Homedepo s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 96510 42410 56512 52328 275
Bežná likvidita III. stupeň 0,18610,28970,41049,631,88
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02140,19320,3305-0,6545-0,0942
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01770,13970,20075,420,0785
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,22-1,40-1,680,16311,75
Celkové tržby 0,00000,00000,000030 37594 765
Celkový dlh 32 51636 43326 1971 75618 003
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -567,00-5 026-5 167-7 047-968,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 567,005 0265 1677 047968,00
Čistý cash flow 567,005 0265 1677 047968,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -543,00-10 377-25 4394 6865 111
Čistý zisk -543,00-10 377-26 3993 4642 969
Čistý zisk v minulom roku -10 377-26 3993 4642 9693 159
Cudzie zdroje 26 55126 00915 632-10 767-10 272
Daň z príjmov 0,00000,0000960,001 0681 505
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,001 0681 5051 010
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,001 0681 505
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000115,7336,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000010,53
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000264,67147,00
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000115,7336,64
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000103,82
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000031,3184,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000027,4864,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00004,3820,05
EBIT v minulom roku -10 377-25 4394 6865 1115 158
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -543,00-10 377-25 4394 6865 111
EBITDA -460,00-10 240-25 3004 9279 432
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -460,00-10 240-25 3004 9279 432
Finančná páka -0,2247-0,4008-0,67591,162,75
Finančné účty 567,005 0265 1677 047968,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,452,501,48-0,8598-0,3633
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,45-2,50-1,480,85980,3633
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -543,00-10 377-25 43916 11512 715
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,373,452,440,10380,4359
Krátkodobé pohľadávky 5 3985 3985 3985 4767 048
Krátkodobé záväzky 32 06035 97725 7411 30012 325
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 13 11512 65511 095182,002 927
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000031,9914,81
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000154,00637,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000154,00637,00989,00
Náklady na predaný tovar 460,001 5651 55519 23971 801
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000015 15653 281
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00005 104
Obežný majetok 5 96510 42410 56512 52323 171
Obrat aktív 0,00000,00000,00001,382,48
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000013,76
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00001,383,03
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00003,52
Odpisy 0,00000,00000,00002 1275 104
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00002 1275 104
Osobné náklady 0,00008 67523 745-189,0010 379
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,00137,00139,001 4621 717
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -543,00-10 377-26 3995 5918 073
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02050,39901,690,32170,2890
Podiel EBIT k aktívam -0,0910-0,9955-2,410,37420,1808
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0910-0,9955-2,410,37420,1808
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02080,40611,680,41750,3204
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09510,48220,48910,56270,0342
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-5,54-15,270,0960-6,52
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,1804-0,065510,42-0,1534
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,1804-0,0655-1,02-0,1028
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002 026
Pohotová likvidita II. stupeň 0,18610,28970,41049,630,6504
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 46,835,173,03-1,53-10,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000045,761,52
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,453,502,480,14020,6367
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,22-1,40-1,680,16311,75
Pridaná hodnota -460,00-1 565-1 555-1 969-1 592
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,00001,44
Rentabilita aktív, ROA -0,0910-0,9955-2,500,27660,1050
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02050,39901,690,32170,2890
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01770,13970,20075,420,0785
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -70,69-3,56-1,040,35641,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -70,69-3,56-1,040,35641,91
Služby 460,001 5651 5493 13115 996
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 96510 42410 56512 52328 275
Spotreba materiálu… 0,00000,00006,00952,002 524
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000023 59572 709
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00006 3252 500
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000015 27064 023
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00002 0006 186
Účtovný cash flow 567,005 0265 1677 047968,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,000030,438,02
Vlastné imanie -26 551-26 009-15 63210 76710 272
Všetky záväzky 32 51636 43326 1971 75618 003
Výsledok hospodárenia -460,00-10 240-25 3006 1486 828
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -460,00-10 240-25 3006 1486 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -543,00-10 377-26 3993 4642 969
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 377-26 3993 4642 9693 159
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -543,00-10 377-25 4394 5324 474
Zásoby 0,00000,00000,00000,000015 155
Záväzky 32 51636 43326 1971 75618 003
Záväzky z obchodného styku 13 11512 65511 095182,002 927
Zisk pred zdanením -543,00-10 377-25 4394 5324 474
Zmena EBIT 0,05230,4079-5,430,91680,9909
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00002 9770,0000