Slovenský CHOV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 93 84591 37691 08882 290157 572
Bežná likvidita III. stupeň 1,181,042,251,453,26
Časové rozlíšenie aktív 1 1791 0981 5771 6081 560
Časové rozlíšenie pasív 13 26214 90114 15814 39916 059
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,41600,8869-0,29412,30-0,4095
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2586-0,54720,5847-2,581,63
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,002,020,50551,440,2553
Celkové tržby 312 742315 478304 116319 644330 494
Celkový dlh 53 71051 16925 83140 06128 777
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 950-10 772-43 216-13 187-92 077
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 95020 77243 21628 18792 077
Čistý cash flow 11 178-22 44415 029-63 89046 161
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 20119 20630 41822 67341 080
Čistý zisk 15 91914 35223 26916 87631 264
Čistý zisk v minulom roku 14 35223 26916 87631 26430 034
Cudzie zdroje -26 873-25 306-51 099-27 830-112 736
Daň z príjmov 5 2824 8547 1495 7979 816
Daň z príjmov v minulom roku 4 8547 1495 7979 8169 596
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 2824 8547 1495 7979 816
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,3056,9753,9655,9656,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,1351,7053,9651,3656,40
Doba obratu aktív 110,26111,98109,9194,34174,04
Doba obratu pohľadávok 53,3056,9753,9655,9656,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,7850,2631,0228,4131,35
EBIT v minulom roku 19 20630 41822 67341 08039 630
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 20119 20630 41822 67341 080
EBITDA 39 43334 00636 91944 47468 211
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 43334 00636 91944 47468 211
Finančná páka 3,493,611,782,961,40
Finančné účty 31 95020 77243 21628 18792 077
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2864-0,2769-0,5610-0,3382-0,7155
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,28640,27690,56100,33820,7155
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 54944 37334 62541 04265 842
Krátkodobé finančné výpomoci 10 00010 0000,000015 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 45 37146 48744 71948 81551 067
Krátkodobé záväzky 43 22041 01325 70524 77928 386
Krytie dlhovej služby 3,102,362,723,214,41
Náklady na predaný tovar 179 470183 689174 214186 904182 898
Neobežný majetok 15 34523 0191 5763 68012 868
Obežný majetok 77 32167 25987 93577 002143 144
Obrat aktív 3,313,263,323,872,10
Obrat neobežného majetku 20,2512,94191,9586,5125,68
Obrat obežného majetku 4,024,433,444,132,31
Odpisy 15 34818 5004 20818 37624 768
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 6749 2502 1049 18812 384
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 6749 2502 1049 18812 384
Osobné náklady 99 67598 56893 42995 79090 303
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8842 9672 2943 4322 391
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000022,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 33 03814 56617 32016 04617 948
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 31 26732 85227 47735 25256 032
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,56740,54160,59380,52590,3631
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,34050,22730,47440,34250,5843
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75970,86340,72830,72860,6119
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,161,371,371,63
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,140,97521,311,151,28
Pohľadávky z obchodného styku 44 37142 19244 71944 79651 067
Pohotová likvidita II. stupeň 1,181,042,251,453,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,401,13-3,400,4356-2,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57230,56000,28360,48680,1826
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,002,020,50551,440,2553
Pridaná hodnota 131 204114 165128 292131 468147 571
Primárna platobná neschopnosť 0,74460,34520,38730,35820,3515
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,59240,56710,45540,60640,2773
Rýchla likvidita I. stupeň 0,48060,31511,080,52032,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,361,500,69970,90080,4219
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,361,500,69970,90080,4219
Služby 168 969172 475163 639176 661168 123
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 93 84591 37691 08882 290157 572
Spotreba materiálu… 10 50111 21410 57510 24314 775
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 00010 0000,000015 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 310 674304 521302 506318 372330 469
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 6670,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 310 674297 854302 506318 372330 469
Účtovný cash flow 11 178-22 44415 029-63 89046 161
Úročený dlh 10 00010 0000,000015 0000,0000
Vlastné imanie 26 87325 30651 09927 830112 736
Všetky záväzky 53 71051 16925 83140 06128 777
Výnosy budúcich období krátkodobé 12 72414 37913 58413 83415 472
Výsledok hospodárenia 24 08522 17332 71126 09843 443
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 08522 17332 71126 09843 443
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 91914 35223 26916 87631 264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 35223 26916 87631 26430 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 20119 20630 41822 67341 080
Záväzky 53 71051 16925 83140 06128 777
Záväzky z obchodného styku 33 03814 56617 32016 04617 948
Zisk pred zdanením 21 20119 20630 41822 67341 080
Zmena EBIT 1,100,63141,340,55191,04