933 5398 095-900,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 30933 5398 095-900,00-828,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 57 81137 58742 9959 07160,00
Záväzky 58 34772 41771 08462 86072 320
Záväzky z obchodného styku 2 4253 6843 43516 8622 416
Zisk pred zdanením 57 81137 58742 9959 07160,00
Zmena EBIT 1,540,87424,74151,180,4545